Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Projev ministra zahraničních věcí Dmytra Kuleby na zasedání ministrů zahraničních věcí G20

Paní předsedkyně,
vážené excelence, kolegové,

jsem vděčný za příležitost vás dnes oslovit. Děkuji Indonésii a svému drahému protějšku Retně Marsudiové za její milé pozvání.

Než začnu, rád bych vyjádřil solidaritu se všemi našimi japonskými přáteli po této šokující zprávě o pokusu o atentát na bývalého premiéra Šinza Abeho. Ukrajina se modlí s jeho rodinou a japonským lidem, zatímco čekáme na zprávy o jeho stavu.

Již v 90. letech 20. století byla vytvořená tak zvaná Group of Twenty s cílem zajistit globální ekonomickou stabilitu a rozvoj, předcházet krizím a stagnaci, podporovat udržitelnost a spolupráci po celém světě.

V průběhu let se G20 vyvinula v klíčovou globální platformu, jejímž úkolem je řešit celosvětové výzvy a hrozby. Letošní první a druhé zasedání spolu úzce souvisí, protože potravinové a energetické bezpečnosti v našem globalizovaném světě lze dosáhnout pouze posílením multilateralismu a sjednocením úsilí mezinárodního společenství.

Jsem velkým stoupencem multilateralismu. Jeho základní myšlenka je skutečně ušlechtilá: spolupráce států založená na společných normách, principech a hodnotách.

Ukrajina tuto myšlenku vždy podporovala, protože věříme, že globální výzvy vyžadují globální a kolektivní reakce. Naší společnou odpovědností je překonat je a zajistit udržitelný rozvoj.

Multilateralismu však chybí jedna věc. Chybí mu nástroje, jak se chránit před těmi, kteří odmítají normy, principy a hodnoty, kteří nerespektují jiné národy a samotnou myšlenku multilateralismu. Kteří dávají přednost hře vedle společných pravidel, namísto hraní podle společných pravidel. Kteří upřednostňují brutální sílu před spoluprácí, kteří dávají ultimáta, místo hledání dialogu. Dnes máme u tohoto stolu takovou zemi, Rusko.

Upřímně, myslím si, že po tom všem, co Rusko v posledním půlroce udělalo, nemá místo na žádném mezinárodním fóru. Země zapojená do útočné války proti svému sousedovi, masových zvěrstev proti civilistům, by měla mít pouze jedno křeslo: místo před mezinárodním soudem.

V průběhu nevyprovokované agresivní války Rusko zabilo již 344 ukrajinských dětí, dalších 640 jich bylo zraněno. Mnoho z vás zde přítomných má své vlastní děti. Dokážete si představit, jaká je to nesmírná bolest ztratit své dítě ve válce?

Přesto se před vámi dnes objeví ministr země odpovědné za jejich smrt, aby se podělil o svoje myšlenky na to, jak Rusko nahlíží na spolupráci v našem globalizovaném světě. Prosím, jen si vzpomeňte na 344 ukrajinských rodin, které ztratily své děti, když poslouchaly ruské lži.

Katastrofální následky ruské agrese jsou pociťovány daleko za hranicemi Ukrajiny. A většina zemí u tohoto stolu je již pocítila.
Ruský imperialismus a agrese podkopávají architekturu globální bezpečnosti, ekonomické stability a obchodu. Spouštějí jednu z nejvážnějších potravinových a energetických krizí v nedávné historii.

Ukrajina je pátý největší vývozce pšenice na světě, čtvrtý největší vývozce kukuřice a největší vývozce slunečnicového oleje. Ukrajina hraje po desetiletí zásadní roli v udržování silného a zdravého globálního systému potravinové bezpečnosti. Byla proto vždy nazývána světovým chlebníkem. A dnes musí být chlebník ve válce – napaden, bombardován a drancován ruskými zločinci.

