Pátek 24. května, 2024
Evropský rozhled

Projevy: Muslimové v Praze odsoudili terorismus Islámského státu

Romana Červenková se svou sestrou Kateřinou Prokičovou na demonstraci Muslimové proti terorismu, Praha 10. 8. 2016Romana Červenková se svou sestrou Kateřinou Prokičovou na demonstraci Muslimové proti terorismu, Praha 10. 8. 2016
 
Ve středu 10. srpna 2016 se od 18 hodin konalo v Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad shromáždění nazvané Muslimové proti terorismu, které zaštítily organizace Al Firdaus, Muslimská obec a Muslimská Unie. Impulsem ke konání shromáždění byla poslední vlna terorismu ve Francii, Belgii a v Německu. Muslimové žijící v České republice jakékoliv násilné činy ve jménu islámu odmítají. Místo shromáždění před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně zvolili proto, aby vyjádřili soustrast francouzským katolíkům, jejichž kněz Jacques Hamel byl minulý týden zavražděn.

Bohoslužby vedené farářem Petrem Benešem, která předcházela projevům, za zúčastnilo mnoho muslimů. Ne každý farář však byl ochotný je v kostele přijmout. Evangelický farář Mikuláš Vymětal před akcí obvolával několik kostelů v Praze se žádostí o možnost účasti muslimů na bohoslužbě, setkával se však s odmítavými reakcemi.

Shromáždění se před jeho začátkem pokoušeli narušit odpůrci islámu. Ti tradičně muslimy obviňovali z páchání vražd, vyháněli je pryč z republiky a neodpustili si ani početné vulgární sexuální narážky přímo do televizních kamer. Analýzu jejich argumentace a monitoring přineseme v příštích dnech.

Zástupci muslimů ve svých projevech odsoudili teroristické činy Islámského států. Opakovaně zdůrazňovali, že oběťmi teroristů jsou především sami muslimové a teroristické činy nemají s jejich islámem nic společného, neboť jejich náboženství je založeno na míru, toleranci a lásce.

V závěru se věřící shromáždili před kostelem a vytvořili lidský řetěz. Stalo se tak po vzoru muslimů z Egypta, kteří lidským řetězem kolem kostela vyjádřili gesto ochrany všem křesťanům v Egyptě.

 
Muslimové tvoří před kostelem lidský řetěz
 
Projevy

 
Podle Romany Červenkové je účast na křesťanské bohoslužbě to nejmenší, co lze udělat, aby muslimové vyjádřili soustrast křesťanským obětem teroristů, kteří se skrývají za islám. Muslimové mají obavy, že nenávist směřovaná proti teroristům bude nakonec směřovaná vůči nim samotným.

Sestra Romany Červenkové, Kateřina Prokičová, přečetla společné prohlášení muslimů za centrum Al Firdaus, Muslimskou obec a Muslimskou Unii.

Muslimové jsou zdrceni a šokování vraždou otce  Jacquese Hamela ve Francii. Tento hrozný čin nejde ničím omluvit, a to ani jménem islámů.

Učení v Koránu jsou o míru, toleranci a o lásce. Islám si váží lidského života obzvláště. Zabití jednoho člověka je jako zabití celého lidstva. Prorok Mohamed odsoudil všechny války, násilí a nespravedlnost a svým následovníkům nařídil, že ani ve stavu obranné války nesmí útočit na žádného náboženského představitele, jakékoliv posvátné místo či na nevinné lidi, jako jsou staří lidé, ženy a děti.

Útoky ISIS jsou absolutně neospravedlnitelné. Barbarství a absence respektu k posvátnosti lidského života předváděné ISIS jsou přímým útokem proti civilizovaným hodnotám a v neposlední řadě proti islámu.

Muslimové vyznávají pokojný, otevřený a tolerantní islám a po něm uznávají hodnoty a zákony České republiky. Mají též nesmírnou odpovědnost pomáhat státu, a poukazovat na ty, kteří zpochybňují občanské svobody, a to i ve svých rodinách či v sousedství.

Teroristé pouze očerňují islám a jeho učení. Z ISIS mají strach i muslimové, protože jsou jejich terči. Pomocí mediální propagandy se ISIS snaží radikalizovat evropskou populaci proti evropským muslimům. Psychologický nátlak je účinnější, protože je prakticky neviditelný.

Jsou to zločinci a mnozí z nich prošli evropským vězením. Teror je o strachu.

Na strach navázal i Vladimír Sáňka, místopředseda Ústředí muslimských obcí. V dnešní době je potřeba překonat strach z neznámého a to neznámé poznávat. Ti, kteří jsou neustále udržováni ve strachu, jsou totiž velmi snadno manipulovatelní.

Podle statistik byl počet obětí teroristických útoků v západní Evropě v letech 1972 – 1990 až několikanásobně vyšší než je tomu v posledních deseti letech. Ani tehdy, ani dnes z nich nelze vinit jednu skupinu lidí. Dříve byla jednou ze skupin Irská republikánská armáda. Ale nikdo tehdy neoznačil za viníky všechny obyvatele Irska nebo dokonce všechny katolíky. Dnes jsou ale s útoky spojováni všichni muslimové. Ani s příchodem milionů uprchlíků to půlmiliardovou Evropu nezmění, zvláště poté, co se většina vrátí domů, jakmile to bude bezpečné.

