Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Rada Českého rozhlasu zodpověděla dotazy, jak postupovala při vyhodnocování neobjektivnosti článku o facce na Mediálním fóru 2019

 
Zmanipulovaný článek na serveru Sputnik, který stál na pozadí celého incidentu na Mediálním fóru 2019 Zmanipulovaný článek na serveru Sputnik, který stál na pozadí celého incidentu na Mediálním fóru 2019
 

Před vánočními svátky jsme pátrali po tom, jakým způsobem Rada Českého rozhlasu postupovala při ověřování informací, na základě kterých přijala usnesení 109/19 týkající se porušení Kodexu Českého rozhlasu v článku „Incident na Mediálním fóru 2019. Novinářka Petra Procházková udeřila redaktora Sputniku.“ Informace na stránkách Rady Českého rozhlasu byly neúplné, chyběly například podkladové materiály s vyjádřením Jana Pokorného, ředitele zpravodajství ČRo a Radka Kedroně, šéfredaktora serveru iROZHLAS.cz, naopak člen rady Kňourek věděl ještě před zahájením jednání, kdo je v incidentu viník a kdo oběť a tvrdil, že Vladimíru Frantovi nebyl poskytnut prostor k vyjádření, ale nebyly zveřejněny žádné materiály, na základě kterých tyto soudy při veřejném zasedání Rady pronesl. Rada Českého rozhlasu na naší žádost o informace odpověděla a zaslala nám jeden z podkladových materiálů.

 
Vyjádření Rady Českého rozhlasu

Rada Českého rozhlasu při zjišťování informací k usnesení 109/19 neoslovila ani Vladimíra Frantu, ani autora článku Martina Zítu, vycházela pouze ze zveřejněného článku na iROZHLAS.cz a z vyjádření Radka Kedroňě a Jana Pokorného.

„Autora článku Rada ČRo nekontaktovala. Rada ČRo nebyla spokojena se způsobem zpracování článku na serveru iROZHLAS.cz. Jelikož server iROZHLAS.cz je pevnou součástí Českého rozhlasu a pro kontrolní orgán Českého rozhlasu – Radu ČRo – je partnerem generální ředitel ČRo, obrátila se Rada ČRo s dotazy na něj,“ vysvětluje, proč neoslovili přímo Martina Zítu s otázkou, zda dal před napsáním článku Vladimíru Frantovi prostor k vyjádření.

Vladimír Franta již před napsáním článku Martinem Zítou pro jiná média uvedl, že situaci na Mediálním fóru 2019 nebude komentovat. Důkazem buď například článek na Lidovkách z toho samého dne, kde Vladimír Franta odpověděl: „Vše, co chci a můžu říci k celé situaci, je napsáno v tiskové zprávě agentury Sputnik, s níž naprosto souzním. Víc se k tomu nechci vyjadřovat.“

K události se nevyjádřil ani pro Evropský rozhled, byť jsme jej oslovili.

Na otázku, zda lze přihlédnout k tomu, že Vladimír Franta pro jiná média již dříve uvedl, že se k záležitosti nebude vyjadřovat, rada Českého rozhlasu odpovídá: „Článek na serveru iROZHLAS.cz nebyl dle Rady ČRo dobře zpracován, nebyl dán prostor oběma stranám, to považuje Rada ČRo za stěžejní.“

Rada Českého rozhlasu nepovažovala za nutné ani oslovit Vladimíra Frantu, neboť pro to neměla důvod. „Skutečnost, že panu redaktorovi nebyl dán prostor k vyjádření, zcela jednoznačně vychází ze zveřejněného textu,“ vysvětlují, jakým způsobem informaci o neposkytnutí prostoru k vyjádření vyhodnotili.

Poslední otázku, jakým způsobem člen rady Kňourek zjistil, že nebyl dán prostor Vladimíru Frantovi, odmítla Rada Českého rozhlasu zodpovědět. „Tato otázka směřuje přímo na jednoho z členů Rady ČRo. Rada v této věci jednala jako kolektivní orgán, proto není možné na danou otázku odpovědět,“ uzavírá.

