Pátek 24. května, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k porušení Úmluvy o právním statusu Kaspického moře ze strany Ruska

 

Dne 29. června se v Turkmenistánu konal šestý kaspický summit za účasti představitelů Ázerbájdžánu, Íránu, Kazachstánu, Turkmenistánu a Ruské federace.

 

Ukrajina vyzývá státy Kaspického regionu, aby vynaložily veškeré úsilí s cílem donutit Ruskou federaci dodržovat mezinárodní právní závazky, zejména Úmluvy o právním statusu Kaspického moře.

Odstavec 2 čl. 3 Úmluvy stanoví „využívání Kaspického moře pro mírové účely, jeho přeměnu na zónu míru, dobrého sousedství a spolupráce, řešení všech otázek souvisejících s Kaspickým mořem mírovými prostředky“.

Zdůrazňujeme, že odpálení raket Ruskem proti zařízením civilní infrastruktury ukrajinských měst z Kaspické oblasti hrubě porušuje ustanovení Úmluvy.

Ukrajina naléhavě vyzývá státy, které jsou smluvními stranami Úmluvy, aby přesvědčily Ruskou federaci, aby přestala využívat vodní oblast Kaspického moře za účelem pokračování ozbrojené agrese proti Ukrajině a aby zabránily další militarizaci tohoto regionu a jeho zapojení do jakéhokoli ozbrojeného konfliktu.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.