Čtvrtek 28. září, 2023
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k nebezpečné situaci v Záporožské jaderné elektrárně

 

Zaminování a další formy militarizace Záporožské jaderné elektrárny ze strany Ruska představují bezprostřední riziko jaderného incidentu v největší evropské jaderné elektrárně.

 

Podle ukrajinských zpravodajských služeb Rusko zvažuje scénář spáchání teroristického činu v dočasně okupované Záporožské jaderné elektrárně. Takový teroristický útok bude mít celosvětové následky.

Rusko obsazením Záporožské jaderné elektrárny hrubě porušuje mezinárodní právo a normy a standardy jaderné bezpečnosti, včetně sedmi základních zásad MAAE o jaderné bezpečnosti a zabezpečení.

Očekáváme, že generální ředitel MAAE Rafael Grossi objektivně posoudí zločinné jednání Ruska.

Rozsah výzev a hrozeb, kterým dnes čelí celosvětový režim jaderného zabezpečení v důsledku války Ruské federace proti Ukrajině, je mimořádně značný a vyžaduje společné a důrazné mezinárodní úsilí, aby se zabránilo jaderné katastrofě.

Rusko jako teroristický stát porušilo všechny základní zásady mezinárodního práva v oblasti jaderné bezpečnosti a naprostou většinu svých vlastních smluvních závazků, ale za své zločiny nebylo donuceno nést oprávněné následky.

Vyzýváme mezinárodní společenství, zejména Skupinu sedmi a EU, aby přijaly bezodkladná opatření k zabránění jaderné katastrofě v Záporožské jaderné elektrárně, mimo jiné včetně zavedení zpřísněných omezujících opatření vůči ruskému jadernému průmyslu a vojensko­‑průmyslovému komplexu.

Trváme na nutnosti uznat Rusko za teroristický stát a zajistit neodvratné politické, ekonomické a právní dopady na všechny jím spáchané zločiny a nezákonné akce.