Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Projev ministra zahraničních věcí Ukrajiny Dmytra Kuleby u příležitosti Dne Afriky k 60. výročí založení Organizace africké jednoty (Africké unie)

 

Dámy a pánové,

Vážení afričtí bratři a sestry,

 

jsem rád, že k vám mohu promluvit u příležitosti Dne Afriky při své druhé návštěvě afrického kontinentu během necelého roku. Svědčí to o našem skutečném odhodlání zahájit novou éru ukrajinsko­‑afrických vztahů. Přijeli jsme jednat jako rovný s rovným a pracovat jako partneři.

Přestože jsou Ukrajina a Afrika geograficky vzdálené, pojí je hluboké historické vazby. Vždy jsme sdíleli a podporovali snahy afrických národů o nezávislost, jednotu a pokrok. Ukrajina jako spoluzakladatelka Organizace spojených národů důsledně hájila a prosazovala zájmy afrických národů v rámci OSN.

V průběhu mnoha desetiletí pomáhali ukrajinští odborníci z různých oborů vybudovat stovky infrastrukturních zařízení v desítkách afrických zemí. Zpracovatelské závody, vodní elektrárny, přístavy, mosty, silnice, nemocnice a školy.

Ukrajina také hrdě hostila tisíce afrických studentů. Mnozí z nich se stali významnými politickými, obchodními a společenskými představiteli svých zemí. Rádi přivítáme další mladé Afričany, kteří chtějí v Ukrajině studovat a pracovat.

V minulosti se na ukrajinské půdě školili nejen studenti, ale také stateční bojovníci afrických národně osvobozeneckých hnutí. Od roku 1965 do 80. let 20. století jich bylo na Ukrajině vyškoleno mnoho pro potřeby Africké strany nezávislosti Guineje a Kapverd, Lidové organizace Jihozápadní Afriky v Namibii, Afrického lidového svazu Zimbabwe, Lidového hnutí za osvobození Angoly, Fronty za osvobození Mosambiku a Afrického národního kongresu v Jihoafrické republice. To je naše společná historie. Jsme na ni hrdí a nenecháme si tuto společnou minulost nikým ukrást.

Mosambický revolucionář a první prezident nezávislého Mosambiku Samora Machel jednou řekl: „Mezinárodní solidarita není aktem dobročinnosti: je to akt jednoty mezi spojenci, kteří bojují na různých územích za stejný cíl.“ Tato moudrá slova jsou plně aktuální i dnes.

Ukrajina se vždy zasazovala o udržení míru v Africe a významně přispívala k příslušným celosvětovým snahám. Více než 300 ukrajinských modrých přileb plnilo úkoly v rámci čtyř misí OSN v Africe: v Demokratické republice Kongo, Jižním Súdánu, oblasti Abyei a Mali.

Ukrajinští námořníci se podíleli na mezinárodních kolektivních akcích proti námořnímu pirátství u somálského pobřeží.

Od února 2022 bylo 80 % ukrajinských mírových sil v zahraničí nasazeno v afrických zemích.

Víme, jakou cenu má mír a jak je důležité ho udržet.

Ukrajina dnes oživuje svou zahraniční politiku vůči Africe, jejímž cílem je ukrajinsko­‑africká renesance.

Nedávno jsme přijali naši první africkou strategii a zintenzivnili jsme politický dialog s mnoha zeměmi kontinentu. V letošním roce se chystáme zřídit nová velvyslanectví v různých částech kontinentu a plánujeme uspořádat první ukrajinsko­‑africký summit. Vyzývám vedoucí představitele vašich zemí, aby se této významné akce zúčastnili.

Chceme rozvíjet novou kvalitu partnerství založeného na třech vzájemných principech: vzájemném respektu, společných zájmech a vzájemných výhodách.

 

Přátelé,

Ukrajina již více než rok vede obrannou válku za svou svobodu a nezávislost proti ruským okupantům. Nejedná se o hraniční spor, ale o útočnou válku. Rusko se snaží nastolit kontrolu nad Ukrajinou, protože neuznává naše právo existovat jako suverénní národ a zvolit si cestu mírového a prosperujícího rozvoje.

