Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Restaurace už nemusí platit výpalné

Pirátská strana se rozhodla nabídnout provozovatelům, kteří se cítí být poškozeni kolektivními správci, profesionální právní servis, včetně návodu, jak se z kolotoče šikany vymanit. Právní zastoupení v těchto kauzách za Piráty přebírá JUDr. MgA. Michal Šalomoun, známý z vítězného tažení lázeňská zařízení vs. OSA, odborník na autorské právo, profesionál a vysokoškolský pedagog.

 

 

Piráti podporují šíření svobodné hudby, a proto v rámci kampaně Hrajeme svobodnou hudbu (http://www.pirati.cz/hudba) poskytli provozovatelům restaurací návod k hudební produkci osvobozené od poplatků kolektivním správcům.

„Pouštění hudby na pozadí není v provozovnách primárním podnikatelským záměrem a podnikatelé tak neznají tzv. autorský zákon do detailu. Výběrčí organizace OSA a Intergram tohoto faktu zneužívají a tváří se, jako by existovala povinnost platit výpalné za hraní jakékoli hudby v provozovně. Tak to ale není,“ dodává koordinátor projektu Hrajeme svobodnou hudbu a dvojka pirátské kandidátky ve volbách do Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Přesto se kolektivní správci stále snaží vybírat poplatky. A to i v provozovnách, kde se prokazatelně hraje jen hudba nezastupovaných autorů. Z toho důvodu se Piráti rozhodli poskytnout pomoc poškozeným podnikatelům, kteří jsou neoprávněnému tlaku kolektivních správců vystaveni.

Pokud podnikatel splní podmínky, které mu navrhli Piráti, tedy zejména nebude veřejně hrát hudbu autorů zastupovaných OSA., popřípadě Intergramem, může s Piráty uzavřít smlouvu o právní podpoře (http://www.pirati.cz/valkaskolektivnimispravci). Podporu zdarma poskytne renomovaný advokát JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D., který má za sebou už několik úspěšných soudních pří, naposledy kauzu lázeňských zařízení versus OSA. Piráti v tomto případě nesou veškerá rizika včetně odvolání protistrany. Jediná věc, kterou Piráti po zastupovaném podnikateli chtějí, jsou informace o probíhajícím řízení. Tyto informace totiž mohou pomoci dalším šikanovaným lidem v našem společném boji proti plošnému výpalnému.

„Poskytnutí právního servisu šikanovaným podnikatelům právě v oblasti reprodukce hudby, na kterou si OSA a Intergram pod rouškou „zákona“ dělá nárok, je dalším logickým krokem v Pirátském tažení. Zákony naštěstí nakonec vykládá právě soud, nikoliv bulletiny či emaily těchto státem garantovaných monopolních pseudorganizací. Chceme podnikatelům ukázat cestu a podat jim pomocnou ruku,“ říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.