Neděle 3. prosince, 2023
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k deportaci ukrajinských občanů z Chersonské a Záporožské oblasti

 

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny důrazně odsuzuje Ruskou federaci za deportaci ukrajinských občanů z dočasně okupovaných územích Chersonské a Záporožské oblasti Ukrajiny.

 

Ruská okupační správa zahájila hromadné nucené stěhování obyvatel levobřežní Chersonské oblasti, především Skadovského a Kachovského okresu, na území dočasně okupovaného Krymu nebo Ruské federace.

Podobné deportace provádí Rusko také v Záporoží, Luhanské a Doněcké oblasti a také na Krymu. Na pozadí probíhajících deportací kolují rovněž znepokojující zprávy o ruských jednotkách, které se chystají odpálit do povětří vodní Kachovskou elektrárnu, jejíž detonace by mohla způsobit rozsáhlou humanitární katastrofu.

Takové kroky Ruska hrubě porušují mezinárodní právo. Podle čl. 49 Ženevské úmluvyochraně civilních osob za války z roku 1949 je okupační mocnosti zakázáno provádět nucené individuální či hromadné přesuny, jakož i deportace chráněných osob.

Deportaci obyvatel dočasně okupovaného jihu doprovází rabování ze strany ruských okupantů, a to zejména průmyslových, infrastrukturních, kulturních, vzdělávacích a zdravotnických institucí, ale i soukromých domů a bytů.

Tím, že Rusko způsobuje rozsáhlé humanitární utrpení nevinným dětem, ženám a starým lidem, porušuje Úmluvu o zabránění a trestání zločinu genocidia, jakož i Římského statutu Mezinárodního trestního soudu.

Je důležité připomenout, že válečné zločiny a zločiny proti lidskosti nemají promlčecí lhůtu. Všechny osoby v Ruské federaci, které v současnosti páchají zločiny proti ukrajinskému lidu, budou nevyhnutelně potrestány.

Vyzýváme mezinárodní společenství, aby odsoudilo Ruskou federaci za její nucené přesuny obyvatel jižní Ukrajiny, uvalilo na Rusko nové sankce a navýšilo vojenskou pomoc Ukrajině, aby mohla osvobodit svá dočasně okupovaná území.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.