Angolský prezident João Lourenço přesně definoval současnou situaci na základě podobných zkušeností své země. Řekl: „Jestliže jsme v minulosti bojovali proti intervencionistům, chápeme, že stejné právo mají i všichni ostatní. A nechápeme, jak ti lidé, kteří nám tehdy pomáhali bojovat proti okupantům, dnes anektovali čtyři regiony sousedního státu.“

Ukrajinci jsou národ, který bojuje za spravedlnost, proti útlaku a porušování lidských práv. Podpora Ukrajiny není o tom být prozápadní nebo protizápadní. Jde o respektování Charty OSN, mezinárodního práva a pořádku, jakož i práva každého národa zvolit si vlastní mírovou cestu rozvoje.

Od různých zemí a vůdců slyšíme výzvy k míru. Podporujeme je jako takové a myslíme si, že by měly směřovat především k Rusku jako zemi, která tuto válku začala.

Žádný jiný národ na světě si nepřeje mír více než Ukrajina. Víme však, že skutečný mír musí být spravedlivý a trvalý. Jsme otevřeni diskusi o jakékoli mírové iniciativě, pokud bude respektovat dvě zásady: nebude navrhovat územní ústupky a nepovede k zamrzlému konfliktu namísto míru.

Ukrajina má v tomto ohledu jasný plán. Nazývá se mírový vzorec prezidenta Zelenského. Tato válka se odehrává na ukrajinském území, a proto považujeme za přirozené, že jádrem mírového úsilí by měl být ukrajinský mírový plán. Vyzýváme africké země, aby se k realizaci tohoto vzorce připojily.

Významným prvkem tohoto vzorce je potravinová bezpečnost, která je pro africké země obzvláště důležitá.

I v tomto temném období války Ukrajina nešetří úsilím, aby si udržela svou roli garanta potravinové bezpečnosti pro Afriku a mnoho dalších regionů světa.

Navzdory ruské námořní blokádě našich námořních přístavů se nám s pomocí OSN a Turecka podařilo částečně odblokovat ukrajinský vývoz. Od té doby aktivně bráníme tuto iniciativu před ruskými pokusy o její zničení. Její poslední prodloužení znamenalo úlevu jak pro naše zemědělce, tak pro naše zákazníky v zahraničí, včetně Afriky.

V rámci iniciativy bylo do afrických zemí vypraveno již celkem 123 lodí s více než 3 miliony tun zemědělských produktů: Etiopie, Libye, Maroka, Egypta, Keni, Súdánu, Tuniska, Somálska a Alžírska.

Naše úsilí se neomezuje pouze na vývoz. Poskytujeme také humanitární pomoc v rámci programu prezidenta Zelenského „Obilí z Ukrajiny“. V rámci tohoto programu jsme již vyslali 6 lodí s nákladem 170 tisíc tun pšenice do Somálska, Keni, Etiopie a Jemenu. Další lodě se připravují. Žádná rodina v Africe by neměla trpět kvůli válce Ruska proti Ukrajině.

 

Bratři a sestry,

náš jednotný hlas by měl být silný na všech mezinárodních fórech a v mezinárodních organizacích. A pokud je k tomu třeba je reformovat, včetně Rady bezpečnosti OSN, pak to musíme udělat. Vyzýváme k vytvoření reprezentativnější a demokratičtější Rady bezpečnosti, v níž bude Afrika, stejně jako všechny ostatní regiony světa, zastoupena. Ukrajina rovněž podporuje myšlenku, aby se Africká unie stala stálým členem skupiny G20.

To je to, co mám na mysli pod pojmem vzájemný respekt, společné zájmy a vzájemné výhody. Společnou prací a vzájemnou podporou můžeme dosáhnout mnohého. Budeme­‑li spolu hovořit jako rovný s rovným a s respektem, můžeme si lépe porozumět.

Proto jsem tady, v Africe. Abychom hovořili přímo, bez prostředníků. Abychom se k sobě navzájem chovali individuálně, ne jako k abstraktním regionům nebo číslům na hlasovací obrazovce Valného shromáždění.

Jsem přesvědčen, že takovýmto uctivým způsobem budeme schopni navázat nové druhy vztahů a plně realizovat potenciál ukrajinsko­‑africké renesance ve prospěch všech našich národů.

Šťastný Den Afriky!

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.