Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k rozhodnutí MOV umožnit ruským a běloruským sportovcům účast na soutěžích v neutrálním postavení

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny považuje rozhodnutí výkonné rady Mezinárodního olympijského výboru umožnit ruským a běloruským sportovcům účast na mezinárodních soutěžích v neutrálním postavení za chybné.

Ukrajinská strana informovala olympijský výbor a mezinárodní partnery o rizicích takového rozhodnutí. Běloruské a zejména ruské sportovce často reprezentují sportovní organizace spojené s ozbrojenými silami Ruské federace. Někteří z nich jsou v aktivní službě v ruské armádě a někteří z nich nosí na svých sportovních dresech symboly ruské ozbrojené agrese proti Ukrajině. MOV hodlá na mezinárodních sportovištích umožnit start sportovcům, kteří nejenže sympatizují s vraždami ukrajinských žen a dětí, ale pravděpodobně se na těchto hrůzných zločinech přímo podílejí.

Podle ministra zahraničních věcí Ukrajiny Dmytra Kuleby dal Mezinárodní olympijský výbor Rusku zelenou k tomu, aby olympiádu vyzbrojilo. Není pochyb o tom, že Kreml využije každého ruského a běloruského sportovce jako zbraň ve své propagandistické válce.

Moskva nebude na soutěžích vztyčovat bílé neutrální vlajky, jak navrhuje MOV, ale bude demonstrovat triumf své schopnosti vyhnout se odpovědnosti za největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války.

Členové výkonné rady Mezinárodního olympijského výboru, kteří toto rozhodnutí přijali, nesou odpovědnost za povzbuzování Ruska a Běloruska k pokračování ozbrojené agrese proti Ukrajině.

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.

Odkazy:

Statement of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine on the decision of the IOC to allow Russian and Belarusian athletes to participate in competitions in neutral status