Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny u příležitosti Dne Afriky

 

Ukrajina dnes blahopřeje Africké unii a každé zemi tohoto velkého kontinentu s obrovským potenciálem u příležitosti Dne Afriky, který se po celém světě slaví 25. května.

 

Role Afriky v systému mezinárodních politických a ekonomických vztahů rychle roste a její vliv se z mnoha důvodů stává skutečně průlomovým. V dnešním provázeném světě je nemožné zajistit udržitelný rozvoj, zajistit zdravý mezinárodní obchod a ekonomiku, stejně jako obnovit holistický systém globální bezpečnosti a spravedlnosti bez aktivního zapojení afrických států.

Afrika proto vždy byla a navždy zůstane v centru pozornosti Ukrajiny. Od samotného počátku svého boje za svobodu a rovnost proti kolonialismu a apartheidu Ukrajina, jako spoluzakladatelka Organizace spojených národů, hájila a prosazovala zájmy afrických národů.

Naše „modré přilby“ – členové mírových operací OSN – nadále plní své poslání v řadě afrických zemí tím, že jim zajišťují spolehlivou bezpečnost a stvrzují pověst Ukrajiny jako skutečného přítele Afriky.

Letošní Den Afriky se slaví uprostřed výzev probíhajících konfliktů a napětí.

Navzdory geografické vzdálenosti pociťuje africký trh dopad ruské nevyprovokované vojenské invaze do Ukrajiny. Rusko svou vojenskou agresí terorizuje nejen Ukrajinu, ale celý svět, ohrožuje potravinovou bezpečnost a vyvolává globální potravinovou krizi. Každý nový den připravuje Afričany o životně důležité zemědělské zásoby z Ukrajiny: obilí, slunečnicový olej, kukuřici a další důležité ukrajinské vývozní zboží.

Rusko neustále páchá své teroristické činy úmyslným ničením ukrajinské zemědělské infrastruktury a strojů, drancováním ukrajinských zásob obilí, narušováním mezinárodní logistiky vojenskou blokádou zásilek z ukrajinských přístavů a zaminováním černomořských lodních cest, které nelze obejít námořní dopravou. Nakonec se celý svět stává rukojmím nezákonných pokusů Ruska prosadit svůj vliv v zahraničí.

Hlas Afriky by měl rozhodně zaznít v silném celosvětovém sboru mnoha dalších výzev k Rusku, aby dodržovalo mezinárodní právo a upustilo od své vojenské blokády a umožnilo nepřerušované vývozy potravin z Ukrajiny. V tento zvláštní den přejeme africkým partnerům mír a prosperitu. Navzdory všem výzvám zůstáváme zavázáni posilovat naši bilaterární spolupráci, podporovat obchod a investice pro vzájemný růst.

Budeme pokračovat ve spolupráci s našimi mezinárodními partnery, abychom zabránili hrozbě celosvětové potravinové krize vyvolané ruskou agresí, stejně tak abychom překonali nedostatek potravin a zabránili růstu jejich cen.