Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Protest proti opakovanému porušování zákona v NP Šumava

V nejcennějších částech Šumavy, na Smrčině, se začaly od pondělí kácet stromy. Vědci a ekologičtí aktivisté s podporou uznávaných organizací jako je Česká společnost ornitologická bijí na poplach.

Právě v tomto období se totiž na Smrčině líhnou tetřeví kuřata. Tetřev hlušec patří v Česku mezi kriticky ohrožené druhy. V minulosti býval na našem území hojně rozšířen, ale v důsledku lovů a změn životního prostředí jeho populace poklesla. Od roku 1979 (některé zdroje uvádí rok 1988) je celoročně hájen. Podle webových stránek www.priroda.cz od roku 1996 nemůže být na lov tetřeva udělena ani výjimka. Navíc jeho ochranu zajišťuje i Směrnice evropské rady o ptácích 79/409/EEC, která byla roku 1997 pozměněna Směrnicí Komise 97/49/ES s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství.

Tetřev hlušec - Richard BartzOdpůrci kácení stromů se domnívají, že Smrčina byla již dříve vyhlédnuta jako vhodná oblast pro stavbu sjezdovky. Ministr Chalupa sice zakázal kácení v rašeliništích a v první zóně Smrčiny, ale tento zákaz se týkal pouze oblasti 132, která zahrnuje jen část Smrčiny.

Facebooková skupina Věříme vědcům, ne kmotrům, proto svolává protest proti opakovanému porušování zákona v NP Šumava a žádá širokou veřejnost, aby se k nim připojila a zabránila tak devastaci jedinečného ekosystému. Tato událost i případná akce je výsledkem činnosti občanské, a není tedy nijak iniciovaná členy vědeckého prostoru, uvádí se dále na stránkách.

Níže předkládáme znění pozvánky na protest, tak jak byl uveřejněn na sociální síti.

 

V rámci vyváženého zpravodajství připravujeme recenzi filmu o historii zeleného hnutí v Německu „Und ewig sterben die Wälder…“, který se objevil i na YouTube.

 

Protest proti opakovanému porušování zákona v NP Šumava

V Národním parku Šumava se od pondělka tohoto týdne začalo zasahovat v unikátním horském pralese na Smrčině. V rozporu z již dříve danými pravidly zde Správa pod vedením Jana Stráského kůrovcem napadené stromy kácí. Co se však ukazuje na celém faktu jako to nejsurovější je právě jeho načasování. V tomto období se totiž ve zmíněné oblasti líhnou tetřeví kuřata, a jakékoli narušování jejich biotopu je nyní aktem barbarství a okázalé arogance.

Oblast Smrčiny je navíc už dlouhou dobu v hledáčku developerů, kteří s podporou politiků včetně prezidenta plánují na jejím svahu stavbu sjezdovky.

Stáváme se tak svědky postupů, které do rámce národních parků a vlastně i samotné demokracie nepatří.
Zřejmě je čas přestat jen mluvit. Na Šumavě je s podporou Ministerstva životního prostředí opakovaně porušován zákon.

Hnutí Duha a Česká společnost ornitologická již požádaly Českou inspekci životního prostředí, aby dřevorubce zastavila. Nestane-li se tak neprodleně, může dojít k zásadnímu poškození jedinečného ekosystému.

My můžeme kácení v nejcennějších částech národního parku zastavit občanským protestem. Můžeme si jít k odsouzeným stromům sednout a střídat se u nich tak dlouho, dokud kácení nebude zastaveno. Ale musí nás být dost a vydržet.

Kdo může a chce se eventuální akce zúčastnit, napište, prosím, na pomoc.sumave@gmail.com