Neděle 19. května, 2024
Evropský rozhled

Projev ministra zahraničních věcí Ukrajiny Dmytra Kuleby na zasedání Rady bezpečnosti OSN k ruské agresi proti Ukrajině

Vytvořeno umělou inteligencí americké firmy Midjourney.

Paní předsedající,
vážení členové Rady bezpečnosti,
generální tajemníku Guterresi a žalobče Khane,

děkuji francouzskému předsednictví za to, že se Rada bezpečnosti zaměřila na nejnaléhavější hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost v tomto století, ruskou útočnou válku proti Ukrajině.

Zatímco mluvíme, stále jsou exhumována těla nevinných obětí z nejméně 445 hrobů v nedávno osvobozeném městě Izjumu. Některá nejsou celá těla, ale pouze jejich části. Jako pár dětských nohou v jednom z hrobů. Smutek jejich blízkých je další kapkou v moři utrpení, které Rusko způsobilo lidu Ukrajiny za osm let a sedm měsíců své barbarské agrese.

Mnozí z vás možná viděli záběry mrtvé ruky 36letého ukrajinského vojáka Serhije Sovy se žlutomodrými náramky. Taky jeden nosím. Mnozí z nás ho nosí. A Rusko by mělo vědět jednu věc. Nikdy nás nebude moci všechny zabít. A tady je zdůvodnění. Protože 24. února, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu ze všech směrů, se během prvních 24 hodin vrátily desítky tisíc Ukrajinců ze zahraničí bránit svou zemi. Co se stalo během prvních 24 hodin poté, co prezident Putin vyhlásil mobilizaci? Opak. Tisíce Rusů si rezervovaly mezinárodní lety, aby opustily Rusko. Mnoho letů bylo vyprodáno během několika hodin.

Putin včera oznámil mobilizaci. Co ale skutečně oznámil před celým světem, byla jeho porážka. Může povolat 300, 500 tisíc lidí, ale tuhle válku nikdy nevyhraje. Dnes je každý Ukrajinec připraven se zbraní bránit Ukrajinu a principy zakotvené v Chartě OSN.

Rusko selže a ponese plnou odpovědnost za zločin agrese a následné válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu. Prezident Zelenskyj včera ve svém projevu jasně řekl, že ruská odpovědnost je klíčovým prvkem mezinárodního míru a bezpečnosti.

Ukrajinské orgány činné v trestním řízení spolu s partnery v Mezinárodním trestním soudu (MTS) a zeměmi, které podporují Ukrajinu i MTS, společně pracují na shromažďování důkazů o ruských zločinech a pohnání pachatelů k odpovědnosti. Věříme Mezinárodnímu trestnímu soudu. Spravedlnosti bude učiněno zadost. Dlužíme to nejen tisícům obětí, ale i budoucím generacím v Ukrajině i mimo ni. Bez spravedlnosti nebude mír.

Zdůrazňuji, že žádný z ruských zločinů v Ukrajině by nebyl možný bez zločinu agrese proti Ukrajině spáchaného ruským vedením. To nemůže zůstat bez trestu. A jediný schůdný způsob, jak postavit prezidenta Putina a jeho okolí před soud, je zřídit Zvláštní tribunál pro zločin agrese proti Ukrajině. Opakuji svou výzvu všem státům, aby podpořily tento závazek v zájmu nejzákladnějších principů lidskosti a Charty OSN.

Excelence,

mnozí z vás mě možná právě teď poslouchají s jedinou otázkou na mysli: existuje šance na mír? Bude Ukrajina jednat s Ruskem o ukončení této války?

Chci to říci zcela jasně: žádný jiný národ na světě netouží po míru více než Ukrajina.

Prezident Zelenskij o tom včera velmi otevřeně hovořil. Nikdy jsme nechtěli nic jiného než mír a stabilní rozvoj. Nikdy jsme tuto válku nechtěli a nikdy jsme si ji nevybrali! Chceme prostě žít normální život. Ale Ukrajině nestačí chtít mír. Rusko musí dát přednost diplomacii před válkou, aby dalo šanci míru. Místo toho vidíme ruské vedení, které hledá pouze vojenské řešení.

