Středa 22. května, 2024
Evropský rozhled

Projev ministra zahraničních věcí Ukrajiny Dmytra Kuleby na zasedání Rady pro zahraniční věci

Ukrainian Witness

Děkuji, milý Josepe!

Rád bych vám a všem kolegům z Evropské unie poděkoval za veškerou podporu, o které jste se právě zmínil. Velmi si ji vážíme.

Dámy a pánové, jsem rád, že vás opět vidím. Dnes se koná důležitá schůzka. Blíží se zima. Cherson je osvobozen. Zatímco spolu hovoříme, navštívil město ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Situace se neustále vyvíjí, a abychom vyhráli, musíme být vždy o krok napřed.

Dnes toho mám já i vy hodně na stole. Nebudu zabíhat do podrobností o bezpečnostní situaci na místě. Jsem si jist, že události pozorně sledujete a vaši experti vás pravidelně informují. Dovolte mi, abych vám pro začátek řekl jen jednu krátkou historku.

V létě 2021 jsem vzal své děti do Chersonské oblasti. Byl tam průvodce Oleksij, který se do Chersonu zamiloval a zasvětil svůj život tomu, aby z něj udělal turistický hit. Po obsazení města Ruskem mi napsal zprávu, ve které mi děkoval za službu a říkal, že je mu ctí, že mi tehdy dělal v Chersonu průvodce. Jako by se loučil… Odpověděl jsem mu, že se mnou určitě udělá další prohlídku Chersonu. Až bude osvobozen. Myslím, že nevěřil, že se to někdy stane. A přece se to stalo. Takže pokud se rozhodnete navštívit Cherson, kontaktujte mě, rád vám předám na něj kontakt.

Celá tato situace se týká všech, kteří v nás nevěří. Těch, kteří vyjadřují pochybnosti, kteří zasévají pochybnosti a obavy z toho, co bude dál. Ale je tu jedna věc, kterou si musíme zapamatovat: nemůžete vyhrát, pokud nevěříte.

Děkuji všem, kteří věří ve vítězství Ukrajiny. Nebudete toho litovat.

Dnes budu stručný a jen stručně projdu deset nejzásadnějších bodů.

To jsou kroky, které podle mého názoru musíme nyní všichni udělat, abychom zajistili, že Ukrajina i EU přečkají nastalou válečnou zimu. Samostatnou pozornost budu věnovat také naší vizi míru. Protože v poslední době vidím strašně moc mediálních spekulací na toto téma a já bych byl rád, abychom všichni byli na stejné vlně.

Nejprve ale začněme sankcemi. Ty skutečně fungují. Jsem vám všem vděčný za uvalení předchozích kol sankcí na Rusko. Žádné kroky zpět nejsou přijatelné.

Sankce nám pomohly výrazně zpomalit ruskou válečnou mašinérii. To dokazuje, že tlak je třeba zesílit. Těm, kteří si myslí, že za sankce platí i EU, mohu jen navrhnout, aby si představili, jakou cenu bude muset EU zaplatit, pokud se nám nepodaří zastavit Putina v Ukrajině. Cena sankcí je ve skutečnosti minimální ve srovnání s možností zachovat bezpečnost v EU a neutralizovat ruskou hrozbu pro Evropu. Doufám, že si nikdo v této místnosti nemyslí, že Putin přišel jen kvůli Ukrajině. Raději ho zastavme hned.

Zaměřím se zde na tři hlavní otázky: přísnější energetické sankce vůči Rusku, rozšíření seznamu individuálních sankcí a úplný zákaz ruské propagandy. Tento seznam není vyčerpávající, ale jsou to priority, které chci zdůraznit.

Potřebujeme úplné energetické embargo, abychom zastavili válku. Situace kolem omezení cen ropy vyvolává obavy i zklamání. Sdílím názor Josepa, který nedávno zmínil, že Putin považuje demokracie za slabé a čeká na chladné počasí, snížení cen plynu, vysoké ceny a nízké teploty. Dohoda o metodice omezení cen ropy mu ukáže, že se mýlí.

Ruská propaganda. Domnívám se, že za současných okolností je skutečně sebevražedné dovolit, aby v EU nadále působila jakákoli ruská propaganda. Se svobodou médií nemá nic společného. Je státní propagandou s jediným cílem: vyvolat válku, zničit demokracie a všechny naše hodnoty. Jejím cílem není informovat, ale destabilizovat a zničit nás. Nás všechny přítomné v této místnosti a mě, připojenému k vám online. Zakažte ji úplně, abyste ochránili svobodu slova v EU.

