Pondělí 22. dubna, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k „volbám“ prezidenta Ruské federace

 

Probíhající kampaň v Ruské federaci, která má imitovat prezidentské volby a kterou ruské orgány provádějí v dočasně okupovaných částech ukrajinských oblastí Doněck, Luhansk, Záporoží a Cherson, jakož i v Autonomní republice Krym a ve městě Sevastopol, svědčí o pokračujícím hrubém nerespektování norem a zásad mezinárodního práva ze strany Ruské federace.

 

Navzdory tomu, že mezinárodní společenství opakovaně odsoudilo konání právně neplatných akcí Ruskou federací na dočasně okupovaných územích Ukrajiny pod záminkou „pseudoreferend“ a „voleb“, ruské vedení záměrně ignoruje výzvy k ukončení takových akcí a v rozporu s četnými rezolucemi Valného shromáždění OSN a rozhodnutími řady dalších autoritativních mezinárodních organizací na podporu svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny se nadále pokouší anektovat území Ukrajiny dočasně okupovaná Ruskou federací v důsledku ozbrojené agrese tím, že na ně rozšíří ruské právní předpisy.

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny zdůrazňuje, že konání „voleb“ prezidenta Ruské federace na dočasně okupovaných územích Ukrajiny – Autonomní republice Krym a městě Sevastopol, částech Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti Ukrajiny – je nezákonné a nebude mít žádné právní důsledky.

Stejně tak je nezákonné nutit miliony ukrajinských občanů, kteří žijí na dočasně okupovaných územích nebo byli násilně přesunuti na území Ruské federace, aby se zúčastnili tzv. voleb. To spolu s absencí jakýchkoli známek dodržování obecně uznávaných demokratických zásad a volebních standardů v Ruské federaci, jakož i s eliminací odpůrců ruských orgánů, zpochybňuje objektivitu a legitimitu jakýchkoli výsledků těchto „pseudovoleb“.

Vyzýváme ukrajinské občany, kteří žijí na dočasně okupovaných územích Ukrajiny nebo jsou nuceni pobývat na území Ruské federace, aby se „pseudovoleb“ ruského prezidenta neúčastnili. Vyzýváme je, aby se ve dnech voleb v zájmu vlastní bezpečnosti vyhýbali přeplněným místům v blízkosti „volebních místností“ a vojenské infrastruktury ruských okupačních sil, vzhledem k tomu, že ruské orgány mají sklon k provokacím.

Ukrajina vyzývá zahraniční státy a mezinárodní organizace, aby nevysílaly mezinárodní pozorovatele k účasti na další frašce, kterou Kreml vydává za prezidentské volby a kterou organizuje zejména na svrchovaném území Ukrajiny, aby neuznávaly výsledky těchto „voleb“, a varuje, že všichni porušovatelé ukrajinských zákonů budou postaveni před soud.

Ruská diktatura již dávno nemá nic společného s demokracií, včetně otevřených a konkurenčních voleb. Vladimir Putin, který je hledán Mezinárodním trestním soudem pro podezření ze spáchání závažných válečných zločinů, je u moci již 24 let, a to nikoliv prostřednictvím svobodného projevu vůle lidu, ale manipulací s ústavou Ruské federace, totální propagandou, ničením všech projevů politické konkurence a politickým násilím, včetně vražd významných nezávislých politických osobností.

Pokračující zachování Putinova agresivního a revanšistického režimu představuje bezprecedentní výzvu pro Evropu, Střední Asii a další části světa, které mohou být postiženy, pokud se ruský teror a chaos rozšíří dále. Ignorování této situace pouze zvýší hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost.

Vyzýváme mezinárodní média a veřejné činitele, aby nepomáhali Kremlu vytvářet iluzi volebního procesu a aby se zdrželi označování této frašky jako „voleb“ jazykem demokratických států.

Zatímco Vladimir Putin rozšiřuje svou osobní moc, naléhavě žádáme demokratický svět, aby potvrdil svou úctu k lidskému životu, právnímu státu a demokratickým hodnotám tím, že maximálně podpoří naši zemi a ukrajinský lid v boji proti ruskému teroru, jakož i podporu cílů a zásad Charty OSN prostřednictvím pokračujícího neochvějného neuznávání ruské okupace Ukrajiny.

Odkazy:

Statement of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine on the „elections“ of the President of the Russian Federation

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.