Pondělí 27. května, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny o suverenitě a územní celistvosti Japonska

 

Dne 7. října 2022 podepsal prezident Volodymyr Zelenskyj dekret č. 692/2022 potvrzující respekt k suverenitě a územní celistvosti Japonska, včetně jeho severních území, která zůstávají pod okupací Ruské federace.

 

Přijetí „Projevu Nejvyšší rady Ukrajiny k mezinárodnímu společenství týkajícímu se severních území Japonska“ Nejvyšší radou Ukrajiny a podepsání výše zmíněného dekretu prezidenta Ukrajiny jsou důležité kroky, které obnovují historickou spravedlnost a znovu potvrzují závazek Ukrajiny dodržovat všeobecně uznávané principy a normy mezinárodního práva.

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny důsledně zdůrazňuje, že v moderním světě není místo pro použití síly k narušení suverenity a územní celistvosti jakékoli země v rozporu s mezinárodním právem.

Rusko jako agresorská země musí nést plnou odpovědnost za své činy narušující suverénní hranice Ukrajiny a dalších zemí světa.

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.