Je třeba rozšířit individuální sankce. Konkrétně uvádíme ty, kteří se podíleli na nezákonných akcích v Záporožské jaderné elektrárně. Ukrajina již takové sankce na národní úrovni zavedla. Tento seznam jsme předali EU.

Mým druhým bodem je obranná pomoc, zbraně. Systémy protivzdušné obrany mají stále nejvyšší prioritu. Jsem hluboce, hluboce vděčný těm z vás, kteří již podnikli naléhavé kroky. Doslova zachraňujete životy. Chráníte naše nebe. Jsem také vděčný Evropské unii, že zintenzivnila a urychlila mezinárodní vojenskou pomoc. Vítám nedávná rozhodnutí Rady o přidělení šestého balíčku ve výši 500 milionů eur v rámci Evropského mírového nástroje a o zřízení vojenské asistenční mise EU. Bude jich zapotřebí více.

Můj třetí bod se dnes týká makrofinanční pomoci. Ruské útoky uvrhly Ukrajinu do těžké energetické krize. Situace je pro naše hospodářství kritická. Proto je vaše makrofinanční pomoc tak zásadní. Jsem vděčný za rozhodnutí poskytnout nový balíček ve výši 18 miliard eur na rok 2023. Spoléháme na Vaši podporu, že z tohoto balíčku konečně neprodleně uvolníte 3 miliardy eur.

Neméně důležitý je čtvrtý bod mého seznamu. Humanitární pomoc a zejména pomoc při obnově našeho energetického systému před zimou. Neexistuje jediná ukrajinská elektrárna, která by nebyla tak či onak zasažena, poškozena ruskými útoky. Potřebujeme naléhavě dodat energetické zařízení, především transformátory, a jsem vděčný těm z vás, kteří již podnikli příslušné kroky. Stejně tak jsem vděčný Evropské komisi, že na tom aktivně pracuje. Těšíme se také na mezinárodní konferenci o pomoci Ukrajině, kterou svolala Francie na 13. prosince.

Pátou položkou je vývoz obilí. Jsem vděčný EU za podporu solidárních tras. Černomořská obilná iniciativa musí fungovat i nadále. Ukrajina je jí plně nakloněna. Musíme nejen udržet Rusko v této iniciativě, ale také ho donutit, aby přestalo s její tichou sabotáží a opožďovat inspekce plavidel. Poslední epizoda neúspěšného pokusu Ruska zničit dohodu o obilí ukazuje, jak s Putinem jednat. K dohodě se nevrátil proto, že by mu byly nabídnuty ústupky, ale proto, že generální tajemník OSN a turecký prezident byli dostatečně tvrdí a zásadoví. Mluvili s ním jeho jazykem, jazykem, kterému rozumí. To je příklad a varování: nepodléhejte ruskému vydírání a požadavkům na zmírnění sankcí. To situaci zhorší, místo aby ji vyřešilo. Zůstaňte vůči němu raději tvrdí a zásadoví.

Šestým bodem je Holodomor a úzce souvisí s obilnou iniciativou, kterou jsem právě zmínil. Zde budu velmi stručný. Dne 26. listopadu si připomeneme 90 let od začátku Holodomoru. Jednalo se o sovětskou genocidu ukrajinského lidu. Stalin použil hlad jako zbraň ke zničení ukrajinského národa a zabil miliony lidí hladem. Svět před touto hrůzou před 90 lety zavíral oči, ale obětem této genocidy dnes dlužíme alespoň vzpomínku. Upřímně vás všechny vyzývám, abyste učinili tento včasný politický krok na podporu Ukrajiny a uznali hladomor za genocidu Ukrajinců. Genocidu a nic jiného. Žádná polovičatá řešení, žádné nejasné formulace. Zlo musí být nazváno pravým jménem. Je to stále aktuálnější, protože právě teď jiný diktátor v Moskvě pokračuje v další genocidě ukrajinského lidu, druhé za necelé století. Uznání hladomoru nám také pomůže vysvětlit veřejnému mínění v EU, o čem současná ruská válka je, a dá jí historickou perspektivu.

Sedmým bodem je cesta Ukrajiny ke členství v EU. Navzdory válce postupujeme v sedmi bodech, které vytyčila Evropská komise, vpřed, a to dobrým tempem. Jsme odhodláni dokončit úkoly do konce roku. Počítáme s tím, že se tato otázka stane ústředním bodem nadcházejícího summitu Ukrajina-EU. Věřím, že pokrok Ukrajiny nám umožní rychle přistoupit k zahájení jednání o přistoupení Ukrajiny k EU.

