Pátek 12. července, 2024
Evropský rozhled

Ruská federace nadále šíří dezinformace o zbraních hromadného ničení na Ukrajině

 
Ordinace © foto: Zdeněk Hess
 

Po sérii absurdních vyjádření ruských představitelů o údajném vytvoření „špinavé“ jaderné bomby, ruská dezinformační mašina přepnula na biologické zbraně.

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny vyvrátilo informace šířené ruskými propagandistickými médii o údajném „nouzovém odstranění vojensko-biologického programu financovaného ministerstvem obrany USA“ a „zničení zvláště nebezpečných patogenů“. Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny také zdůrazňuje, že v naší zemi nejsou žádné americké laboratoře.

Všechna laboratorní zařízení na Ukrajině plní jedinou obecnou funkci – indikaci a identifikaci patogenů infekčních nemocí, které mají významný epidemický potenciál a/nebo mezinárodní význam a podléhají regulaci v souladu s mezinárodními zdravotnickými předpisy.

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny rovněž upozornilo na skutečnost, že dokumenty zveřejněné Ruskem nezmiňují zvláště nebezpečné biopatogeny, jejichž vývoj ruská propagandistická média připisují Ukrajině.

Ruská vojenská agrese oslabila ukrajinský národní systém biologické bezpečnosti. Zejména obsazením ukrajinských výzkumných a hygienicko-epidemiologických institucí na dočasně okupovaném Krymu, stejně tak na dočasně okupované Doněcké a Luhanské oblasti, Rusko záměrně záměrně ignoruje požadavky na poskytování informací o stavu a umístění patogenů, které byly uskladněny v těchto zařízeních a používány při vývoji vakcín a pro diagnostické účely ve prospěch ukrajinského lidu.

V rámci pokračující ozbrojené invaze ruských vojsk na ukrajinském území vláda Ukrajiny vynakládá veškeré úsilí k zajištění silné ochrany všech laboratoří na kontrolovaných územích.

V tomto kontextu je jakýkoliv ruský pokus zmocnit se biologického materiálu extrémně nebezpečný a mohl by ohrozit bezpečnost Ukrajiny i celé Evropy.

Veřejná prohlášení Ruska o údajném vývoji biologických zbraní na Ukrajině by měla být považována za dezinformaci a provokaci.

Ukrajina vyzývá mezinárodní společenství, aby zvýšilo tlak na Rusko, aby plnilo své mezinárodní závazky, včetně Úmluvy o zákazu biologických zbraní, a nepředstavovalo další bezpečnostní rizika v oblasti biologických zbraní.