Vážení kolegové,

tato komora zažila od roku 1945 mnoho vzrušených debat, mnoho krizí. Ale množství lží pocházejících od ruských diplomatů? Je to zcela mimořádné.

Dnes se nejvíce zaměřujeme na zločiny spáchané ruskými vojáky v Ukrajině. Ale pokud si někdo myslí, že jsou jediní připraveni zabíjet, mučit, znásilňovat, odřezávat genitálie, mýlí se. Ruští diplomaté jsou přímými spoluviníky, protože jejich lži podněcují tyto zločiny a kryjí je.

Zřejmě jedinou věcí v dnešním projevu Ruska v této spoustě lží je nevhodný slang použitý při zmínce o prezidentovi cizí země, prezidentovi Ukrajiny. Dnes jsem si také povšiml, že ruští diplomaté prchají téměř stejně jako ruští vojáci.

Před 24. únorem zde v OSN ruští diplomaté opakovaně popírali plány na totální invazi do Ukrajiny. Sám ruský prezident lhal evropským vůdcům do tváře, když řekl, že neplánuje útok – několik dní před invazí.

Rusko je nestoudné. Sedí na židli, kterou obsadilo v roce 1991 na pochybném právním základu. Vyzbrojeno právem veta a pocitem naprosté beztrestnosti. Rusové jsou přesvědčeni, že jim projde cokoliv a mají právo dělat si, co se jim zachce. Myslí si, že toto sídlo jim umožňuje narušit hranice v imperialistickém dobývání ve stylu devatenáctého století. Myslí si, že jim to umožňuje ostřelovat jaderné elektrárny a zmocnit se jich. Myslí si, že jim to umožňuje rozpoutat raketový teror na civilisty a kritickou infrastrukturu. Myslí si, že jim to umožňuje ohrožovat svět použitím jaderných zbraní. Za to všechno musí nést odpovědnost.

Otázka odpovědnosti je ústředním bodem diskuse. Musíme zajistit, aby takové chování bylo trestné. Jinak bude každá zlá síla na světě v pokušení jít v ruských stopách. Nemusím nikomu u tohoto stolu připomínat, kolik sil na planetě by chtělo zpochybnit hranice svých sousedů. Když to může udělat Rusko, proč by nemohli oni?

Dnes se nebavíme jen o Ukrajině nebo Rusku. Globální bezpečnostní krize, které všichni čelíme, je mnohem větší. Všichni členové Rady si musí uvědomit, že 24. února Rusko zaútočilo nejen na Ukrajinu, ale zasadilo smrtící ránu samotným základům Charty OSN. Žádný národ se nemůže cítit bezpečně, dokud Rusko nebude pohnáno k odpovědnosti za porušení společných zásad, na kterých se všichni dohodli po druhé světové válce.

Rusko se o ně nestará. Ale existuje 192 dalších členských států OSN. Národy Asie, Tichomoří, Afriky, Středního východu, Latinské Ameriky a Evropy mají zájem na dodržování Charty OSN. Ukrajina dnes bojuje za obranu těchto principů, zejména principu územní celistvosti.

Paní předsedající,

ruská útočná válka uvrhla svět do mnohostranné krize. Důsledky tohoto zločinu jsou pociťovány daleko za hranicemi Ukrajiny.

Jakmile ruské válečné lodě zablokovaly ukrajinské námořní přístavy, bylo jasné, že ukrajinský zemědělský export je životně důležitý pro globální potravinovou bezpečnost. Rusko prokázalo, že je připraveno vystavit miliony lidí v Asii, Africe a na Středním východě riziku hladu – jednoduše proto, aby dosáhlo svých imperialistických cílů.

Děkuji generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi a Turecku za usnadnění obilné iniciativy v Černém moři, která umožnila Ukrajině letos v létě obnovit vývoz obilí po moři.

