Čtvrtek 7. prosince, 2023
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k nepravdivým a urážlivým ruským obviněním z genocidy jako záminky pro jeho nezákonnou vojenskou agresi

 

Jeden z transparentů, který se objevil na demonstraci. V horní polovině je vyobrazen Vladimír Putin, ve spodní části Adolf Hitler.
Aktivisté srovnávají Putina s Hitlerem.

 

V uplynulých dvou dnech svět sleduje bezprecedentní a brutální agresi Ruské federace proti Ukrajině. Ruská federace, která hledá ospravedlnění pro svou bezdůvodnou a nespravedlivou invazi na Ukrajinu, cynicky zkreslila ke zvrácenosti nejvážnější závazky mezinárodního společenství v oblasti lidských práv.

V roce 1948, poté, co se mezinárodní společenství vymanilo z hrůz druhé světové války, byla vytvořena Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia. Svět společně definoval zločin genocidy a zavázal se jí předcházet a trestat ji. Ale Ruská federace překroutila koncept genocidy a vážné smluvní závazky, aby ospravedlnila svou agresi a své vlastní do očí bijící porušování lidských práv.

Nejvyšší vojenské a politické vedení Ruské federace se veřejně pokusilo ospravedlnit vlastní agresi proti Ukrajině jako prostředek k zabránění a potrestání genocidy, která v naší zemi údajně probíhá.

Tato drzá manipulace nemá žádný reálný základ, jak ví celý svět. Ukrajina důrazně popírá obvinění Ruska z genocidy a popírá jakýkoliv pokus použít taková manipulativní obvinění jako omluvu pro nezákonnou agresi. Zločin genocidy je definován v Úmluvě o genocidě a podle této Úmluvy jsou ruská tvrzení nepodložená a absurdní.

Ruská tvrzení o genocidě jako ospravedlnění vlastního nezákonného chování jsou urážkou Úmluvy o genocidě a práce mezinárodního společenství při předcházení a trestání nejzávažnějších zločinů světa.

Rusko musí okamžitě ukončit svou nezákonnou agresi proti Ukrajině pod touto nepodloženou záminkou.

Ruská lež je o to urážlivější a ironičtější, protože se zdá, že genocidu na Ukrajině plánuje Rusko. Rusko úmyslně zabíjí a způsobuje vážná zranění příslušníkům ukrajinské národnosti. Na tyto akty je třeba pohlížet společně s rétorikou prezidenta Putina popírajícího samotnou existenci ukrajinského lidu, což naznačuje záměrné ruské zabíjení s genocidním záměrem.