Neděle 3. prosince, 2023
Evropský rozhled

Senát projedná skandální návrh zákona o NP Šumava, petice ho nezajímá

Senát Parlamentu ČR bude zítra (19. června 2014) podruhé projednávat senátní verzi návrhu zákona o Národním parku Šumava. Přestože tento návrh prošel senátním výborem pro životní prostředí, celkové vyznění návrhu stále odsouvá ochranu přírody na Šumavě na vedlejší kolej. Senát se tak navíc chystá učinit paradoxně před projednáním petice, v níž svůj postoj k novému zákonu pro Národní park Šumava vyjádřilo přes 25 tisíc občanů.

 
Plešné jezero - kůrovec
 

Senátní návrh zákona o Národním parku Šumava, který byl poprvé projednán v dubnu tohoto roku, byl v uplynulých týdnech posouzen senátním výborem pro životní prostředí a postoupen k dalšímu projednání v senátu. Přesto nebyly odstraněny jeho zásadní nedostatky. Návrh nejen nevyhovuje současným principům ochrany přírody, ale jako celek by ochranu přírody na Šumavě prakticky zrušil a postavil ji zcela na roveň podnikatelským aktivitám. Navzdory tomu, že jde o území národního parku, v němž má příroda nadnárodní hodnotu.

Proto také Stínová vědecká rada NP Šumava tento návrh stále odmítá pro jeho neodbornost a manipulativnost. Tento návrh stále potlačuje ochranu přírody ve prospěch s ní neslučitelných aktivit. Zejména by omezil velikost nejpřísněji chráněných území a naopak umožnil výstavbu lanovek a jiných staveb či zařízení v nejcennějších částech Šumavy, a hospodaření v lesích podřídil lesnímu zákonu, který je koncipován pro komerční lesy uřčené hlavně k těžbě dřeva. Senátoři se tím snaží omezit vliv v současnosti platného Zákona o ochraně přírody č. 114/1992 Sb., který na rozdíl od senátního návrhu zákona, ochraňuje přírodu v Národním parku Šumava výrazně lépe.

Paradoxně však mají senátoři hlasovat o tomto návrhu ještě před tím, než Senát projedná „Petici za dobrý zákon o NP Šumava“, kterou podepsalo více než 25 tisíc občanů ČR, a která žádá přesný opak než je obsahem senátního návrhu.

„Je skandální, že Senát Parlamentu ČR takto opovrhuje názorem veřejnosti vyjádřeným v petici. Je to otevřené pohrdání názorem občanů. Schvalovaný zákon není založen na vědeckých argumentech a podkladech, je v ostrém rozporu s uznávanou mezinárodní praxí ochrany přírody. Navíc někteří senátoři ČSSD, kteří jsou mezi předkladateli zákona, zřejmě mají na Šumavě tak důležité zájmy, že se nerozpakují porušovat koaliční smlouvu. Vyzýváme senátory, aby nejprve vyslechli hlas občanů, a teprve poté rozhodovali,“ doplňuje předseda Stínové vědecké rady NP Šumava, doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.