Pondělí 22. dubna, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Jeho Excelence pana Dmytra Kuleby, ministra zahraničních věcí Ukrajiny, na zahájení konference „Obnovení spravedlnosti pro Ukrajinu“ v Haagu

Úvodní projev na konferenci „Obnovení spravedlnosti pro Ukrajinu“

 

Vážení ministři, vážení komisaři, Vaše Excelence, dámy a pánové,

jsem upřímně potěšen, že mohu společně s Nizozemskem a Evropskou komisí hostit ministerskou konferenci „Obnovení spravedlnosti pro Ukrajinu“.

Jsem samozřejmě vděčný Nizozemsku za její uspořádání a za to, že se postavilo do čela bodu 7 mírového vzorce „Obnovení spravedlnosti“. Jsem rovněž vděčný EU, zejména Evropské komisi, Evropské službě pro vnější činnost a dalším orgánům a institucím EU za podporu úsilí o odpovědnost.

Ocenění si zaslouží také Rada Evropy za svou roli a zajištění toho, aby byl celý svět svědkem ruské agrese.

Před dvěma lety, v těchto prvních dubnových dnech, se celá Evropa i svět zastavily v šoku. Nevýslovná ruská zvěrstva odhalená v Buči a dalších městech kyjevské oblasti otřásla samotnými morálními základy našeho kontinentu. Fotografie mrtvých těl s rukama svázanýma za zády, ležících na ulicích a ukrytých ve studnách, hromady mrtvých ženských těl, která se jejich násilníci snažili spálit, mrtvé a znásilněné děti – pohled na tuto naprostou hrůzu vyvolal ty nejhrozivější vzpomínky na 20. století.

A já si tu noc bohužel pamatuji velmi dobře. Byla to první a jediná noc za dva roky války, kdy jsem doslova nemohl usnout až do rána. A věřte mi, že jsem toho viděl hodně a samozřejmě je to to nejhorší, ale nic se nedá srovnat s obrazy přicházejícími z Buči. Myslel jsem na ty lidi. Jak trpěli. Jak se Rusové cítili beztrestně, když znásilňovali, zabíjeli, stříleli a pálili své oběti. Myslím, že tehdy jsme se my všichni, všichni Evropané a všichni normální lidé na celém světě, dívali do očí čirému zlu.

Evropa po Buči už nikdy nebude taková, jaká byla předtím. A slovem „Buča“ samozřejmě nemyslím jen oběti v tomto městě, ale také všechny ty nevinné Ukrajince brutálně zavražděné v Irpinu, Borodjance, Izjum, Mariupolu a všech dalších městech a obcích po celé Ukrajině. Právo nazývat se Evropany budeme mít teprve tehdy, až se jim a jejich příbuzným dostane spravedlnosti.

Svět se bude cítit bezpečně teprve tehdy, až bude Rusko pohnáno k odpovědnosti za to, co způsobilo. Jak právě řekl prezident Zelenskyj: „Každý potenciální agresor by měl vědět, co ho čeká, pokud zničí mír.“ Proto má naše dnešní práce skutečný globální a historický význam.

Ruské agresivní činy a následná zvěrstva nesmí zůstat nepotrestány. Musíme zajistit vyvození komplexní odpovědnosti, a to i v době, kdy agrese stále probíhá.

To zahrnuje odpovědnost za všechna porušení lidských práv, mezinárodního humanitárního práva a mezinárodních zločinů, jichž se ruské ozbrojené síly a ruské politické a vojenské vedení dopustily na Ukrajině a proti ní.

 

Vážení kolegové,

dovolte mi být upřímný. Ukrajinci nyní vyžadují spravedlnost. Ne ve vzdálené budoucnosti. Nechtějí slyšet, že spravedlnosti bude učiněno zadost. Chtějí, aby jí bylo učiněno zadost již nyní. Nejen na bitevním poli, ale i v soudních síních a při skutečných rozhodnutích. Jako ministr zahraničních věcí si dobře uvědomuji, že mezinárodní spravedlnost vždy vyžaduje čas. Ale jako Ukrajinec nemohu jinak, než vás vyzvat, abyste vynaložili veškeré možné úsilí, abyste této spravedlnosti posloužili. V malých či velkých krocích, ale přinášejících hmatatelné výsledky každý týden, každý měsíc.

V této souvislosti oceňuji význam kroků, které již byly učiněny. To, že pracují mezinárodní vyšetřovatelé a žalobci, Mezinárodní trestní soud a další, pracuje Mezinárodní centrum pro stíhání zločinu agrese. Existuje Registr škod. Pokračuje práce základní skupiny pro zločin agrese proti Ukrajině. A celkově pokračuje úsilí mezinárodního společenství o vyvození odpovědnosti. Děkuji všem, kteří k nim přispívají.

Další práce nás však teprve čeká. Společně se snažíme zajistit maximální účinnost vnitrostátních opatření, více zatykačů od Mezinárodního trestního soudu a odpovědnost za zločin agrese proti Ukrajině. Neméně důležité je vytvořit mezinárodní kompenzační mechanismy a úplný mechanismus konfiskace veškerého zmrazeného ruského majetku.

Toto úsilí vyžaduje tři věci: účinnou mezinárodní koordinaci, a to je důvod, proč jsem zde, vytrvalost úsilí, a to je důvod, proč jsme zde všichni, a jednotu při prosazování naší společné věci, kterou je služba spravedlnosti. A znovu – proto jsme dnes tady.

Přeji všem produktivní a efektivní diskusi, která nás povede dál na cestě k obnovení spravedlnosti pro Ukrajinu. Děkuji vám.

 

Odkazy:

Statement by H.E. Mr. Dmytro Kuleba, Minister of Foreign Affairs of Ukraine, at the opening of the „Restoring Justice for Ukraine“ conference in The Hague