Neděle 14. července, 2024
Evropský rozhled

Shromáždění na podporu Středoevropské univerzity

 
Shromáždění na podporu CEU
 
V sobotu 8. dubna 2017 se od 14 hodiny odpolední konalo před Velvyslanectvím Maďarské republiky v Praze shromáždění na podporu Středoevropské univerzity (CEU). V úterý 4. dubna maďarský parlament schválil novelu zákona o vysokých školách, v jejímž důsledku pravděpodobně dojde ke zrušení CEU v Budapešti. Shromáždění pořádala Studentská rada Filosofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) [1]. Fakulta s CEU dlouhodobě spolupracuje a řada jejích absolventů na FF UK působí.

Podle Sáry Vidímové je narychlo schválená maďarská novela o vysokých školách zásahem do akademických svobod a srovnala je s událostmi, ke kterým došlo minulý rok v Turecku nebo v Petrohradě. Shromáždění, které ohlásila Hlavnímu městu Praha, má za cíl podpořit maďarské univerzitní kolegy a zároveň vyjádřit nesouhlas s aktuálním děním v Evropě.

Profesor Josef Jařab, který byl rektorem CEU v letech 1997-1999, vzpomněl na rok 1989. Kromě našich chartistů a disidentů schopných demonstrovat svoji nevůli pokračovat v politice před rokem 89 tu byli lidé ještě jako Gorbačov, Jan Pavel II. a George Soros, který podporoval svobodný přístup k informacím na maďarských univerzitách a „computerizoval“ je ze svých prostředků.

Tisíce absolventů CEU ukazují, že jsou dobře připraveni do života a zasahují aktivně do všech společenských sfér. Studenti pocházejí z celého světa, ale většina je ze zemí bývalého Sovětského svazu, což byl hlavní důvod, proč univerzita nepůsobí v České republice.

George Soros si všiml, že je Josef Jařab zastáncem Otevřené společnosti. Účastnil se i předávání první ceny Open Society a druhou cenu už s Georgem předával Václavu Havlovi.

Bývalý rektor CEU zmínil, že režimy, které v minulosti měly potřebu zavírat univerzity, byly hnědé nebo rudé. A na závěr připomněl, že i premiér Viktor Orbán byl podporován Sorosovým stipendiem při studiu v Oxfordu. Prezident Áder by se měl zachovat statečně a novelu zákona nepodepsat.

 
Shromáždění na podporu CEU
 

Jakub Jirsa, představitel FF UK, ředitel Ústavu filosofie a religionistiky a absolvent CEU, uvedl, že krok, který nebere v úvahu názor veřejnosti, není demokratický. Přijetí novely vysokoškolského zákona považuje za výsledek lsti a závisti vůči Georgu Sorosovi a univerzitě, kterou pomáhal zakládat. Jde o jeden z dalších útoků populistických vlád proti vzdělávacím institucím. CEU neporušovala maďarské zákony, jak ostatně dokazuje i zpráva tamějšího vzdělávacího systému, a má podporu akademické obce v Maďarsku. Pokud dojde k tomu, že by se univerzita měla přestěhovat, uvítal by, kdyby přesídlila do Prahy.

Podle absolventky CEU Ľubice Kobové se ale vzdělání váže i k místu a nelze ho vytrhnout z kontextu. Skrze příběh jedné z přednášejících kurzu o ženách a vojně ilustrovala, že na půdě CEU se dalo svobodně diskutovat o tématech, které by jinde byly nepředstavitelné.

Politolog Petr Kutílek je rovněž toho názoru, aby CEU zůstala Budapešti. Už jen z toho důvodu, že autokratům se neustupuje.

Jakub Eberle z Ústavu mezinárodních vztahů poukázal v první řadě na roli univerzity ve společnosti. Univerzita není jen továrna na diplomy, ale má být místem kritické reflexe společnosti. Tam vychováváme občany. Teď tam působí studenti ze 150 zemí světa.

V druhé řadě poukázal na dělitelnost a nedělitelnost svobod. Svobody akademické jsou neoddělitelné od občanských svobod. Viktor Orbán ale takových červených čar překročil už spoustu.

V závěru projevu připomněl, že s Maďarskem jsme v EU, a tedy nedemonstrujeme jen za někoho jiného.

Vít Dostál z Asociace pro mezinárodní otázky uvedl, že Asociace spolupracuje s CEU na řadě projektů, které se věnují vzdělání a výzkumu a zaměřují se často na středoevropský prostor. S velkými rozpaky sleduje, jak je česká politická scéna lhostejná vůči tomu, co se právě děje v Maďarsku. Útokem na středoevropskou univerzitu toto nekončí. Včera byl v maďarském Parlamentu představen zákon, který by nutil registrovat neziskové organizace, pokud přijímají prostředky ze zahraničí, čili i těch z Unie a Visegrádské čtyřky. Jde o podobný zákon jako ten přijatý v Rusku a který zlikvidoval občanskou společnost. Věří, že se naši politici ozvou.

 
Shromáždění na podporu CEU
 

Spolu s dalšími českými vědeckými a kulturními institucemi proto fakulta Středoevropské univerzitě vyjádřila podporu otevřeným dopisem, který adresovala předsedovi maďarské vlády Viktoru Orbánovi, navrhovateli novely zákona o vysokých školách Zoltánu Balogovi a rektorovi Středoevropské univerzity prof. Ignatieffovi.[2]