Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k vytvoření mezinárodní koalice pro boj s ruskou kyberkriminalitou

 

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny vítá prohlášení Evropské unie jménem 27 členských států, Spojených států, Kanady, Velké Británie, Austrálie, Nového Zélandu a Norska s důrazným odsouzením ruských kybernetických útoků proti Ukrajině.

 

Mezinárodní partneři hodnotí kybernetické útoky spáchané agresorským státem na ukrajinskou infrastrukturu, její vládní agentury a podniky jako nezodpovědné chování Ruska v globálním kyberprostoru a jako pokračování ruské neodůvodněné a nevyprovokované rozsáhlé vojenské agrese proti Ukrajině. Zdůrazňuje se, že ruské kriminální kybernetické aktivity proti objektům kritické infrastruktury Ukrajiny představují hrozbu pro náš stát a způsobují systémové dopady, které ohrožují bezpečnost celé Evropy a našich dalších mezinárodních partnerů.

Mezinárodní komunita takové akce důrazně odsuzuje. Ruská agrese vedla k vytvoření nové protikremelské mezinárodní koalice, která bude účinně čelit ruským kriminálním aktivitám v globálním kyberprostoru. Technologický potenciál této koalice, stejně jako její úspěšné zkušenosti v boji s kyberútoky proti Ukrajině a jejím mezinárodním partnerům, poskytují pevný základ pro sebevědomé prohlášení, že protiruská kybernetická koalice posílí fungování globálního kybernetického prostoru.

Ukrajina je připravena přitáhnout všechny nezbytné technologické a průmyslové kapacity a bude aktivně využívat institucionální kapacity mezinárodní kybernetické koalice pro posílení vlastní institucionální kybernetické odolnosti a účinný boj proti dezinformacím, což bude mít pozitivní vliv na stabilní provoz kritické infrastruktury Ukrajiny a také se zvýší kybernetická bezpečnost celé Evropy.

Jsme vděčni Evropské unii a mezinárodním partnerům za jejich ochotu poskytnout Ukrajině koordinovanou politickou, finanční a technickou podporu pro další posílení její kybernetické odolnosti.