Pondělí 27. května, 2024
Evropský rozhled

Projev ministra zahraničních věcí Ukrajiny Dmytra Kuleby na Frontline Democracies Forum v litevském Vilniusu

Drazí kolegové,

děkuji Litvě za skvělý nápad a zorganizování této akce. Jsem vděčný za příležitost oslovit vás online.

Ukrajina je demokracií na první linii, demokracií ve válce za sebe a zbytek svobodného světa proti jedné z nejbrutálnějších a nejagresivnějších diktatur – Rusku. Máme mnoho zkušeností, o které se můžeme podělit.

Jsem si jistý, že všichni dobře víte o ruské nelegální invazi a děsivých krutých zločinech, o bolesti a škodě, kterou Rusko způsobilo Ukrajině. A myslím, že se zde všichni shodneme na tom, že Rusko je agresor a jeho invaze nebyla nikdy ospravedlněna žádnou skutečnou příčinou, kromě Putinovy vůle zničit Ukrajinu. Nevyužiji svůj dnešní čas k opakování faktů, které již znáte.

Místo toho bych se rád zaměřil na pět klíčových poznatků, které můžeme sdílet se všemi ostatními národy, které dneš čelí autoritářským režimům. Obecně je můžeme shrnout do pojmů statečnost, solidarita, komunikace, boj proti dezinformacím a přístup s chladnou hlavou.

První vedoucí zásadou je statečnost. Cena za obranu naší svobody je nesmírně vysoká, ale víme, že cena za její ztrátu by byla mnohem vyšší. Viděli jsme, co Rusové dělali v Buči a v dalších městech, v okolí Kyjeva, Mariupolu a na dalších místech. Přicházejí se seznamy smrti od svých bezpečnostních složek a hledají aktivisty, obránce lidských práv, dobrovolníky a bývalé vojáky, aby je popravili. Ukrajinská historie minulého století nás naučila, že ztráta našeho vlastního státu vede ke ztrátě svobody, pronásledování a dokonce ke genocidě. Bolševici zničili ukrajinský stát v roce 1921 a o dvanáct let později vyhladověly čtyři miliony Ukrajinců v genocidním, člověkem vyvolaném hladomoru. Litva si je toho dokonale vědoma, jak katastrofální byla sovětská vláda pro naše národy. Ponaučení zní: chraňte svůj stát a národní bezpečnost statečně, abyste ochránili svou svobodu.

Druhým hlavním principem je sociální soudržnost a horizontální solidarita. Válka mezi Ukrajinou a Ruskem je také válkou mezi horizontálními a vertikálními sociálními modely. Ukrajinský model vládnutí je založen na decentralizované iniciativě, horizontálních vztazích, silné občanské společnosti a dobrovolnickém hnutí. Pro nás je to válka lidu, naopak Rusko je režim, který potlačuje jakoukoliv společenskou a politickou aktivitu. Je založen na strachu a vertikální podřízenosti. Ruská sociální struktura je mrtvá. Pro Rusko je to státní, nikoliv lidová válka. Ukrajinský model se ukázal jako obtížnější na správu, ale obecně je mnohem odolnější a regenerující než ruský model. Zároveň je pro demokracie obtížnější vést válku než pro autoritářské režimy. Jeden z rozdílů je v tom, že ti druzí se nemusí spoléhat na lidový názor, zatímco demokracie na něj silně spoléhají. Dalším rozdílem je cirkulace informací, která je pro válečné úsilí klíčová.

To mě přivádí ke třetímu hlavnímu principu. Silná domácí a zahraniční komunikace. Aby demokracie v první linii účinně odolala silnému autoritářskému nepříteli, je nezbytná dobrá komunikace. To zahrnuje spojení kreativního průmyslu s vládou při produkci obsahu. Silná digitální přítomnost klíčových politiků a řečníků online, silná digitální diplomacie, smysl pro zahraniční publikum a přístup k měření výsledků založený na důkazech.

Komunikace je klíčem ke globální podpoře a udržení pozornosti médií. Musí být rychlá, proaktivní, kreativní, emocionální, založená na faktech a dobře zacílená. Je důležité si uvědomit, že autoritářské režimy jsou také mocnými v komunikaci. Investují obrovské finanční a lidské zdroje do vytváření státní propagandy a jejího šíření do zahraničí.

Čtvrtým hlavním principem je proto odolnost vůči dezinformacím a hybridním hrozbám. Ukrajina si za posledních osm let vyvinula odolný imunitní systém vůči ruským dezinformacím, ale také jsme byli svědky rozvoje odolné a decentralizované sítě organizací pro kontrolu faktů schopných čelit ruským dezinformacím.

Pátým vedoucím principem je realismus a kritický, sebereflektující přístup. Jeden obrovský rozdíl mezi vedením Ukrajiny a Ruska, který nám pomohl dosáhnout důležitých vítězstvích na bojišti během raných fází ruské invaze, je ten, že my v Ukrajině jsme se nikdy nestali obětí vlastní propagandy, protože takovou nemáme jako Rusové. Celé ruské vojenské velení, jejich politická třída a vedení, se opojili svou vlastní propagandou do té míry, že prostě ztratili smysl pro realitu a začali věřit svým vlastním lžím. To vedlo k tomu, že podcenili zemi, na kterou zaútočili. Jejich špatné hodnocení je vedlo k tomu, že dělali jednu chybu za druhou. My v Ukrajině se naopak raději podceňujeme a vidíme věci kritičtěji, než ve skutečnosti jsou. Ale to nám pomáhá udržet naše hlavy chladné a naše srdce teplá. Je kriticky důležité neztratit smysl pro realitu a nikdy nepodceňovat svého nepřítele.

Doufám, že vám těchto pět hlavních zásad pomůže. Domnívám se, že jako demokracie v první linii se musíme sjednotit a vzájemně si pomáhat v tomto těžkém historickém okamžiku. Hodnoty a právní stát budou silnější než jakákoliv brutální síla, která se je snaží zničit. Svoboda je nejsilnější síla na světě. Potřebujeme jen náležitě vyzbrojit a vybavit, abychom se dokázali ubránit tyranii.

Děkuji vám za pozornost.