Středa 27. září, 2023
Evropský rozhled

Shromáždění k uctění památky palestinské novinářky Širín abú Aklahové

 

V pátek 20. května 2022 se po sedmé hodině večerní na Staroměstském náměstí v Praze konalo shromáždění Palestinské komunity v České republice za účelem uctění památky palestinské novinářky Širín abú Aklahové, která byla 11. května 2022 zastřelena při dokumentování izraelského útoku na město Dženín. Událost od té doby v mediálním prostoru zarezonovala natolik, že nikdo z nezúčastněné laické veřejnosti již nemůže s jistotou říci, kdo z těch dvou stran střílel a kdo schovává kulku potřebnou k objasnění zločinu, neboť co článek, to protichůdná verze. Palestinská komunita je ale na základě nezávislých analýz organizací Be-celem a Bellingcat přesvědčena, že Širín zabila právě izraelská kulka.

 

„Dnes ráno terénní výzkumník Be-celem v Dženínu zdokumentoval přesné místo, odkud ozbrojený Palestinec vyobrazený na videu šířeném izraelskou armádou střílel, a také přesné místo, kde byla zabita novinářka Širín abú Aklahová. GPS souřadnice obou míst a také letecký snímek míst jsou v příloze. Ukazují, že střelba zobrazená na tomto videu nemohla být střelbou, která zasáhla Širín abú Aklahovou a jejího kolegu,“ píšou v tiskovém vyjádření na stránkách Be-celemu.

Belingcat na základě zvukového záznamu zjistil, že střela, která zabila Širín abú Aklahovou, byla vystřelena ze vzdálenosti 177-184 metrů od její pozice, za předpokladu, že se střílelo ze zbraní, které viděli na videozáznamech, kdy rychlost střely se odvíjí i od teploty okolního prostředí. Střela podle analýz audiovizuálních záznamů přilítla velmi pravděpodobně z jihu. Podle videozáznamů z Facebooku se Izraelské ozbrojené síly (IDF) nacházely v ten okamžik 190 až 255 metrů jižně od Širín. Čas události Bellingcat určil podle stínu předmětů v okolí, například stíny dopravních značek byly vrženy západ – jihozápad. Pomocí SunCalc určili, že takto vržené stíny v oblasti byly mezi 6:30 – 7:00 hodin ráno. Bellingcat analyzoval několik videí, to, které označuje jako třetí, ukazuje záběry neidentifikovaných mužů, kteří se ocitli mezi IDF a Širín, ale nedokáží určit, v kolik hodin bylo natočeno a zvuková analýza spíše vylučuje, že by z jejich pozic vyšel výstřel. Bellingcat nedokáže s určitostí říct, kdo Širín zastřelil, ale jeho analýzy přikládají větší pravděpodobnost tomu, že výstřel vyšel od IDF než od ozbrojených skupin, které byly příliš daleko a v cestě jim stálo i mnoho překážek.

 

 

Účastníci svolaní Palestinskou komunitou v České republice nepochybovali, že Širín abú Aklahovou chladnokrevně zavraždily izraelské okupační síly, když mediálně dokumentovala jejich útok proti městu Dženín na okupovaných palestinských územích.

„Atentát je zločinem, který je dalším z tisíců zločinů spáchaných na palestinské půdě. Ohavným zločinem chtěli okupanti zabránit medializaci jejího poselství. Činíme izraelskou vládu a okupační síly odpovědné ze zabití novinářky a vyzýváme mezinárodní společenství, aby tento zločin odsoudilo a izraelské okupační síly za tento zločin pohnalo k odpovědnosti,“ řekl v úvodu palestinský zástupce.

Následně popsal, jak jsou Palestinci každý den vystaveni neustálé agresi ze strany okupačních úřadů, které se zaměřují k popření jejich existence, země i právům. Izraelské okupační úřady pokračují v okupaci domů Palestinců a v jejich vystěhování a násilném vysídlení. Pokračují také v obléhání pásma Gazy.

Po mezinárodním společenství požadují, aby vyvinulo na Izrael dostatečný tlak s cílem zastavit jeho agresi proti Palestincům a aby zajistilo, že jeho zločiny nebudou beztrestné. Požadují, aby Izrael respektoval mezinárodní zákony, uplatňoval rezoluce OSN a podřídil se vůli mezinárodního společenství k dosažení spravedlivého míru, aby měl palestinský lid právo na svobodu, návrat do své vlasti a mohl vybudovat svůj nezávislý stát s východním Jeruzalémem jako hlavním městem.

 

 

Zdeněk Jehlička ve svém projevu dodal, že během pohřbu Širín abú Aklahové o dva dny později byli lidé shromáždění k uctění její památky napadeni izraelskou policií v ulicích starého města východního Jeruzaléma. Izrael sice svou armádu prezentuje jako nejmorálnější a svůj stát jako nejdemokratičtější na Blízkém východě, ale Izrael zdaleka nemá nejmorálnější armádu světa, spíše naopak, a není žádnou demokracií, natož jedinou demokracií Blízkého východu. Izrael je okupační kolonizační entitou, která dlouhodobě provozuje apartheid vůči svému nežidovskému obyvatelstvu od řeky Jordán až po Středozemní moře, tak jak je popsáno ve zprávách lidskoprávních organizací Amnesty International, Human Rights Watch, Be-celem i OSN. Závěrem srovnal situaci Palestiny se situací v Ukrajině. Když v případě Ukrajiny šlo zavést ekonomické sankce a jiná opatření, nevidí důvod, proč by to samé nemohlo jít i v případě Izraele. „Jak říká klasik – doba se mění a lidé se mění s ní. A my musíme doufat, že Palestina místo apartheidu zažije svobodu,“ ukončil svůj projev.

Jana Ridvanová se pozastavila nad tím, jak český mainstream informuje o události. Místo faktů předkládá názory proizraelsky orientovaných „respektovaných“ novinářů. Vyzvala přítomné, aby články alespoň komentovali, aby bylo vidět, že tu jsou lidé, kteří znají pravdu a kteří vědí, že média ohledně Palestiny lžou.

Na shromáždění pokřikovala skupina mladých zahraničních turistů. Po spatření palestinských vlajek začali výkřiky podporovat politiku Izraele vůči Palestině. Situaci zklidňovala přítomná policie.

Na dlažbě bylo červenými čajovými svíčkami napsáno jméno Širín v anglickém přepisu a ležely na ní transparenty.

Mnoho účastníků shromáždění si nepřálo být fotografováno.

 

Poslední řečnice měla projev v angličtině.