Milion obyvatel má například i Praha. Za loňský rok bylo v Praze spácháno několik desítek vražd, každý třetí den zde došlo ke znásilnění a byly spáchány tisíce zločinů, o kterých se ani nepíše. Kdyby se jejich zločiny probíraly tak detailně, jako u muslimů, asi by zbytek republiky začal Pražáky nenávidět. Princip kolektivní viny nesmíme přijmout.

Náboženství nevede lidi k páchání násilí. K tomu vede jen ideologie nenávisti, touha po moci a po penězích. Motivy atentátníků jsou někdy politické, může to být touha po pomstě, ale často jde o frustrované mladíky s kriminální minulostí ve svízelné životní situaci a neznalé islámu. Takoví snadno podléhají propagandě ISISu a radikalizují se.

Teroristé ISIS útočí hlavně na muslimy a ničí jejich památky, které muslimové přes tisíc let budovali. Na jejich činy doplácejí hlavně muslimové.

Často slyšíme, proč se muslimové s extremisty ve svých řadách sami nevypořádají. Za prvé oni nejsou v řadách muslimů. Muslimové jsou jejich nepřátelé. A potom je těžké odhalit, že se někdo frustrovaný chystá spáchat zločin.

Bader Mea Eknaifith, pořadatel Obědu v mešitě, promluvil za centrum Al Firdaus Praha. Pokud terorismus udeří na posvátná místa, chrámy, kostely, modlitebny, nezůstane nic daleko od zkázy. Dnes terorismus překročil všechny hranice lidskosti. Nerozlišují mezi kostelem a mešitou, mezi modlitebnou a synagogou, mezi Paříží a Bagdádem, mezi černými a bílými, mezi farářem a vojákem. Terorismus je slabý, terorismus nemá náboženství. Vyzval lidi, aby rozlišovali mezi terorismem a islámem. Modlí se za to, aby tato země zůstala ochráněna před veškerou škodou.

Petr Beneš, farář, který vedl katolickou mši, ujišťoval, že křesťanství nemůže opustit své vlastní hodnoty, kterými je láska, pochopení, tolerance a přijetí.

„Chtěl bych vás ujistit i o lásce papeže Františka, jehož jsme my všichni křesťané slabými následovníky a jehož naléhavá slova o tom, abychom neztotožňovali islám a terorismus, jeho naléhavé výzvy, abychom si opravdu sáhli na dno svého křesťanství a sloužili, přináší do tohoto světa nám všem radost. Tak stavme společně na tom dobrém a nebojme se toho, že to nebude vždycky chápáno,“ pronesl mimo jiné.

MUDr. Marcela Rozehnalová, výkonná ředitelka Federace žen za světový mír, měla jeden z nejrozsáhlejších projevů, z kterého vybereme jen několik částí.

Před Vánoci 2003 se účastnila mírového shromáždění v Jeruzalémě iniciovaného Univerzální federací míru. Sešly se zde tisíce Židů, muslimů a křesťanů z celého světa. Byly svědky obřadu korunovace Ježíše a přední židovský představitel tuto korunu symbolicky předával Ježíšovi se slovy: „Ježíši, vítej doma.“

Krátce předtím byla podepsána Jeruzalémské deklarace, jejíž součástí byla omluva Židů za ukřižování Ježíše a křesťanů za křižácké výpravy. Muslimský představitel řekl, že deklaraci nepodepíše, dokud jí nepodepíše jeho židovský bratr.

Vyprávěla příběh o synech Abraháma a připomenula, že svět nespasí víra, ale pravá láska. A že v jednotě je síla.

Petr Kutílek, místopředseda Strany zelených, uvedl, že lidé jsou si svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Jak se píše v Listině základních práv a svobod, základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství.

Muslimové se rovněž nemusí omlouvat za to, co páchají jiní.

Vyjádřil znepokojení nad slovy prezidenta Zemana, který má rád bonmot, že ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim. Tento bonmot je ale křivý a zákeřný. Frakce rudé armády, Irská republikánská armáda, ani Anders Breivik nebyli muslimové.

V České republice s terorismem zkušenosti nemáme, ale máme zkušenosti s rozdmýcháváním nenávisti k politickým účelům. Ukazováním na muslimy evropské hodnoty nehájíme.

Připomněl motto jednotné rozmanitosti. To by se mělo připomínat například těm, kteří chodí po náměstích se šibenicemi, kteří říkají, že se máme ozbrojovat, kteří chtějí rozbít naší Evropu.

Ondřej Adamík, český muslim, uvedl, že ve světě narůstá opět terorismus. Zvykli jsme si mít svobodu a demokracii jako jistotu a samozřejmost. Ta však není jistá. Musíme o ní pečovat, jako o ní pečoval Tomáš Garrigue Masaryk, Karel Čapek, a to především pomocí intelektu, svobodného myšlení a demokracie, kterou pro nás bez ohledu na to, kdo má jakou víru, budovali pro budoucí generace.

Vzpomněl i na Martina Luthera Kinga, podle kterého nespravedlnost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě. Kdybychom však pomohli doufat jedinému člověku, nežili bychom nadarmo.