Pátek 12. července, 2024
Evropský rozhled

Skutečné platy učitelů jsou podprůměrné a mnohem nižší, než se uvádí…

 
2015_11_22_Albertov_01Studenti na Albertově, 22. listopad 2015, Ilustrační obrázek
 
V médiích se často objevují zkreslené údaje o průměrných platech učitelů.
 
Kde se stává chyba? Místo průměrných platů učitelů se zveřejňují průměrné platy ve školství (kam jsou započítávány i vysoké platy ředitelů škol a dalších vedoucích zaměstnanců, čímž průměrný plat naroste o několik tisíc korun).
 
Skutečné hrubé měsíční průměrné platy učitelů byly v roce 2016:
 
Mateřské školy:    23 116 Kč
Základní školy:  27 690 Kč
Střední školy:     28 649 Kč
 
Celkový průměr za všechny MŠ, ZŠ a SŠ činil:  26 731 Kč
 
Součástí výpočtu je zvýšení platů o 6 až 8 %, ke kterému došlo na konci roku 2016. Dle sdělení ministerstva školství nejsou průměrné platy za první čtvrtletí roku 2017 dosud k dispozici…
 
Pokud bychom srovnávali průměrné platy učitelů s průměrnou mzdou v ČR, jsou učitelé pod průměrem. Přestože politici již řadu let slibují, že platy učitelů budou ve výši 130 % průměrné mzdy v ČR, nedosahují ve skutečnosti ani 100 %.
 
Jestliže srovnáme platy českých učitelů s platy vysokoškolsky vzdělaných lidí v ČR, vyjde, že tvoří pouhých 55 %, což je nejnižší poměr ze všech zemí EU. Těsně před námi je Slovensko s 61 %, v sousedním Německu je to 98 % a v Polsku 83 %. Průměr EU je 86 %.
 
Česká republika vydává na nevysokoškolské vzdělání jeden z nejnižších podílů veřejných výdajů a HDP v rámci EU28 i OECD. Zatímco průměr OECD je 3,4 %, ČR vydává pouze 2,5 %, což je téměř o třetinu méně. Méně vydává ze všech zemí EU už pouze Maďarsko (2,3 %).

Více informací naleznete zde:
http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/04/prumerne-platy-ve-skolstvi-za-rok-2016.html