Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny k brutálním válečným zločinům spáchaným ruskými vojáky na ukrajinských válečných zajatcích

Z výstavy zneškodněné ruské vojenské techniky na pražské Letenské pláni.

 

Ukrajina důrazně odsuzuje brutální válečné zločiny spáchané vojáky Ruské federace na ukrajinských válečných zajatcích, zejména hrozné případy mučení, fyzického týrání, nelidského zacházení, úmyslného způsobení velkého utrpení nebo těžké újmy na těle nebo zdraví a úmyslného zabíjení ukrajinských válečných zajatců.

 

Úmyslné zabíjení, mučení nebo nelidské zacházení, úmyslné způsobení velkého utrpení nebo vážné újmy na těle nebo zdraví ukrajinským válečným zajatcům jsou vážným porušením Ženevské úmluvy o zacházení s válečnými zajatci a jsou válečnými zločiny podle trestního zákoníku Ukrajiny a Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Podle Římského statutu lze takové činy kvalifikovat také jako zločiny proti lidskosti.

Vyzýváme Kancelář prokurátora Mezinárodního trestního soudu, aby okamžitě věnovala pozornost krutostem ruských vojáků v rámci vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných občany Ruské federace na území Ukrajiny.

Všechna porušení mezinárodního práva budou řádně zaznamenána a zdokumentována a budou tvořit základ příslušného vyšetřování a stíhání jejich pachatelů.

Ruská strana je povinna zajistit humánní zacházení s ukrajinskými válečnými zajatci. Jakékoli protiprávní jednání nebo opomenutí zadržovací mocností způsobující smrt nebo vážné ohrožení zdraví válečného zajatce ve vazbě je zakázáno.

Objevení se informací o brutálních válečných zločinech spáchaných ruskými vojáky na ukrajinských válečných zajatcích se shodovalo se spácháním dalšího válečného zločinu ze strany Ruska – ostřelování nápravného zařízení v okupované Olenivce, kde se předpokládá, že jsou zadržováni ukrajinští váleční zajatci.

Ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba vyzývá mezinárodní společenství, aby odsoudilo brutální porušení mezinárodního práva Ruskou federací a okamžitě uznalo Rusko jako teroristický stát. Zdůraznil, že jakékoli zpoždění tohoto rozhodnutí jen povzbudí Rusko k páchání dalších zločinů a nelidských činů.

Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny spolu s dalšími zúčastněnými agenturami se bude snažit pohnat ruské válečné zločince k nejpřísnější odpovědnosti.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.