Středa 22. května, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k podání důkazů ve věci proti Ruské federaci u Mezinárodního soudního dvora podle Úmluvy o genocidě

 

Dne 1. července 2022 předložila Ukrajina Mezinárodnímu soudnímu dvoru (dále jen „ICJ“) důkazy v případu proti Ruské federaci podle Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia přijaté Organizací spojených národů v roce 1948 (dále jen „Úmluva o genocidě“). Na základě hrubé lži, podle které Ukrajina spáchala genocidu na vlastním lidu, Rusko porušilo suverenitu Ukrajiny uznáním tzv. „Doněcké lidové republiky“ a „Luhanské lidové republiky“ a dne 24. února 2022 rozpoutalo brutální vlnu agrese po celé Ukrajině. V dnešním podání Ukrajina formálně požaduje od Ruska odpovědnost a plné odškodnění.

 

Úmluva o genocidě je jednou z nejdůležitějších mezinárodních smluv, sepsaná v reakci na hrůzy druhé světové války a holocaust. Rusko však tuto smlouvu překroutilo, aby ospravedlnilo páchání hrůz na Ukrajině.

Ukrajinské důkazy předkládají, jak Rusko od roku 2014 přišlo s falešným příběhem obviňujícím Ukrajinu a její představitele ze spáchání genocidy. Ruská federace využila tato obvinění jako záminku k zahájení nové fáze agrese proti Ukrajině: invazi na další území, páchání zvěrstev proti tisícům nevinných Ukrajinců, vysídlení dalších milionů a zničení ukrajinských měst a vesnic za desítky miliard dolarů. Prezident Ruské federace výslovně prohlásil, že účelem těchto akcí bylo zastavit tzv. genocidu. Rusko tím zneužilo a porušilo své povinnosti podle Úmluvy o genocidě. Rusko opět ukázalo světu naprosté pohrdání zákony, bezcitnou lhostejnost k lidskému utrpení a naprosté pohrdání mezinárodním právním řádem.

Dne 26. února 2022, pouhé dva dny poté, co Rusko zahájilo novou vlnu agrese, se Ukrajina obrátila na ICJ s tímto případem proti Rusku. Soud rychle svolal slyšení a 16. března 2022 vydal historické nařízení o prozatímních ochranných opatřeních. Jednoznačně, poměrem hlasů 13 ku 2, soud nařídil, aby „Ruská federace okamžitě pozastavila vojenské operace, které zahájila 24. února 2022 na území Ukrajiny“.

Rusko svévolně porušilo příkaz soudu. Mluvčí Kremlu řekla, že Rusko bude nařízení ignorovat. Téhož dne, kdy soud vydal rozkaz, Rusko zahájilo letecký útok na činoherní divadlo v Mariupolu, při kterém bylo zavražděno 600 civilistů, kteří se tam ukryli. Zatímco se Ukrajina připravovala tento týden předat důkazy do Haagu, Rusko se zaměřilo na civilisty v nákupním středisku v Kremenčuku. Podání Ukrajiny u ICJ zahrnuje požadavek, aby bylo Rusko odpovědné za to, že se vzepřelo závaznému příkazu Světového soudu.

Rusko musí zaplatit za své nelidské chování, zkázu a utrpení, které způsobilo Ukrajině a ukrajinskému lidu. Dnešní podání nejvyššímu soudnímu orgánu Organizace spojených národů je klíčové v procesu odpovědnosti a nápravy.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.