Neděle 26. května, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny ke  Dni nezávislosti Ukrajiny

 

Ukrajina slaví 24. srpna 31. výročí obnovení své nezávislosti. V tento den v roce 1991 Národní parlament odhlasoval akt Deklarace nezávislosti Ukrajiny a zdědil ukrajinskou státnost pro Ukrajinskou lidovou republiku (1917-1921), které byla nezávislost odebrána sovětskou diktaturou. Odtrhli jsme se od sovětské minulosti a pokračovali v určování vlastního osudu.

 

Od té doby ukrajinský národ ve své tisícileté historii dosáhl ještě více než kdy předtím: prosadili jsme se jako země svobody a důstojnosti, jako kreativní a inovativní stát rozmanitosti a nekonečných nových příležitostí. V letošním roce jsme zakotvili na cestě k plnohodnotnému členství v Evropské unii tím, že jsme získali status kandidátské země EU a zrychlili jsme tempo evropských transformací i v době plné vojenské invaze Ruské federace na naše území, která trvá posledních 6 měsíců.

24. února 2022 se statečnost stala atributem současné národní značky Ukrajiny v boji proti okupantovi, který přišel do naší země zničit ukrajinský stát, národ a identitu. Ukrajinské ozbrojené síly, další obranné síly a celý národ daly příklad hrdinství, jednoty a sebeobětování ve jménu svobody a s cílem bránit naši nezávislost. Bojujeme proti agresorskému státu na souši i ve vzduchu, na moři i v informační a kybernetické oblasti, proto je přínos každého občana Ukrajiny tak důležitý.

Jsme vděčni našim partnerům a přátelům, kteří zavedli zničující sankce proti Rusku, poskytli ukrajinskému lidu rozhodnou vojenskou, humanitární a finanční podporu a sdíleli své domovy s těmi Ukrajinci, které válka donutila dočasně uprchnout. Abychom překonali největší výzvu pro lidstvo od druhé světové války, je životně důležité nadále podporovat Ukrajinu.

Všechny národy, které mají zájem na obnovení stabilního míru a mezinárodního řádu založeného na pravidlech, by měly vyvinout své úsilí, aby postavily všechny ruské válečné zločince a ruské politické vůdce před soud za spáchání děsivých válečných zločinů, které přinesly utrpení ukrajinskému lidu a ohrožovaly globální bezpečnost. Vyzýváme všechny státy a organizace, aby podpořily zřízení Zvláštního tribunálu pro zločin agrese proti Ukrajině. Společně bychom měli zajistit, aby Putinův režim ztratil veškerý svůj vliv ve světě a schopnost vést brutální války proti suverénním státům. Vyzýváme proto naše partnery, aby zavedli úplné ropné a plynové embargo, rozšířili sektorové a individuální sankce proti Rusku, ruským elitám a státním podnikům a také zcela odřízli Rusko od západního bankovního systému.

Poučení z roku 2014, kdy Rusko obsadilo Krym a vedlo válku na Donbasu, je jasné: jakýkoli dnešní kompromis s Kremlem se zítra změní v ještě brutálnější agresi. Stanovit porážku agresora jako konečný cíl je nejlepší investicí do trvalého udržitelného celosvětového míru pod vládou mezinárodního práva. Věříme, že s touto širokou a obětavou mezinárodní podporou Ukrajina oslaví příští Den nezávislosti v míru a v rámci svých mezinárodně uznávaných hranic.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.