 
Vyjádření vedení Českého rozhlasu

K žádosti o informace přiložila Rada Českého rozhlasu vyjádření Jana Pokorného, ředitele zpravodajství ČRo a Radka Kedroně, šéfredaktora serveru iROZHLAS.cz. Zde se o pozadí, proč Vladimír Franta nedostal v článku prostor k vyjádření, dozvíme mnohem více.

Příloha: Vyjádření vedení ČRo

„Situace, při níž Petra Procházková fyzicky napadla korespondenta serveru Sputniknews, byla dostatečně zdokumentovaná videem, které pořídila Raptor TV a které jsme do článku přiložili. Navíc útočnice samotný fyzický atak nerozporovala, potvrdila a prohlásila, že není na to, co udělala, hrdá. Bylo tedy zjevné, že Franta byl atakován. Z našeho pohledu nebylo nutné se jej dotazovat, zda facku opravdu inkasoval,“ vysvětlují.

„Radní Tomáš Kňourek tvrdí, že při čtení textu nabyl dojmu, že zaměňujeme roli agresora a oběti. S takovou interpretací nemůžeme souhlasit, zvlášť když se přímo v titulku píše: „Novinářka Petra Procházková udeřila redaktora Sputniku.“ V samotném textu je pak uvedeno: „Procházková Frantovi nejprve vyrazí z rukou telefon a potom mu dá facku.“ Nadto hned pod druhým odstavcem je v těle článku vloženo video, na jehož základě si každý čtenář mohl vytvořit vlastní názor,“ odmítají tvrzení Tomáše Kňourka, na základě jehož vyjádření, že v článku je zaměňována role agresora s oběti, se celé jednání Rady Českého rozhlasu konalo.

Český rozhlas stejně jako my na Evropském rozhledu dále upozorňuje, že Vladimír Franta s novináři nekomunikuje. „Současně si dovolujeme připomenout, že sám Vladimír Franta do dnešního dne incident v žádném médiu obsáhleji nekomentoval. Nereflektoval jej ani na sociálních sítích, ani na svých webových stránkách. V Lidovkách pouze konstatuje, že se ztotožňuje s tiskovou zprávou agentury Sputnik a že více nehodlá incident komentovat.“

 
Slovo závěrem

Mediální fóru 2019 jsme byli po celou dobu přítomní a Petra Procházková na něm čelila závažnému útoku v psychické rovině, kdy Vladimír Franta její slova z referátu zcela překroutil a takto předložil na portále Sputnik široké veřejnosti – text byl podán i v nadpisu velmi vulgárně a útočně – doslova tvrdili svým čtenářům, že Petra Procházková měla trapný projev útočící proti Čechům, ač tomu tak vůbec nebylo. Na místě bylo zcela patrné, že Petra Procházková nastalou situaci psychicky špatně nesla, žádala ve zjevném rozrušení například moderátora Armena Oganesyana, šéfredaktora časopisu Mezinárodní život a nezávislého poradce ruského ministra zahraničí, aby ji dal prostor k článku se vyjádřit, ale prostor k vyjádření jí byl odmítnut. Místo toho se před ní objevil autor inkriminovaného článku Vladimír Franta a ona jej za ten text dvakrát udeřila. Z tohoto důvodu se domníváme, že není tak úplně jasné, kdo byl v incidentu agresor a kdo se jen bránil, a zda je facka za podobných okolnosti, kdy je člověk právě v tu danou chvíli někým veřejně a neprávem zostouzen, přiměřenou obranou dle platného zákona.

Závěrem nutno zdůraznit, že Petra Procházková není autorkou článku na Českém rozhlase a nenese tedy žádnou zodpovědnost za to, zda články o incidentu z Mediálního fóra 2019 jsou objektivní, či neobjektivní.