Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k popravě ukrajinského zajatce ruskou armádou

 

Armáda Ruské federace pokračuje v páchání hrůzných válečných zločinů v Ukrajině.

 

Ukrajina je zděšena hrůzným videozáznamem, na němž ruští vojáci stínají hlavu ukrajinskému válečnému zajatci. Zatímco pózují před kamerou, ruští kati se zvláštním cynismem připravují člověka o život.

Nejedná se o první případ nelidského zacházení ruské armády s ukrajinskými zajatci. Tisíce případů byly zaznamenány v Buči, Irpenu, Hostomelu, Borodjance, Olenivce, Mariupolu a dalších ukrajinských městech a vesnicích.

Rusko záměrně provádí politiku mučení, fyzického týrání, nelidského zacházení, úmyslného způsobování těžkého utrpení, vážného ublížení na zdraví a úmyslného zabíjení zajatých vojáků a civilistů v Ukrajině.

Zabití ukrajinského válečného zajatce zachyceného na videozáznamu je závažným porušením Ženevských úmluv a v souladu s ustanoveními ukrajinského trestního zákoníku a Římského statutu Mezinárodního trestního soudu se jedná o válečný zločin. Podle Římského statutu může být takové jednání kvalifikováno také jako zločin proti lidskosti.

Vyzýváme Úřad prokurátora Mezinárodního trestního soudu, aby v rámci vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných občany Ruské federace na území Ukrajiny neprodleně vyšetřil další zvěrstvo ruské armády.

Všichni, kdo se podíleli na ohavných zločinech v Ukrajině, včetně nejvyššího vedení Ruské federace a přímých pachatelů, budou nepochybně pohnáni k odpovědnosti.

Vyzýváme mezinárodní společenství k okamžitým krokům s cílem posílit vojenskou podporu Ukrajině, která pomůže ochránit ukrajinský lid před ruskou genocidou a osvobodit všechna naše území.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.