Pondělí 22. dubna, 2024
Evropský rozhled

Say no to TTIP – Řekněte ne dohodě TTIP

Když Evropský parlament před dvěma lety odmítl dohodu ACTA, byli jsme plni nadšení a optimismu. Aktuálně projednávaná kontroverzní dohoda mezi EU a USA Transatlantické partnerství pro obchod a investice je ale stejně nebezpečná.

 

 

Monopolní lobby nikdy neodpočívá, velké společnosti si nenechají ujít příležitost ke zvýšení tržního podílu a zisku například za pomoci nějaké mezinárodní dohody. Státy je pak s vidinou zlepšení hospodářské situace nadšeně schvalují, ale většinou je v tom nějaký háček.

Mezi prostředky, které korporacím pomáhají v dalším růstu na úkor ostatní společnosti, patří například „Ustanovení řešení investičních sporů (zkratka ISDS)“ a „Odstraňování netarifních překážek obchodu“.

V této chvíli mezi státy Evropské unie a Spojenými státy probíhají jednání o TTIP, neboli Transatlantickém obchodním partnerství. TTIP je bilaterální dohodou mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými, společně se svou sesterskou dohodou TPP ovlivní přibližně 50 % procent světové ekonomiky, 60 % světového HDP a 33 % celosvětového obchodu se zbožím.

Projednávání TTIP bylo zahájeno v červnu 2013, v květnu 2014 stále nejsou k dispozici dostatečné informace o jejím obsahu-a mnohdy je nemají ani úředníci a politici, kteří o něm budou rozhodovat.

Jednou z pochybných součástí smlouvy je úmluva o odstranění netarifních překážek. Za ony „překážky“ jsou považovány ústavní a zákonné normy, pravidla a regulace, které by (při chránění zájmu státu a občanů) mohly omezit rozsah hospodářské soutěže, která je zde definována jako nejvyšší, nezcizitelná základní svoboda. „Je to demontáž demokracie. Korporace by mohly žalovat státy v tajných arbitrážích, pokud by došlo ke změnám zákonů ve prospěch občanů, které by snížily zisky korporacím. Moc však musí zůstat v rukou zákonodárců, kteří jsou zvoleni občany,“ kritizuje připravovanou dohodu Marcel Kolaja, dvojka kandidátky Pirátské strany ve volbách do Evropského parlamentu.

Nátlaku čelí například princip předběžné opatrnosti, který je v souladu s evropskou legislativou uplatňován při schvalování nových geneticky modifikovaných organismů(GMO).

„Za těchto okolností není možné se schvalovacím procesem TTIP souhlasit. S přihlédnutím ke globálnímu významu obchodní dohody takového rozsahu jsou tajení informací a absence oficiální veřejné diskuze velice pochybným přístupem, který by neměl být tolerován,“ říká Jana Jiříková, garant programového bodu Internet.

Negativní dopady TTIP, kterých se obáváme:

  Posílí privilegia copyrightových monopolů.
  TTIP bude iniciovat růst a obtížnější kontrolu intelektuálních monopolů, po schválení smlouvy bude k takovéto změně zákonů nutný souhlas signatářů dohody.
  Odstraňování netarifních překážek obchodu bude vést k eliminaci či snížení ochrany spotřebitelů a životního prostředí a vytváření nových prospěšných regulací bude obtížnější.
  Prosazování hesla „obchod nade vše“ může vést k omezení i zákazu používání svobodného software ve veřejné správě.
  „Ustanovení (o) řešení investičních sporů“ (ISDS) může být záminkou pro větší vliv velkých společností na tvorbu legislativy.
  Je částečně utajovaná, tedy nevíme, co dalšího od ní čekat.

 
Odkazy:

Heslo TTIP na české Wikipedii (přeloženo naším ZO): 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership

Zpráva ČTK: http://www.ceskenoviny.cz/eu/zpravy/zona-volneho-obchodu-eu-usa-vyvolava-u-lidi-pochybnosti/1065990

Ze strany Evropské unie existuje pozitivní snaha o získání zpětné vazby v podobě Veřejné konzultace Evropské komise k dohodě TTIP (je sice těžké se vyjadřovat k obsahu, který je z větší části neveřejný, ale snaha se počítá): http://www.spcr.cz/en/european-commission/verejna-konzultace-evropske-komise-k-dohode-ttip