Neděle 21. dubna, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení MZV Ukrajiny k nezákonnému zadržení generálního ředitele Záporožské jaderné elektrárny Ruskem

 

MZV co nejdůrazněji odsuzuje nezákonné zadržování generálního ředitele Záporožské jaderné elektrárny Ihora Murašova ruskými okupanty.

 

Tento zločin je dalším aktem státního terorismu ze strany Ruska a představuje vážné porušení mezinárodního práva. Rusko musí okamžitě propustit generálního ředitele ZJE.

Vyzýváme mezinárodní společenství, včetně OSN, MAAE a G7, aby za tímto účelem rovněž přijalo rozhodná opatření.

Znovu zdůrazňujeme naléhavou potřebu mobilizovat mezinárodní úsilí s cílem demilitarizovat a deokupovat ZJE a vrátit zařízení pod kontrolu Ukrajiny jako jedinou cestu, jak eliminovat současné hrozby pro jadernou bezpečnost.

Očekáváme zvýšený tlak na agresorský stát s cílem ukončit ostřelování ZJE a dalších civilních jaderných zařízení umístěných na území Ukrajiny ruskými okupanty a zabránit dalšímu zneužívání personálu ZJE a jejich rodin a represím vůči nim.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.