Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení ministra zahraničních věcí Ukrajiny Dmytra Kuleby ke vzniku Tribunálu, jehož smyslem bude postavit vedení Ruské federace před soud za zločin agrese proti Ukrajině

 
Putin je vrah, plot areálu ruské ambasády, 5. března 2022
 

V únoru 2014 spáchala Ruská federace akt ozbrojené agrese proti Ukrajině. Ruská okupace Krymu a zahájení války v Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny zjevně porušily základní princip mezinárodního míru a bezpečnosti, konkrétně zákaz použití síly proti suverenitě, politické nezávislosti a územní celistvosti jiného státu a právo státu zvolit si vlastní cestu k sebenaplnění.

24. února 2022 zahájila Ruská federace novou fázi agrese, totální agresivní válku proti Ukrajině. Ruský prezident ve svých projevech před a během invaze detailně nastínil své motivy. Veřejně upřel Ukrajině a lidu Ukrajiny právo na existenci, což ukazuje na nelidskou ideologii, v níž je zakořeněn zločin agrese Ruské federace.

V průběhu agrese se Ozbrojené síly Ruské federace dopustily a nadále dopouštějí četných válečných zločinů proti civilnímu obyvatelstvu a také zločinů proti lidskosti. Patří mezi ně bezohledné dělostřelecké ostřelování, letecké bombardování a raketové útoky na obytné oblasti ukrajinských měst, školky, sirotčince, ostřelování jaderných elektráren, ostřelování a ničení objektů kritické infrastruktury. Všechny tyto a další zločiny jsou důkladně dokumentovány, což vytváří podklady pro další vyšetřování mezinárodní a ukrajinskou justicí.

Spolu s partnery zahájila Ukrajina řadu právních mezinárodních řízení, jejichž cílem bude postavit pachatele těchto zločinů před soud. Řízení probíhají zejména u Mezinárodního trestního soudu a Evropského soudu pro lidská práva.

Uvedené případy se zaměřují na konkrétní porušování pravidel a na trestné činy spáchané v průběhu agrese. Žádný z nich by přitom nebyl možný bez hlavního zločinu: ozbrojené agrese Ruské federace proti Ukrajině.

S ohledem na skutečnost, že taková nevyprovokovaná agrese je za více než 80 let nevídaná a na skutečnost, že neexistují žádné relevantní právní mechanismy, které by přivedly Ruskou federaci k odpovědnosti za tak závažný zločin, podpořil jsem iniciativu mezinárodní vědecké komunity vytvořit zvláštní Tribunál, jehož cílem bude zajistit spravedlnost za zločin ruské agrese proti Ukrajině. Na jejím vzniku se bude podílet koalice států. Ukrajina mezitím pracuje na shromažďování všech potřebných důkazů souvisejících s trestným činem agrese a jsme vděčni našim partnerům za jejich připravenost podpořit naše úsilí.

V minulém století byl vytvořen podobný mechanismus mezinárodní spravedlnosti. V lednu 1942 podepsali v Londýně zástupci devíti států deklaraci, která později položila základ norimberskému tribunálu.

Jsem vděčný předním odborníkům na mezinárodní právo za vypracování návrhu Deklarace a prohlášení vyzývajícího k vytvoření zvláštního Tribunálu, který by dovedl ruské vedení k odpovědnosti za zločin agrese proti Ukrajině. Ukrajina tuto iniciativu plně podporuje a Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny již začalo pracovat na její realizaci.

Dovolte mi zdůraznit, že toto úsilí nemá nahradit, ale spíše doplnit stávající mezinárodní řízení za různé válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané v průběhu ruské agrese proti Ukrajině, které probíhají u Mezinárodního soudního dvoru, Mezinárodního trestního soudu a Evropského soudu pro lidská práva.

Jsem přesvědčen, že společným úsilím se nám podaří přivést Ruskou federaci a její vedení k odpovědnosti za zločin agrese proti Ukrajině.