Středa 24. července, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k zajištění přístupu zástupců mezinárodních organizací k občanům Ukrajiny převezených na území Ruska

Totální vojenská agrese Ruské federace vůči Ukrajině probíhá spolu s akcemi, spáchanými agresorským státem, které si nelze vykládat jinak než jako hrubé porušení mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních lidsko-právních norem a standardů.

Před očima celého světa ještě před 24. únorem 2022 vysídlila ruská okupační vojska tisíce občanů Ukrajiny. Podle stalinských tradic byly umístěny do táborů, odkud mají výhled na přesun do odlehlých depresivních oblastí Ruska. Zároveň jsou maximálně omezeny možnosti komunikace s našimi občany.

Nucené vysídlení obyvatelstva nebo deportace ukrajinských občanů okupačními orgány Ruské federace je hrubým porušením lidských práv a také válečným zločinem ve smyslu Římského statutu Mezinárodního trestního soudu.

Kromě toho v souladu s čl. 49 Ženevských úmluv (IV) o ochraně civilních osob za války, 1949 a čl. 85 Dodatkového protokolu (I) k úmluvám z roku 1977 jsou zakázány individuální nebo hromadné násilné přesuny, jakož i deportace chráněných osob z okupovaného území na území okupační mocnosti.

Ukrajina vyzývá Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, generálního tajemníka Mezinárodní organizace pro migraci a předsedu Mezinárodního výboru Červeného kříže a další příslušné mezinárodní orgány a organizace, aby okamžitě usnadnili rychlý návrat ukrajinských občanů z agresorského státu na území kontrolovaná ukrajinskou vládou nebo na území demokratických států, které zahájily programy na podporu ukrajinských uprchlíků.