Čtvrtek 18. dubna, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny ohledně nezákonného zacházení Ruska s ukrajinskými válečnými zajatci

Podrobné návody v ruštině na používání samohybného protiletadlového systému Buk M2. Z výstavy zneškodněné ruské vojenské techniky na pražské Letenské pláni, 2022

 

Ukrajina odsuzuje nezákonné zacházení s ukrajinskými válečnými zajatci ze strany Ruské federace, zejména jejich využívání pro vlastní politické účely.

 

Od ruské strany požadujeme, aby ve vztahu k vojákům ozbrojených sil Ukrajiny, kteří jsou válečnými zajatci, přísně dodržovala ustanovení mezinárodního humanitárního práva, zejména Ženevskou úmluvu o zacházení s válečnými zajatci.

V této souvislosti zdůrazňujeme, že všichni cizí státní příslušníci a osoby bez státní příslušnosti účastnící se bojových akcí na území Ukrajiny v rámci Ozbrojených sil Ukrajiny jsou dobrovolně přijímáni k výkonu vojenské služby na základě smlouvy v souladu se zákonem Ukrajiny o vojenské službě z roku 1992.

Příslušnými osobami jsou příslušníci Ozbrojených sil Ukrajiny, na které se v souladu s ustanoveními Ženevských úmluv o ochraně obětí války z roku 1949 a Dodatkového protokolu I z roku 1977 vztahuje právní postavení kombatantů. Tento status mimo jiné opravňuje takové osoby k tomu, aby s nimi bylo zacházeno jako s válečnými zajatci, pokud budou zajati nepřátelskou mocností.

Ukrajina přísně dodržuje závazky vyplývající z mezinárodního humanitárního práva. V rámci mezinárodního ozbrojeného konfliktu způsobeného ozbrojenou agresí Ruské federace dodržuje náš stát válečné zákony a zvyklosti stanovené zejména v Ženevských úmluvách na ochranu obětí války z roku 1949 a v Dodatkových protokolech z roku 1977.

Ukrajina dodržuje humánní zacházení s válečnými zajatci a poskytuje jim všechna práva a záruky stanovené mezinárodním právem.

Požadujeme humánní zacházení s ukrajinskými válečnými zajatci z ruské strany. Jakékoli nezákonné jednání nebo nečinnost ze strany zadržující moci jsou zakázány.

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.