Putin lhal, když řekl, že většina obilí byla exportována do evropských zemí. Ve skutečnosti dvě třetiny obilí, které jsme odeslali, šly spotřebitelům v Africe, na Středním východě a v Asii.

Obnovení ukrajinského vývozu zkrotilo ceny potravin a umožnilo zmírnit akutní nedostatek potravin, zejména pro ty nejzranitelnější.

Černomořská obilná iniciativa je dnes v ohrožení. Ruští představitelé zpochybňují účinnost koridoru a mohou připravovat zablokování prodloužení iniciativy, jakmile v listopadu uplyne dohodnutých 120 dní. Nesmíme dovolit Rusku, aby obnovilo své hladové hrátky se světem. Vyzývám všechny národy, zejména ty, které jsou závislé na ukrajinském vývozu potravin, aby nyní vyvinuly maximální veřejný a diplomatický tlak na Moskvu a požadovaly zachování provozu černomořského obilného koridoru po listopadu. Musíme společně chránit životně důležitou obilnou iniciativu.

Ukrajina zůstává globálním garantem potravinové bezpečnosti. Navzdory naší vlastní zoufalé situaci jsme se rozhodli poskytnout humanitární pomoc Etiopii a Somálsku a poslat jim další množství našich obilovin. Ukrajina má zájem zvyšovat objem námořního vývozu, a to jak v rámci potravinového programu OSN, tak za tržních podmínek.

Zatímco Rusko zasahuje mírumilovná ukrajinská města raketami, používá potraviny a energii jako zbraně proti zbytku světa. Putin posílá do Ukrajiny tanky, aby zabíjely Ukrajince, a přitom krade blaho a stabilitu každé evropské domácnosti energetickým vydíráním a hraje hladové hry s asijskými, africkými a blízkovýchodními rodinami ohrožováním fungování obilného koridoru.

Jsme na stejné lodi! My všichni, Evropané, Asiaté, Afričané, arabské národy, latinskoamerické státy, jsme na jedné lodi. A těmto hrozbám musíme čelit společně. Pro neutralitu není místo. Již v únoru jsem zde na půdě Organizace spojených národů řekl, že žádný národ nebude schopen překonat krizi, kterou vytvořilo Rusko. Stále to platí. Nejlepší reakcí na tuto krizi je stát s Ukrajinou při ochraně Charty OSN.

Rusko rádo mluví o vyspělém a rozvojovém světě, snaží se vrazit klín mezi jedny a ty druhé. My v Ukrajině neděláme rozdíly. Všichni lidé si zaslouží normální život, bezpečí, stabilitu a důvěru. Ale musíme zůstat jednotní, abychom zastavili ruské vydírání a válku proti lidstvu, kterou zahájilo.

Drazí kolegové,

nejdůležitějším pilířem mezinárodního míru a bezpečnosti je územní celistvost států. Žádná země nesmí násilně měnit mezinárodně uznávané hranice. Rusko tento princip těžce poškodilo a nyní všem visí nad hlavou hrozba války. K obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti potřebujeme naléhavá a rozhodná opatření.

Prezident Zelenskyj včera navrhl mírovou formuli, která zahrnuje nejen odpovědnost, ale i mechanismus bezpečnostních záruk na základě článku 51 Charty OSN. Ukrajina vyvinula Kyiv Security Compact, který navrhuje moderní vícevrstvý mechanismus záruk k zajištění bezpečnosti Ukrajiny až do okamžiku, kdy se staneme součástí NATO.

Tento dokument je mnohem širší než jen nástroj k zajištění bezpečnosti Ukrajiny. Vnímáme ho jako univerzální mechanismus, který lze aplikovat na jiné země a kontexty za účelem posílení regionální a globální bezpečnostní architektury. Ukrajina nadále spolupracuje s partnery na realizaci vize Kyjevského bezpečnostního paktu. To je naše přidaná hodnota k mezinárodnímu míru a bezpečnosti pro všechny členské státy OSN.

Děkuji všem za pozornost!

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.