Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Projev ministra zahraničních věcí Dmytra Kuleby na ministerském zasedání Fóra tichomořských ostrovů

 

Vaše excelence, generální tajemníku Fóra tichomořských ostrovů, pane Henry Puno,
excelence, dámy a pánové,

 

jsem vděčný za tuto příležitost oslovit Fórum tichomořských ostrovů, které představuje jeden z regionů vzdálených od Ukrajiny geograficky, ale nám blízký ve sdílených hodnotách a zásadách.

Fórum v posledních letech posílilo svou roli jedné z klíčových regionálních organizací. Dnes zůstává důležitou platformou pro podporu dialogu a spolupráce mezi členy a přispívá k harmonii, bezpečnosti, sociálnímu začlenění a prosperitě regionů.

Ukrajina vždy byla a zůstává odhodlána rozvíjet přátelské, vzájemně prospěšné vztahy se všemi zeměmi vašeho regionu. Ukrajina stojí bok po boku v otázkách národní suverenity a bezpečnosti, v boji proti změnám klimatu, zajištění námořních práv a udržitelného rozvoje.

Ukrajina je odhodlána posílit politický dialog, mezilidské vztahy i kulturní výměnu se zeměmi regionu. Rádi bychom také posílili naši spolupráci v rámci mezinárodních organizací za účelem podpory celosvětového míru a bezpečnosti.

Směrnice Fóra do značné míry odpovídají našim zásadám a hodnotám a silně korelují s bojem ukrajinského lidu za svobodu a nezávislost.

Ukrajina je statečný a svobodu milující evropský národ, který v současnosti bojuje za svou budoucnost, suverenitu a územní celistvost po brutální a nevyprovokované ruské vojenské invazi. Tuto válku jsme nikdy nechtěli, vnutil nám ji náš agresivní soused. Jsme však odhodláni zvítězit a dosáhnout míru pro náš lid.

Myslíme si, že v 21. století nastal čas spojit síly a překonat regionální a globální výzvy, učinit náš svět lepším, zlepšit životy dalších generací a nevést brutální rozsáhlé války. Rusko se bohužel drží jiného myšlení a řídí se zásadami středověku a kolonialismu.

Válka, kterou vedeme, je geograficky velmi vzdálená od vašich zemí, ale jsem si jist, že zásady, které hájíme, jsou vám blízké.

Ukrajina bojuje nejen za svou suverenitu a územní celistvost, ale i za celý demokratický svět proti tyranii a diktatuře. Díky tomu jsem přesvědčen, že členské státy Fóra podporují Ukrajinu v tomto boji, protože sdílíte stejný přístup k principům mezinárodního práva jako Ukrajina. Pokud by se Rusku podařilo zničit Ukrajinu, což se doufám nepodaří, byl by poškozen celý světový řád založený na pravidlech. Žádná demokratická země by se necítila v bezpečí a zabezpečena před použitím síly jiným státem.

Drtivá podpora Ukrajiny při hlasování o příslušných rezolucích v rámci OSN dokazuje, že mezinárodní společenství v těchto náročných časech stojí na straně Ukrajiny. Dne 2. března 141 členských států OSN odsoudilo ruskou agresi proti Ukrajině a požadovalo po Rusku, aby ji okamžitě zastavilo.

Jsem upřímně vděčný všem členům Fóra, kteří podpořili rezoluce OSN odsuzující ruskou invazi do Ukrajiny a porušení mezinárodních norem a principů. Doufáme, že členové Fóra budou nadále podporovat Ukrajinu v rámci OSN a dalších mezinárodních platforem.

Velmi si vážíme sankcí uvalených na Rusko ze strany Austrálie a Nového Zélandu, jakož i jejich vojenské a humanitární pomoci poskytnuté Ukrajině. Tím, že Canberra a Wellington stály za Ukrajinou v těchto náročných časech, opravdu ukázaly, že geografická vzdálenost nehraje roli, pokud jde o to, abychom se postavili za to, co je správné, za naše společné ideály a zásady.

V moderním vzájemně propojeném světě jsme všichni na sobě závislí, takže bez regionální bezpečnosti neexistuje globální bezpečnost. Zásobování potravinami a energiemi je pro oboje zásadní.

