Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k pokusu o zabavení Záporožské jaderné elektrárny Ruskem

 

Dlouhý seznam zločinů a hrubých porušení mezinárodního práva spáchaných Ruskem od začátku jeho rozsáhlé agrese proti Ukrajině byl dnes rozšířen o další zvěrstvo – nezákonný pokus převzít Záporožskou jadernou elektrárnu pod svou provozní kontrolu. Příslušný dekret ruského prezidenta považujeme za neplatný.

 

Důrazně odsuzujeme tento zločin, který dále zvyšuje rizika a hrozby v oblasti jaderné bezpečnosti způsobené ruskou okupací ZJE. Vyzýváme všechny státy, aby dodržovaly konzistentní postoj k zajištění nevyhnutelnosti politických, ekonomických a právních důsledků pro teroristický stát za všechny jeho zločiny a nezákonné činy.

Navrhujeme Evropské unii, státům G7 a dalším partnerům, aby neprodleně zvážili uvalení sankcí na ruskou státní korporaci Rosatom, přidružené společnosti a instituce i další klíčové hráče ruské jaderné energetiky.

Vyzýváme členské státy Mezinárodní agentury pro atomovou energii, aby omezily spolupráci v rámci jakýchkoli projektů s Ruskem, které se uchylují k neskrývanému jadernému vydírání celého světa. Od generálního ředitele MAAE očekáváme jasný postoj a proaktivní roli v těchto otázkách.

Varujeme ruské občany, kteří se budou řídit nezákonnými příkazy k zabavení objektů civilní jaderné infrastruktury Ukrajiny, před jejich trestní odpovědností za nezákonné jednání a nevyhnutelností trestu.

Od ruské strany požadujeme zajištění bezpečnosti a nedotknutelnosti občanů Ukrajiny, kteří nadále vykonávají kritické funkce v jaderné elektrárně.

Opakujeme naléhavou potřebu vyvinout maximální úsilí všech členů mezinárodního společenství k zajištění deokupace ZJE a jejího navrácení pod kontrolu Ukrajiny jako jediné možné cesty k eliminaci současných hrozeb v oblasti jaderné bezpečnosti.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.