Mým osmým bodem je iniciativa Ukrajiny na zřízení zvláštního tribunálu pro zločin agrese proti Ukrajině. Opakoval jsem to již mnohokrát. Putin a jeho okolí se tohoto zločinu dopustili přímo před našima očima. Tento zločin musí být potrestán, pokud nechceme povzbudit všechny budoucí agresory na celém světě k dalším zločinům. Ukrajina plně podporuje Mezinárodní trestní soud a rádi bychom, aby se soud tímto případem zabýval, ale bohužel nemůže – kvůli právním překážkám. Proto je vytvoření zvláštního tribunálu jedinou cestou vpřed. Zdůrazňuji, že jediný precedens, který takový tribunál vytvoří, bude pozitivní: dokážeme, že spravedlnost za zločin agrese proti Ukrajině může být vykonána. A varujeme všechny další agresory  povzbudíme všechny další oběti agrese.

Ukrajina předloží Valnému shromáždění OSN rezoluci o odpovědnosti Ruska, včetně odpovědnosti za zločin agrese. Vyzývám vás, abyste ji podpořili.

Moje poslední dva body jsou neméně důležité, ale pravděpodobně nejdůležitější. Za prvé, zůstaňme zásadoví a neusilujme o normalizaci ruské agrese tak či onak. Prosím, řekněte jasně, že nedojde k žádné normalizaci nebo spolupráci s Ruskem, dokud nestáhne vojska z Ukrajiny. To zahrnuje i neposkytování prostoru Rusku, včetně jeho ministru zahraničí. Formálně je to náš kolega, ve skutečnosti však válečný zločinec, který se podílí na zločinu agrese proti Ukrajině. Člověk, který se rozhodl porušovat všechny normy mezinárodního práva a tato porušení energicky, zuřivě hájit po celém světě. Právě jsem se vrátil ze summitu organizace ASEAN v Kambodži, kde se některé země snažily použít argument „oba, Ukrajina i Rusko, jsou naši přátelé“. Dovolte mi říci toto: podpora Ukrajinců a  tolerování ruských zločinců jsou neslučitelné. Mé poselství je velmi jednoduché. V Evropě ani jinde by pro takové lidi nemělo být místo. Žádné ohledy nemohou ospravedlnit jejich přítomnost na jakémkoli evropském fóru.

Moje poslední poznámka je tato: v poslední době se kolem mírového procesu objevilo strašně moc mediálních spekulací. Řeknu to jasně. Žádná jiná země na světě si nepřeje mír v Ukrajině více než Ukrajina sama. My jsme tuto válku v první řadě nikdy nechtěli. Ale také víme, že přijímání ruských ultimát mír nepřinese. Právě naopak. Rusko chce pauzu, aby mohlo doplnit své síly a zahájit ještě brutálnější útok, jakmile toho bude schopno. Bohužel jsme od Ruska žádné konstruktivní návrhy neslyšeli a ani neuslyšíme, buďme realisty. Signály z Ruska, že je otevřeno rozhovorům, nejsou ničím jiným než kouřovou clonou pro jeho pokračující agresi. Putin nyní o žádné kompromisy nestojí. To je důvod, proč prezident Zelenskyj jasně zdůraznil: Rusko musí stáhnout vojska z ukrajinského území v rámci mezinárodně uznaných hranic. Tím bude zahájen mírový proces.

Ti, kteří si myslí, že se to nestane, protože se to nemůže stát a tak dále – vzpomeňte si na Cherson. Může se to stát. Ale musíme zůstat zásadoví. Toto je nový okamžik roku 1938 pro Evropu a rozhodně není čas hledat „mír pro naši dobu“. Tentokrát potřebujeme skutečný mír. Jinak se všechna naše jména zapíší do učebnic dějepisu jako usmiřovatelé, kteří nedokázali zabránit katastrofě. A na tom nikdo z nás, tedy já i vy, nemáme zájem.

Tím jsem vyčerpal svůj seznam priorit. Ještě jednou vám děkuji za pozvání a děkuji vám, že stojíte na straně Ukrajiny. Děkuji vám, že jste přátelé, děkuji vám, že jste ti, kteří chtějí vítězství. Pokud zůstaneme v těchto těžkých časech jednotní a zásadoví, budeme slavit i obnovení míru a bezpečnosti v Evropě. A čím větší bude podpora, čím více zbraní dostaneme, tím dříve to bude.

Ještě jednou vám děkuji a přeji vám plodnou dnešní diskusi.

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.