Neděle 19. května, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Islámské nadace na Slovensku k sobotnímu protestu proti imigrantům a „islamizaci“

Islámská nadace na Slovensku s politováním konstatuje, že dlouhodobě mediálně nezvládnutá problematika participace států Evropské unie na uprchlické krizi, která zasáhla středomořské státy EU, vyústila do otevřeného, avšak, bohužel, očekávaného pochodu nenávisti, jehož svědky a oběťmi se stali obyvatelé a návštěvníci Bratislavy.

 
My nejsme náckové, ale je nás tu většina. Účastník nenávistného pochodu proti islámu (Praha, leden 2015)
 

Z důvodu opakovaného negativního vykreslování muslimů a islámu mnoha slovenskými médii a některými politiky, kteří se ve snaze získat hlasy frustrované části slovenské společnosti stále častěji uchylují k nevybíravým a nepravdivým výrokům na islám, se hlavním motivem sobotního pochodu stoupenců krajní pravice stalo téma údajné islamizace. Bohužel, nezůstalo jen u transparentů a hesel proti muslimům a těm, kteří se veřejně zastávají jejich práv – občanům a obyvatelům Slovenské republiky. Oběťmi takto prohlubující se nenávisti se stala i muslimská rodina s malým dítětem, která ten den navštívila Bratislavu.

Představitelé islámské nadace na Slovensku rozhodně odmítají jakékoliv násilí. Opakovaně odsuzují činy těch, kteří údajně jménem islámu šíří teror a nenávist v různých koutech světa, včetně Evropy. Islámská komunita na Slovensku se jednoznačně a veřejně hlásí k ideám a hodnotám svobody, spravedlnosti a solidarity a respektuje Ústavu a zákony Slovenské republiky. Navzdory takto deklarovanému postoji jsou muslimové na Slovensku nadále stigmatizováni a verbálně napadáni ze strany některých politických stran, známých osobností a médií, a to, bohužel, nejenom těch, kteří se hlásí ke krajní pravici.

Tento týden začal pro muslimy měsíc půstu ramadán. Čas, během kterého věřící po celém světě snaží skrze modlitby, půst a charitu zlepšit sebe a svět ve svém okolí. Měsíc, ve kterém si chtějí v klidu připomínat zvěstování Božího poselství. Sobotní události i to, co jim předcházelo, však namísto klidu vnáší do srdcí slovenských muslimů strach a obavy o vlastní budoucnost.

Z tohoto důvodu apelujeme na slovenské politiky – prezidenta Slovenské republiky, představitele Národní rady Slovenské republiky a Vládu Slovenské republiky – aby se postavili na stranu ochrany práv a svobod občanů Slovenské republiky muslimského vyznání.

Žádáme je, aby podnikli potřebné kroky na ochranu muslimů před dalšími násilnostmi, jejímiž obětmi by se mohli stát v případě stupňující se protiislámské rétoriky. Hysterie, kterou vyvolala „diskuse“ okolo migrantů, v mnohém připomíná tu, která byla v 30. letech minulého století namířena proti evropským Židům. Prosíme je, aby tuto hrozbu nepodceňovali a nedopustili tak opakování událostí, které v minulosti následovaly po slovech nenávisti.

V Bratislavě 20. června 2015
Islámská nadace na Slovensku
Portál ISLAMONLINE.sk

 
Ze slovenského originálu Vyhlásenie Islamskej nadácie na Slovensku k sobotňajšiemu protestu proti imigrantom a „islamizácii“ přeložila Ingrid Romancová.