Úterý 16. dubna, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení k roku od zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu

Vygenerováno umělou inteligencí Craion.

 

24. února uplyne rok od začátku rozsáhlé vojenské invaze Ruské federace na Ukrajinu, která přerostla v největší konvenční válku v Evropě od druhé světové války.

 

Jediným důvodem nevyprovokované agrese Ruské federace byly neoimperiální ambice a expanzionismus ruského vedení v rámci snah o oživení „ruského impéria“ obsazením území sousedních zemí.

Totální invaze byla pokračováním zločinu agrese, kterou Rusko provádí proti Ukrajině od února 2014, kdy dočasně obsadilo Autonomní republiku Krym, město Sevastopol a některé oblasti Doněcké a Luhanské oblasti.

Rusko svým zločinným jednáním hrubě porušilo Chartu OSN, základní normy a zásady mezinárodního práva a řadu dvoustranných a mnohostranných smluv. Ukrajina již rok brání sebe i celý demokratický svět před ruským neokolonialismem a denně obětuje životy svých nejlepších synů a dcer za svobodu, demokracii a právní stát.

Kreml očekával, že obsazení Ukrajiny bude trvat několik dní a ukrajinský lid přivítá ruské útočníky chlebem a solí. Bohužel ani několik dalších zemí před rokem nevěřilo ve schopnost Ukrajiny ubránit se.

Místo toho díky oddanosti ukrajinského lidu zásadám svobody, spravedlnosti a důstojnosti Ukrajina nejenže odolala a zastavila ruskou invazi, ale také ji po mnoho měsíců úspěšně odrážela a prováděla protiofenzívy. Výsledkem bylo osvobození přibližně poloviny ukrajinských území obsazených ruskými vojsky v roce 2022. V současné době na své osvobození stále čekají části Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti, Autonomní republika Krym a město Sevastopol, které jsou dočasně okupovány Ruskem.

Za 365 dní rozsáhlé války vedené proti Ukrajině přinesla Ruská federace jako agresorský stát, teroristický stát a porušitel mezinárodního práva na Ukrajinu smrt a utrpení, přičemž použila nepodložená obvinění.

Pokračující agresivní válka ruského režimu zničila životy milionů Ukrajinců, srovnala se zemí jejich rodné domovy a donutila je hledat bezpečí a útočiště v jiných oblastech Ukrajiny i mimo ni.

V důsledku neustálého barbarského raketového a dělostřeleckého ostřelování a ničení ukrajinských měst a vesnic, objektů civilní, především energetické a dopravní, infrastruktury, obytných a porodnických budov, školek a škol, stadionů a nemocnic, divadel a muzeí, průmyslových objektů mají sta tisíce Ukrajinců problémy s dodávkami elektřiny, vody a tepla, přičemž ekonomika Ukrajiny utrpěla obrovskou ránu a přišla o více než 30 % svého ročního HDP. Takové jednání je hrubým porušením mezinárodního humanitárního práva, zejména čtvrté Ženevské úmluvy o ochraně civilního obyvatelstva za války z roku 1949.

Zabráním jaderné elektrárny v Černobylu a pokračující okupací Záporožské jaderné elektrárny Rusko záměrně porušilo stávající normy jaderné a radiační bezpečnosti, čímž postavilo svět na pokraj nové jaderné katastrofy.

Aktivity Ruské federace na dočasně okupovaných ukrajinských územích, pořádání fiktivních referend o jejich připojení k Ruské federaci a pokus o jejich anexi, ničení ukrajinské kultury a jazyka, rabování muzejních fondů, násilná deportace dětí, nucená pasportizace nejsou ničím jiným než genocidou ukrajinského národa.

Jsme upřímně vděčni všem mezinárodním partnerům, kteří stojí po boku Ukrajiny a poskytují nebývalou vojenskou, finanční, politickou, právní, humanitární a energetickou pomoc, uplatňují vůči státu agresorovi silné ekonomické sankce, zavazují se k vytvoření zvláštního mezinárodního tribunálu ohledně potrestání nejvyššího politického a vojenského vedení Ruska za zločin agrese proti Ukrajině a přispívají k práci Mezinárodního trestního soudu při vyšetřování válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a zločinu genocidy.

V této rozhodující fázi války vyzýváme naše mezinárodní partnery, aby zdvojnásobili svou všestrannou a kriticky potřebnou podporu Ukrajině s cílem urychlit ukrajinské vítězství.

Životně důležitá je další konsolidace úsilí kolem mírové formule ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jejíž realizace zajistí spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině a zabrání opakování podobné agrese v budoucnu.

Nezbytným předpokladem pro nastolení míru musí být úplné stažení ruských vojsk z území Ukrajiny, obnovení jejích mezinárodně uznaných hranic, vyplacení náhrad za veškeré škody způsobené ruskou ozbrojenou agresí a pohnání těch, kdo vydali zločinné rozkazy, a těch, kdo je vykonali, k mezinárodní trestní odpovědnosti.

Ukrajina bude i nadále směřovat k vítězství nad ruskou agresí a k plnohodnotnému členství v EU a NATO.

Vzdáváme hold statečnosti a hrdinství ukrajinských mužů a žen všech obranných a bezpečnostních složek chránících Ukrajinu.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.