Čtvrtek 18. dubna, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení MZV Ukrajiny k provokativním akcím Ruské federace v Černém moři

Vegenerováno umělou inteligencí americké firmy Midjourney.

 

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny důrazně odsuzuje provokační akce, které Ruská federace provedla 13. srpna v Černém moři v souvislosti s tureckou nákladní lodí „Sukru Okan“, která byla na cestě do přístavu Izmajil.

 

Ruské námořnictvo hrubě porušilo Chartu OSN, Úmluvu OSN o mořském právu a další normy mezinárodního práva. Tyto akce byly příkladem záměrné politiky Ruska ohrožující svobodu plavby a bezpečnost obchodní námořní dopravy v Černém moři.

Vyjadřujeme podporu a solidaritu Turecku, našemu strategickému partnerovi, a vyzýváme mezinárodní společenství, aby podniklo rozhodné kroky k zamezení jednání Ruské federace, které brání mírové plavbě plavidel po Černém moři.

Rusko by nemělo mít možnost blokovat mezinárodní trasy v Černém moři, zejména ty, které vedou do ukrajinských námořních přístavů. V této souvislosti Ukrajina naléhavě vyzývá své partnery, aby posílili své úsilí o zachování fungování Černomořské obilné iniciativy, která má zásadní význam pro zajištění celosvětové potravinové bezpečnosti.

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.