Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Slávek Popelka: Prezident se dopustil vlastizrady

V neděli 15. dubna 2012 se na Václavském náměstí v Praze konala demonstrace Holešovské výzvy, během které vystoupil i Slávek Popelka, disident vězněný za tisk a roznos letáků komunistickým režimem.

Jak pohlíží na současnou politickou situaci? O tom vypovídá jeho projev, který vám předkládáme v doslovném znění:

 

Slávek Popelka během projevu na Václavském náměstí v Praze, 15. 4. 2012

 

Dobrý den,
vážení přítomní, dámy a pánové, přátelé,

po mnohé generace, po celé tisíciletí naši předkové vytvářeli bohatství této země a bránili ji před útoky nepřátel. My jsme během historicky krátké doby, v průběhu pouhých dvou desetiletí, dopustili, že to, co bylo s takovým úsilím vytvořeno předchozími generacemi, nám dnes už nepatří.

Užitek z práce našich lidí z velké části odplývá do ciziny, značná část podniků, firem i dalšího majetku je v rukou zahraničních vlastníků. Mnozí lidé v naši zemi místo plnohodnotného života jen přežívají, statisíce z nich jsou zadluženi tak, že své závazky již nemohou zaplatit.

Je tomu také proto, že stát nechrání své občany před lichváři a podvodníky. Desetitisíce našich spoluobčanů živoří celá léta bez domova, mnozí umírají na ulicích. Staří lidé, přestože celý život pracovali, si ze svého důchodu nemohou zaplatit ani bydlení a další základní životní potřeby. Mladí zase nemají prostředky na vlastní byty a nemohou zakládat rodiny a vychovávat děti. Náš národ začíná vymírat.

Největší podíl zodpovědnosti za špatné podmínky našich lidí, za výprodej a rozkradení národního bohatství nesou ti, kterým jsme před dvaceti lety svěřili řízení této země. Ale vinni jsme i my ostatní, protože jsme svojí lhostejností a pasivitou, svým přehlížením poklesků a špatné práce politiků nedokázali zabránit rozkrádání a devastace této země.

Stále je ještě možné mnohé zachránit, naši lidé jsou pracovití, tvořiví, velmi vynalézaví. Potřebují jen, aby dostali příležitost tyto své dobré vlastnosti uplatnit a rozvinout. Nyní máme příležitost a povinnost vůči příštím generacím zastavit ty, kteří naši zemi škodí. Přestaňme se bát, nedejme se nadále manipulovat a ovládat. Máme možnost vzít si zpátky to, co bylo ukradeno, začít rozhodovat o tom, co se v naší zemi bude dít.

Za výprodej národního bohatství a také za rozdělení Československa nese hlavní podíl zodpovědnosti Václav Klaus. Václav Klaus je symbolem, strůjcem, šedou eminencí rozkrádání a morální devastace této země. Svým jednáním se podle všeho dopustil vlastizrady. Pokud tento názor sdílíte, pokud si myslíte, že by měl rezignovat na funkci prezidenta, přijde na shromáždění pořádaná od pondělí 16. dubna u Hradu na Hradčanském náměstí v době od 15 do 18 hodin. Aby mohlo v naší zemi dojít k obratu k lepšímu, aby mohlo začít něco nového, je nezbytné, aby Václav Klaus odešel. Vyzývám ho tímto po demisi vlády a jmenování nového premiéra k rezignaci.