Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny o záměrech Ruské federace spáchat válečný zločin proti ukrajinským válečným zajatcům v Mariupolu

 

Ukrajina informovala mezinárodní partnery o záměrech Ruské federace spáchat flagrantní válečný zločin — falešný proces s ukrajinskými válečnými zajatci, obránci Mariupolu.

 

Jakýkoli fingovaný proces s válečnými zajatci bude vážným porušením Charty OSN, Ženevské úmluvy o zacházení s válečnými zajatci z roku 1949 (Ženevská úmluva III) a Dodatkového protokolu I, jakož i zločinem proti základním normám a zásadám mezinárodního práva a navždy označí Rusko za teroristický stát a ruský lid – za barbary.

Ukrajina upozorňuje mezinárodní společenství na pečlivou a cílevědomou přípravu Kremlu na spáchání tohoto zločinu.

Falešný proces oznámený Ruskem je neplatný.

Všichni obránci Mariupolu jsou bojovníci a poté, co byli zadrženi nepřítelem, je jim přiznán a zaručen status válečných zajatců a musí požívat náležitého zacházení v souladu s ustanoveními mezinárodního humanitárního práva, zejména Ženevské úmluvy z roku 1949 (III) týkající se zacházení s válečnými zajatci a Dodatkového protokolu I.

Ukrajina vyzývá mezinárodní partnery – mezinárodní organizace a státy, aby důrazně odsoudili nezákonné akce Ruské federace proti ukrajinským válečným zajatcům a přijali okamžitá opatření, která přinutí Rusko přísně dodržovat normy mezinárodního humanitárního práva, zejména pokud jde o zacházení s válečnými zajatci.

Ukrajina dokumentuje všechna fakta a události související s přípravou a organizací možného fingovaného procesu s ukrajinskými obránci. Každý válečný zločinec zapojený do tohoto procesu – od pachatelů v Mariupolu po organizátory v Kremlu – ponese tu nejpřísnější odpovědnost, bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.