Úterý 28. května, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k „inauguraci“ Vladimira Putina

Dne 7. května se v Rusku uskuteční slavnostní uvedení Vladimira Putina do úřadu. Tímto způsobem se ruské úřady snaží celému světu i vlastním občanům poskytnout iluzi legálnosti téměř doživotního pobytu u moci osoby, která z Ruské federace učinila agresorský stát a z vládnoucího režimu diktaturu.

 

Během takzvaných březnových „voleb“ Ruská federace porušila řadu mezinárodních dokumentů, které slouží jako základ moderního systému mezinárodních vztahů. Zejména Chartu OSN, Deklaraci o zásadách mezinárodního práva, Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války, Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a desítky rezolucí Valného shromáždění OSN.

Nezákonná organizace dalšího tzv. volebního procesu na svrchovaných územích Ukrajiny dočasně okupovaných Ruskou federací – částech Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti, Autonomní republice Krym a městě Sevastopol – doprovázená hrozbami, vydíráním a nátlakem na miliony ukrajinských občanů, kteří žijí na dočasně okupovaných územích nebo byli násilně přesídleni na území Ruské federace, představuje brutální porušení obecně uznávaných norem a zásad mezinárodního práva.

Navzdory varování autoritativních mezinárodních institucí jednání Ruské federace opět ukazuje, že její vedení neuznává svou odpovědnost a není ochotno ukončit nezákonnou, nevyprovokovanou a neodůvodněnou ozbrojenou agresi plného rozsahu proti Ukrajině, která trvá již více než dva roky a má za následek četné lidské oběti a ničení. Kremelský režim prostřednictvím propagandy a manipulace využívá volební účast a výsledky hlasování k ospravedlnění své vojenské invaze na Ukrajinu a agresivní politiky vůči jiným zemím.

Na základě výše uvedených skutečností a aktivního zatykače Mezinárodního trestního soudu na Vladimira Putina Ukrajina nevidí žádný právní základ pro jeho uznání za demokraticky zvoleného a legitimního prezidenta Ruské federace.

Nedávné rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze 17. dubna č. 2540 (2024) a Evropského parlamentu z 25. dubna č. 2024/2665(RSP) potvrzují neoprávněnost konání tzv. voleb na dočasně okupovaných územích Ukrajiny, jejich nedemokratičnost v samotném Rusku a v podstatě vyvracejí legitimitu jejich výsledků.

Vyzýváme zahraniční země, mezinárodní organizace a veřejnost, aby následovaly jejich příkladu a neuznaly výsledky těchto pseudovoleb ani ruského diktátora Vladimira Putina za legitimního prezidenta, aby se postavily na odpor proti bourání systému právního státu a všeobecně uznávaných demokratických hodnot a aby i nadále účinně podporovaly Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi, která představuje hrozbu pro evropskou a světovou bezpečnost, mír a stabilitu.