Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny ke Světovému dni svobody tisku

Ochrana svobody slova, svobody projevu a vytváření příznivého prostředí pro novináře byly vždy nedílnou součástí ukrajinské společnosti. Rusko tyto zásady na dočasně okupovaných ukrajinských územích od počátku ruské agrese v roce 2014 prakticky zničilo. Plnohodnotnou invazi, kterou Rusko zahájilo proti naší zemi 24. února 2022, doprovází ještě brutálnější represe nezávislé žurnalistiky.

Podle Ústavu masových informací se Rusko během čtrnácti měsíců od zahájení plnohodnotné invaze dopustilo v Ukrajině více než 500 trestných činů proti novinářům a hromadným sdělovacím prostředkům.

Za rok a dva měsíce zabili ruští okupanti více než padesát zástupců ukrajinských a zahraničních masmédií, z toho devět přímo při plnění redakčních úkolů v bojových zónách.

Desítky regionálních redakcí na dočasně okupovaných územích ukončily činnost kvůli ruským raketovým útokům, výhrůžkám, ničení civilních budov a nemožnosti vykonávat nestrannou novinářskou činnost.

Prvním krokem státu-agresora na dočasně okupovaných územích byla jejich izolace od ukrajinského informačního prostoru, přerušení rozhlasového a televizního signálu a zablokování práce národních internetových operátorů a mobilního provozu.

Ruští okupanti také zabíjejí a pronásledují novináře, prohledávají redakce a nutí je zastavit novinářskou práci. Seznam ruských zločinů proti médiím v Ukrajině zahrnuje také ostřelování a obsazování televizních věží a hackerské útoky na weby informačních zdrojů.

Rusko záměrně izoluje okupovaná území od ukrajinského informačního prostoru a zároveň vysílá své propagandistické kanály, které diskreditují ukrajinský stát a obranné síly.

Situace se svobodou slova na dočasně okupovaném Krymu je katastrofální. Každý měsíc jsou vynášeny nezákonné rozsudky nad krymskými Tatary vězněnými v Rusku a na dočasně okupovaném Krymském poloostrově, včetně občanských novinářů. Tento jev vznikl na počátku nezákonné okupace Krymu, kdy obyčejní lidé začali informovat o skutečnostech politického pronásledování ukrajinských občanů a stali se terčem represí ze strany ruské okupační správy. V současné době je na základě smyšlených obvinění Rusy zadržováno 15 ukrajinských občanských novinářů.

Ukrajina a její mezinárodní spojenci přijímají opatření proti ruské propagandě a dezinformacím. Cílem těchto snah je zastavit vysílání ruských propagandistických zdrojů v zahraničí a rozšířit sankce proti ruským médiím a jejich vlastníkům.

Vyzýváme tyto země, aby zvýšily tlak na Rusko za vraždění, mučení a pronásledování novinářů, potlačování rozvoje svobodného a bezpečného prostředí pro média na dočasně okupovaných ukrajinských územích.

Pro-státní média agresora by měla být zbavena práva šířit falešné zprávy o válce rozpoutané Ruskou federací, neměla by mít možnost zastírat následky útoků na ukrajinské území, ospravedlňovat smrt civilního obyvatelstva a záměrné ničení ukrajinské infrastruktury a kulturních památek.

Děkujeme také všem ukrajinským a mezinárodním novinářům, kteří denně pracují ve válečné zóně a riskují své životy, aby přinesli pravdu o válečných zločinech Ruska v Ukrajině. Žádný trestný čin proti zástupcům médií by neměl zůstat bez řádného vyšetření a jeho pachatelé by měli být postaveni před soud.

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.