Sobota 20. dubna, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Dmytra Kuleby, ministra zahraničních věcí Ukrajiny, na zasedání Rady bezpečnosti OSN

 

Pane předsedající,

Vážení členové Rady bezpečnosti,

generální tajemníku Guterresi,

 

především bych rád poděkoval maltskému předsednictví za svolání tohoto důležitého zasedání.

Valné shromáždění právě přijalo rezoluci o zásadách komplexního, spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině. Na stranu Charty OSN se postavilo 141 členských států, zatímco na stranu Ruska sedm. Žádné další vysvětlení není třeba.

Rezoluce se řídí logikou mírové formule prezidenta Zelenského. Cílem tohoto desetibodového plánu je obnovit respektování svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic. V plném souladu s Chartou OSN, kterou jsme se všichni zavázali respektovat a dodržovat. Stručně řečeno: cílem plánu je dostat Rusko z Ukrajiny a učinit svět bezpečnějším místem.

Je zřejmé, že veškeré nové mírové návrhy by nyní měly být v souladu s požadavky stanovenými v rezoluci. Vyzýváme všechny země ze všech koutů světa, aby usnadnily implementaci rezoluce a mírové formule.

Musíme jednat společně a rychle.

Zajistit jadernou bezpečnost a zabezpečení – tím, že donutíme Rusko, aby se stáhlo z nezákonně obsazené Záporožské jaderné elektrárny, a zastavíme raketové útoky, které ohrožují jaderné elektrárny na celém území Ukrajiny.

Zamezit hrozbě hladu – pokračováním v Černomořské obilné iniciativě a potíráním ruských snah o její podkopání, jakož i rozvíjením naší obilné iniciativy z Ukrajiny.

Zabránit energetické krizi, což bude vyžadovat zastavení ruského raketového teroru proti kritické infrastruktuře Ukrajiny.

Chránit životní prostředí, neboť ruské ostřelování, které spálilo miliony hektarů ukrajinských lesů, ohrožuje naše úsilí v boji proti globálnímu oteplování.

Především je však třeba zachránit lidi. Jejich životy a práva jsou středobodem našeho boje za mír.

Rozsah humanitární krize vyvolané ruskou agresí proti Ukrajině nelze přeceňovat. Rád bych zde zdůraznil jednu z mnoha otřesných skutečností – Rusko nyní na Ukrajině realizuje pravděpodobně největší případ státem sponzorovaných únosů dětí v dějinách našeho moderního světa.

 

Vážení členové Rady,

Ukrajina se bude bránit, jako to dělala doposud, a Ukrajina zvítězí. Putin prohraje mnohem dříve, než si myslí.

To je to, co musí vědět ruští představitelé a vojáci.

Myslíte si, že vám projde to, co jste udělali? Ne, skončíte před soudem. Budete vypovídat, jak silně jste byli proti agresi a jen jste plnili rozkazy.

Myslíte si, že svět unaví podporovat Ukrajinu? Podpora bude jenom sílit.

Myslíte si, že se Ukrajina nakonec přestane bránit? Čím více a čím déle budete na Ukrajinu útočit, tím větší odhodlání budeme mít a tím ponižující bude vaše porážka.

 

Vážení kolegové,

ruská propaganda vykonstruovala toto pokrytecké vyprávění, že dodávky zbraní Ukrajině podněcují válku. Ukrajina skutečně potřebuje zbraně, stejně jako hasič potřebuje vodu k hašení požáru. Požár, který ničí váš domov a zabíjí nevinné lidi. Čím dříve a čím více jí dostaneme, tím dříve bude požár uhašen.

Vyzbrojení země, která se brání agresi, je naprosto legitimní a je aktem obrany Charty OSN. Naopak pomoc agresorovi je nelegitimní a odporuje Chartě. Jakékoli dodávky zbraní nebo vojenského vybavení Rusku znamenají spoluúčast na pošlapávání Charty OSN. Dodáte­‑li Rusku zbraně, dopouštíte se trestného činu.

V krátkodobém horizontu musí Ukrajina obnovit svou suverenitu a územní celistvost v rámci svých mezinárodně uznaných hranic.

A v dlouhodobém horizontu musí být učiněno zadost spravedlnosti.

Verdikt Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku byl naprosto jasný: útočná válka není jen válečným zločinem; je to nejvyšší mezinárodní zločin, který se od ostatních válečných zločinů liší pouze tím, že obsahuje kumulované zlo celku.

Proto požadujeme zřízení zvláštního tribunálu se zvláštní jurisdikcí nad zločinem agrese proti Ukrajině a s možností vypořádat se s osobními imunitami hlavních pachatelů tohoto zločinu.

Geografie ruských zločinů proti mezinárodnímu míru a bezpečnosti sahá daleko za hranice Ukrajiny a zasahuje do Afriky, Asie a na Blízký východ. Rusko konflikty nejen podněcuje, ale také systematicky brání rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN potřebným k jejich řešení.

Rusko dnes tvrdilo, že se tato Rada příliš soustředí na Ukrajinu a ignoruje problémy zbytku světa. Pamatujme si všichni pravdu – Rusko je problémem celého světa.

Otevřu Chartu OSN, kterou mám tady před sebou, a nevidím zde slova „členské státy mohou napadat jiné členské státy podle své vůle“. Nevidím zde slova „narušování hranic je povoleno“. Dále, a to je nejdůležitější, nevidím v Chartě OSN na seznamu stálých členů Rady bezpečnosti slova „Ruská federace“.

V roce 1991 si Rusko uzurpovalo místo stálého člena Rady bezpečnosti SSSR a proměnilo ho… ve svůj Trůn beztrestnosti.

O budoucnosti Ruska v OSN by se mělo rozhodovat v souvislosti s nelegitimní změnou štítků ze SSSR na Rusko v roce 1991 a odpovědností za zločiny spáchané na území Ukrajiny, včetně válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy.

Říkám to znovu a znovu: Mír znamená spravedlnost. A všechny mírumilovné národy si mír vybojují na bitevním poli i u diplomatických stolů.

 

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.