Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv

Vytvořeno umělou inteligencí americké firmy Midjourney.

 

V sobotu 10. prosince si svět připomíná Mezinárodní den lidských práv. V tento den v roce 1948 přijalo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv.

 

K přijetí tohoto univerzálního lidskoprávního dokumentu a vytvoření mezinárodního systému ochrany lidských práv došlo po druhé světové válce, kdy si mezinárodní společenství uvědomilo důsledky strašlivého porušování lidských práv a zločinů proti lidskosti, vypracovalo mechanismy, jak jim předcházet a zamezit jim v budoucnu.

Dnes, 74 let poté, Rusko, které je stále členským státem OSN, otevřeně projevuje neúctu k zásadám zakotveným ve Všeobecné deklaraci, Evropské úmluvě o ochraně lidských práv i v dalších mezinárodních právních nástrojích.

Porušování lidských práv a svobod ze strany agresorského státu pokračuje od roku 2014, kdy obsadil Krym, Sevastopol a území v Doněcké a Luhanské oblasti. Se začátkem totální ozbrojené agrese Ruska proti Ukrajině se systematické porušování práv a omezování základních svobod, včetně nezákonného zatýkání, násilných zmizení, zabíjení, zbavování práva na pokojné shromažďování a svobodu projevu, přeneslo i na další území Ukrajiny dočasně okupovaná Ruskem.

Od 24. února 2022 zahájily vyšetřovací orgány Národní policie Ukrajiny 47 822 trestních řízení pro trestné činy spáchané v Ukrajině příslušníky ozbrojených sil Ruské federace a jejich přisluhovači.

Více než 140 ukrajinských občanů zůstává nezákonně zatčeno Ruskem na základě politicky motivovaných obvinění a tento počet se stále zvyšuje. Od počátku ruské totální invaze do Ukrajiny vynesla ruská okupační správa řadu neplatných rozsudků nad politickými vězni Krymu, jejichž celková délka trestu odnětí svobody již přesahuje 1 300 let.

Rusko musí okamžitě ukončit potlačování politických, jazykových, kulturních a náboženských práv na dočasně okupovaných územích Ukrajiny, zastavit nezákonné zadržování a nezákonné pronásledování ukrajinských občanů. Porušování lidských práv a základních svobod, jakož i humanitárního práva, kterého se Rusko v Ukrajině dopouští, ohrožuje řádné fungování mezinárodního systému lidských práv. Jsme přesvědčeni, že tomu lze zabránit pouze společným mezinárodním úsilím o posílení schopnosti účinněji reagovat, předcházet a trestat tyto zločiny.

Vyzýváme mezinárodní společenství, aby zvýšilo tlak na Rusko, aby přestalo porušovat lidská práva a propustilo všechny nezákonně zadržované ukrajinské občany. Zdůrazňujeme také potřebu vytvořit zvláštní tribunál týkající se zločinu ruské agrese proti Ukrajině. Potrestání Ruské federace a jejích představitelů znemožní opakování ruské agrese v budoucnu.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.