Čtvrtek 23. května, 2024
Evropský rozhled

Prestižní cena pro šumavské rebely

Skupina vědců, zabývajících se výzkumy v Národním parku Šumava, obdržela za tyto výzkumy prestižní Cenu Antonína Friče. Ocenění přichází paradoxně v době, kdy šumavští politici kritizují kroky Ministra životního prostředí, který vědeckou obec a výsledky dlouhodobých výzkumů respektuje výrazně více, než tomu bylo u předchozího vedení MŽP.

 
Plešné jezero - kůrovec
 

Čestná Cena Antonína Friče je příležitostně udělována v rámci cen odborného časopisu Živa za mimořádný počin z hlediska obsahu časopisu Živa. Vědci ji včera získali za publikaci bloku odborných článků věnovaných dlouhodobému výzkumu na Šumavě (Živa 5/2013).

Odborné články se mimo jiné týkaly právě nejvíce diskutovaných témat, jako je dynamika lýkožrouta smrkového, schopnost přirozené obnovy šumavských horských lesů a rašelinišť, či regenerace šumavských jezer. Výzkumy potvrzují nejen unikátnost šumavské přírody, ale i její schopnost přirozené obnovy. Dávají za pravdu těm, kteří prosazují důležitost bezzásahových zón a vyvracejí častá tvrzení o mrtvé přírodě zničené kůrovcem.

Předání cen proběhlo pod záštitou předsedy Akademie věd ČR. Mezi oceněnými byla i řada odborníků ze Stínové vědecké rady NP Šumava, například doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc., a prof. Ing. Josef Fanta, CSc.

Reportáž z udělování cen naleznete na stránkách Akademického bulletinu, přehled udělených cen na stránkách časopisu Živa.