Ruská námořní blokáda ukrajinských přístavů, která rozbila řetězce dodávek potravin, má škodlivý vliv na celosvětovou potravinovou bezpečnost. Rusko krade ukrajinské obilí a bombarduje ukrajinské sýpky. Dne 6. června zasáhly ruské síly druhý největší terminál v Ukrajině v přístavu Mykolajiv, 250 až 300 tun obilí, které jsme vypěstovali, abychom nasytili svět a uskladnili je tam, je pryč, byly zničeny.

Nenechte se splést, Rusko přesně vědělo, kam odpálilo své rakety. Z jakéhosi důvodu se zaměřuje na ukrajinské zemědělství.Jde o dobře promyšlenou a cynickou strategii, jejímž cílem je poškodit Ukrajinu a také vydírat svět. Rusko ve své podstatě hraje hry hladu tím, že jednou rukou blokuje přístavy a druhou rukou za to svaluje vinu na Ukrajinu.

Rusko považuje nezávislost jiných zemí na jakémkoliv druhu zdroje za slabost a za výzvu využít této závislosti jako páky k zisku.

Světový potravinový program odhaduje, že ruská válka proti Ukrajině by mohla uvrhnout až 49 milionů lidí do hladomoru nebo do podmínek podobných hladomoru.

Jak zdůraznil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, Ukrajina dělá vše pro udržení přístupu na světový trh i přes ruskou blokádu našich přístavů.

Vyzývám všechny zde přítomné národy, aby odmítly ruské lži a pokusy svalit vinu za potravinovou krizi na Ukrajinu. Jejich obvinění se vymykají základní logice. Jak můžeme mít zájem na blokování vlastního vývozu, když představují jeden z našich hlavních zdrojů příjmů do rozpočtu? Máme zájem o vývoz našich potravinářských výrobků, stejně jako naši spotřebitelé mají zájem je získat co nejdříve.

Moskva se také snaží nepravdivě tvrdit, že příčinou hrozící potravinové krize jsou mezinárodní sankce. To je prostě lež. Na ruský vývoz potravin není uvalená jediná sankce.
Ruská agrese je jediným důvodem vznikajících krizí.

Stejná logika platí pro energetický sektor. Na rozdíl od jiných světových exportérů energetických zdrojů Rusko nikdy nebylo spolehlivým partnerem. Místo toho využívá své energetické zdroje jako nástroj nátlaku k dosažení politických cílů.

To můžeme vidět právě teď. Rozhodnutí Ruska výrazně omezující dodávky plynu do Evropy není ničím jiným než politickým rozhodnutím. Cíl je jasný. Další zvyšování tlaku na globální energetický trh a evropské země. Reakcí na takové akce by mělo být úplné zbavení se závislostí na ruských energetických komoditách.

Svět potřebuje urychlit tok energie od alternativních dodavatelů, rozvoj alternativních zdrojů energie a zvýšit kapacity pro skladování energie.

To je pragmatická stránka problému. Morální stránka je samozřejmě taková, že pokračující nákup energetických zdrojů z Ruska se rovná financování jeho válečných zločinů v Ukrajině.

Ruská ropa a plyn jsou plné ukrajinské krve.

Vážení ministři,

cílem G20 není pouze identifikovat nejnaléhavější globální problémy, ale také přijmout odvážná rozhodnutí a opatření k jejich řešení. Zastavení agresivního moskevského kolonialismu je globální prioritou číslo jedna, pokud chceme zachovat stabilitu a odvrátit prohlubující se potravinovou a energetickou krizi a chránit multilateralismus před těmi, kdo se jej snaží zničit.

Rusko se snaží prezentovat jako jakási alternativa k USA nebo EU. Nejsou alternativou. Jsou upadajícím a stále izolovanějším režimem, který nemůže přinést nic jiného, než problémy jiným státům.

Žádám vás, abyste učinili naléhavé a nezbytné kroky k tomu, aby Rusko dodržovalo mezinárodní právo a respektovalo základní globální principy a normy.

Nemáme právo dovolit Rusku, aby nadále vydíralo svět vysokými cenami energií, hladem a bezpečnostními hrozbami. Rusko musí ukončit svou válku, zastavit nezákonou blokádu ukrajinských přístavů a stáhnout svá vojska z území Ukrajiny.

Děkuji za pozornost.