Středa 29. května, 2024
Evropský rozhled

Prohlášení Dmytra Kuleby, ministra zahraničních věcí Ukrajiny, na 11. mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN

Pane předsedající,
Vážení představitelé,blíží se rok od zahájení totální agrese Ruské federace proti Ukrajině.

Stál jsem zde, na tomto váženém místě, přesně před rokem. Bylo to 23. února 2022. Nad Ukrajinou visely mohutné ruské síly a připravovaly se zasadit mé zemi zničující úder a vymazat ji z mapy světa.

První údery zasáhly zemi brzy ráno.

Ukrajina uplatnila své legitimní právo na sebeobranu, zakotvené v Chartě OSN. Ukrajinský lid se rozhodl bojovat za své životy. Navzdory všem předpokladům se podařilo zastavit mnohem silnějšího agresora a vyhnat ho z poloviny nově obsazeného území. Ale i poté, co Rusko tak těžce selhalo a ztratilo tolik lidí, chce Ukrajinu jako národ zničit. Nikdo by se neměl nechat zmást prázdnými výzvami Ruska k jednání. Současná situace na frontách dokazuje, že chtějí válku, nikoli mír. Útočí po celé frontové linii, od řeky Dněpr až k ruským hranicím. Neustále zasahují civilní infrastrukturu Ukrajiny salvami řízených střel a bezpilotních letounů.

Proto nám nezbývá než bojovat o přežití. Jako by to udělal každý z vás. Svět viděl strašná zvěrstva, která páchali Rusové na okupovaných územích. Vraždění neozbrojených civilistů, mučení a znásilňování, rabování, teror, politické pronásledování, nevybíravé ostřelování i úmyslné útoky na civilní infrastrukturu. Násilné transfery a deportace tisíců ukrajinských dětí a jejich následné přijetí do ruských rodin s cílem „převychovat“ je na Rusy. To je genocida.

A tomu dnes čelíme. Vzdát se by pro Ukrajinu znamenalo, že taková zvěrstva budou páchána na celém našem území. Jsem si jist, že kterýkoli národ zastoupený v této vážené komoře by na našem místě udělal totéž.

Vím, že někteří si stále myslí, nebo dokonce říkají: „Chceme se přátelit s oběma, s Ukrajinou i s Ruskem; ať to prostě skončí dříve a s jakýmkoli výsledkem.“ To je pravda. Tomu rozumím.

Problém je v tom, že v této válce neexistují dvě strany. Je tu agresor a oběť. Chápu, že stále existují země, které se z různých důvodů nechtějí postavit na stranu Ukrajiny. Tak se tedy postavte na stranu Charty OSN. Postavte se na stranu mezinárodního práva. Postavte se na stranu rezolucí Valného shromáždění OSN. To jsou naše společná pravidla. Všichni máme zájem na jejich dodržování. S výjimkou Ruské federace, která si myslí, že se na ni pravidla nevztahují.

Všichni dnes mluvíme o míru. Ale co je to mír? Svoboda okupanta vládnout nad zemí, kterou zpustošil? Nebo beztrestnost válečných zločinců? Oddech a možnost připravit se na novou válku a nové zločiny?

Pokud jednu ošklivou skutečnost nahradíme jinou a nazveme ji mírem, problém ještě zhoršíme. Skutečný mír nastal v roce 1945 ne proto, že by síly dobra přestaly bojovat, ale proto, že zlo bylo poraženo.

Mír znamená spravedlnost. Před třemi měsíci prezident Volodymyr Zelenskyj nastínil naši vizi zajištění komplexního, spravedlivého a dlouhodobého míru na Ukrajině i globální bezpečnosti – mírový vzorec.

Tento plán je založen na deseti bodech: (1) radiační a jaderná bezpečnost; (2) potravinová bezpečnost; (3) energetická bezpečnost; (4) propuštění vězňů a deportovaných osob; (5) implementace Charty OSN s cílem obnovit územní suverenitu Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic; (6) stažení ruských vojsk a zastavení bojových akcí; (7) obnovení spravedlnosti, včetně vytvoření zvláštního tribunálu; (8) zabránění ekocidě; (9) zabránění eskalaci války a opakování agrese; a (10) potvrzení konce války.

Tato vize je realistická a odpovídá skutečnosti. Zahrnuje všechny oblasti, v nichž je třeba obnovit mír. Řeší skutečné potřeby a výzvy, kterým čelí lidé, kteří touto válkou trpí.

Každý z těchto kroků může být realizován, pokud bude existovat silná vůle k míru mezi mnoha národy a pokud všichni sjednotíme své úsilí kolem stejného cíle. Místo abychom se schovávali za masku neutrality, zvolme si stranu Charty OSN a mezinárodního práva.

Dámy a pánové!

Ještě nikdy v nedávné historii nebyla hranice mezi dobrem a zlem tak jasná. Jedna země chce pouze žít. Druhá chce zabíjet a ničit. Žádná jiná země na světě si nepřeje mír tolik jako Ukrajina. Nikdy jsme nechtěli válku a nikdy jsme neplánovali nikoho napadnout. Naše vojska nestojí na cizí půdě. Uplatňujeme své legitimní právo na sebeobranu. Víme, za co bojujeme. Bráníme svou zemi, své rodiny a své domovy. Může někdo říct, za co Rusové umírají v cizí zemi?

Proto jsou výzvy k zastavení dodávek zbraní a munice na Ukrajinu silně nemístné. Je naprosto legitimní pomáhat národu, který byl napaden a oprávněně se brání. Je to akt obrany podle zákona o Chartě OSN. Je to akt ve prospěch rychlejšího ukončení války a dosažení trvalého a spravedlivého míru. Naopak je nezákonné a v rozporu s Chartou poskytnout vojenskou pomoc agresorovi. Je to akt eskalace války a prodlužování zvěrstev, ničení a utrpení.

Zásadu územní celistvosti nelze ohrozit. Je v této místnosti někdo, kdo je připraven vydat jediný čtvereční metr svého území krvežíznivému sousedovi? Všichni známe odpověď. Nikdo takový neexistuje. A Ukrajina je rozhodně jedním z vás.

Svět se utopí v chaosu, pokud připustíme změnu hranic silou pod rouškou politické účelnosti nebo sympatií vůči agresorům.

S podporou světa může Ukrajina obnovit svou územní celistvost a respektovat Chartu OSN. To odradí Rusko a další agresory od touhy napadat jiné národy.

Abychom dosáhli tohoto ušlechtilého cíle, musíme vyslat silný a jasný signál, že Charta OSN, včetně zásad svrchované rovnosti a územní celistvosti států, by měla sloužit jako základ pro proces mírového řešení.

Vyzývám proto členy OSN, aby podpořili návrh rezoluce nazvané „Zásady, na nichž je založen komplexní, spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině“. Uvedená rezoluce přispěje k našemu společnému úsilí o ukončení války a také k ochraně základních zásad mezinárodního práva a Charty OSN.

Přesně před rokem jsem zde stál a apeloval na národy spojené v tomto sále, že je třeba zabránit válce. Rok poté se Ukrajina navzdory všem předpokladům účinně brání proti mnohem silnějšímu nepříteli a já na vás apeluji: toto je rozhodující okamžik, kdy je třeba projevit podporu, jednotu a solidaritu. Toto je okamžik, kdy můžete dokázat, že stojíte na straně Charty OSN.

Děkuji vám za pozornost.Přeloženo z angličtiny do češtiny umělou inteligencí.