Dnešní spotřebitelská inflace a rostoucí životní náklady v různých částech světa přímo souvisí s ruskou barbarskou válkou proti Ukrajině. Ukrajina je významných světovým dodavatelem potravin a zemědělského zboží. Například zajišťujeme téměř polovinu celosvětových dodávek slunečnicového oleje a mnoho zemí je závislých na našich obilovinách, kukuřici a dalších produktech. V průběhu ruské ozbrojené agrese zablokovala ruská armáda naše námořní obchodní cesty, aby ekonomicky poškodila Ukrajinu. Ruská námořní blokáda také vedla k narušení logistických řetězců dodávek potravin na mezinárodní trhy a nadále poškozuje další země, které jsou závislé na našem vývozu potravin.

Důsledky ruské blokády ukrajinských námořních přístavů jsou již viditelné po celém světě a čím déle bude ruská válka proti Ukrajině pokračovat, tím dramatičtější bude globální dopad. Proto je životně důležité udržovat tlak na Rusko a zachovat mezinárodní solidaritu s Ukrajinou za účelem obnovení mezinárodního pořádku.

Ruská válka proti Ukrajině je mimořádně brutální, zahrnuje hromadná zvěrstva vůči civilistům, včetně znásilňování, rabování, deportací a ničení infrastruktury a kulturního dědictví. Ruské dělostřelectvo srovnává se zemí celá města. Rusko nyní terorizuje mírumilovná ukrajinská města raketovými útoky dlouhého doletu. Tyto válečné zločiny jsou děsivé a denně si vyžádají desítky nevinných ukrajinských životů.

Ale navzdory všem předpokladům a s mezinárodní podporou stojí Ukrajina stále oběma nohama na zemi a naši vojáci byli schopni dosáhnout velkých úspěchů na bojištích v ranných fázích války. Válka pokračuje a Rusko se nechce svých agresivních plánů vzdát. Bitvy probíhají a je pro nás neuvěřitelně těžké udržet si zem ve všech směrech.

Aktivně jsme hledali diplomatická řešení a navrhli mnoho vzájemně přijatelných východisek. Rusko bohužel neustále odmítá jakékoliv diplomatické úsilí a upřednostňuje válku. I dnes se soustřeďuje na vojenská řešení. Smutnou realitou je, že jediný způsob, jak donutit Rusko k návratu k jednacímu stolu, je porazit ho na bitevním poli. V tomto ohledu počítáme s další podporou celého mezinárodního společenství.

Jsem přesvědčen, že Ukrajina zvítězí. Naše vítězství je v zájmu všech, včetně Oceánie. Nejenže obnoví mír, spravedlnost a bezpečnost v našem regionu, ale také přispěje ke globální bezpečnosti a hospodářskému rozvoji. Otevřenou otázkou zůstává cena, kterou bude muset Ukrajina za toto vítězství zaplatit.

Vážení kolegové, přátelé,

„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe“, tak se jmenuje báseň anglického básníka a duchovního Johna Donna. Báseň je o tom, že nikdo z nás není soběstačný a musí se spoléhat na druhé. Není lepší způsob, jak popsat, proč vás žádám k podpoře Ukrajiny.

V praxi vás žádám, abyste postupovali podle následujících čtyř kroků:

1. nadále podporovali Ukrajinu v rámci OSN, včetně hlasování pro rezoluce týkající se Ukrajiny,

2. zvážili zesílení tlaku na Rusko tím, že se připojíte k mezinárodním sankcím,

3. omezili ruské námořní aktivity ve vašich příslušných teritoriálních vodách,

4. zabránili využívání svých jurisdikcí jako daňových rájů pro Rusy, kteří se snaží uniknout sankcím.

Také vás žádám, abyste zůstali ostražití vůči ruské propagandistické mašinérii. Rusko vynakládá obrovské prostředky na financování své propagandy v zahraničí a na propagaci manipulativních narativů. Prosím, nevěřte informacím, které pochází z ruských zdrojů.

A nakonec vám radím, abyste se vyhýbali projektům s Ruskem jako potenciálně nebezpečným, protože všechny dnešní aktivity Moskvy jsou zaměřeny na rozklad zahraničních společností a podkopání demokracií.

Děkuji za laskavou pozornost a přeji plodná setkání.