Pondělí 27. května, 2024
Evropský rozhled

Předvolební mítink DSSS narušili antifašisté, vzplála i evropská vlajka

Předvolební mítink Dělnické strany sociální spravedlnosti k volbám do Evropského parlamentu nezačal zrovna nejšťastněji. Hned první větu, kterou pronesl předseda Tomáš Vandas na Jungmannově náměstí v Praze, přerušili antifašisté hlasitým pokřikem „Alerta! Alerta! Antifašista!“ Tomáš Vandas požádal policii, aby antifašisty vykázala, ti ale zůstali na místě po celou dobu mítinku.

 

>>>Zvukový záznam z demonstrace stahujte zde (6,6 MB)
 

Navzdory přítomnosti odpůrců a vůbec žádných příznivců se Tomáš Vandas rozhodl v krátkosti shrnout, proč se Dělnická strana sociální spravedlnosti rozhodla kandidovat do Evropské unie, byť nesouhlasí s její současnou podobou a říká jasné Ne Bruselu.

Strana považuje Evropskou unii za moloch, ve kterém se utápí finance členských států a který si dovoluje rozhodovat o politické, hospodářské a sociální politice jednotlivých členských států. Z těch si vytváří poslušné regiony, které nebudou o ničem rozhodovat.

Strana dále nesouhlasí s ratifikací Evropského stabilizačního mechanismu. Pokud se někdy v budoucnu stane Česká republika členem eurozóny, bude muset jako vstupenku zaplatit 350 miliard korun.

Nejvíce času věnoval Tomáš Vandas problematice imigrace a uvedl stejné argumenty, které prezentoval už prvního máje minulého roku v Přerově.

V roce 2008 odstartoval Barcelonský proces, který má přivést do Evropy miliony muslimů. Pro léta 2010-2050 se počítá s přísunem 56 milionů osob. Tomáš Vandas před pěti lety nazval tento proces imigrantskou vlnou tsunami, za což si vysloužil podmínku.

Ve skutečnosti kvůli klesající porodnosti a stárnutí obyvatel Evropská unie vytvořila dlouhodobý plán, ve kterém se počítá s přísunem až 56 milionů cizinců, kteří doplní chybějící pracovní síly na trhu práce. Evropská unie si spočítala, že kdyby trend stárnutí obyvatelstva spolu s poklesem porodnosti pokračoval tímto tempem, v roce 2060 by nebyly finance na důchody dnes pracujících Evropanů. Jenom ve zdravotnictví do roku 2020 bude chybět milion pracovníků.

Hlavním motem Dělnické strany sociální spravedlnosti je „Pryč z krize- pryč z EU!“. Do Evropských voleb kandidují pod názvem Dělnická strana sociální spravedlnosti – Ne diktátu Bruselu!

Proč ale kandidují, když do Bruselu nechtějí? I na to měl Tomáš Vandas odpověď. Strana chce podporovat hospodářskou spolupráci mezi státy, která bude založena na vývozu nadbytečného zboží. A chtějí prosazovat národní zájmy.

Dělnická strana sociální spravedlnosti chce v Evropské unii spolupracovat s nacionálními stranami, jejichž podpora v členských státech vzrůstá. Například ve Francii patří Národní strana k jedněm z nejsilnějších stran v zemi. S nimi chtějí vytvořit novou Evropu, která bude založena na starých křesťanských hodnotách a která se ubrání muslimské invazi.

Hlavní body, se kterými jdou do eurovoleb, se dají shrnout do čtyř oblastí:

1. Praha místo Bruselu. Chtějí, aby si Česká republika zachovala rozhodovací proces bez diktátu Bruselu.

2. Identita místo globalizace. Česká společnost musí zůstat česká.

3. Koruna místo eura. Dělníci odmítají evropskou měnu, která je podle nich příčinou ekonomických problémů jednotlivých států.

4. Práce místo přistěhovatelství. Práce musí být především pro české občany. Imigrační politika země se musí zpřísnit, azylové tábory se musí zrušit. Podle Tomáše Vandase státní dluh země souvisí právě s imigranty.

Na závěr mítinku položili na dlažbu vlajku Evropské unie a polili ji hořlavinou.

„Tady vidím vlajku Evropské unie. Ta vlajka je zcela bezcenná. Není to žádný symbol. Je to něco, co musíme odmítat. Je to vlajka Evropské unie, kterou neuznáváme. My uznáváme pouze českou národní vlajku, naši zemi, naši historii, naše tradice a nikoliv, aby nám sem neustále někdo importoval nová nařízení, nové direktivní věci,“ pokračoval Tomáš Vandas, zatímco jeden z nacionalistů vlajku zapálil. „Vlajka Evropské unie hoří!“

Po tomto činu musel mladík, který vlajku zapálil, předložit doklady totožnosti přítomnému policistovi.

„Alerta! Alerta! Antifašista!“ ozvali se na protest přítomní antifašisté a projev Tomáše Vandase vypískali tak, že už nebylo vůbec nic slyšet.

Jiří Petřivalský, předseda pražské krajské organizace strany, jim ironicky poděkoval za projevení názoru a tím zahájení předvolební kampaně do Evropského parlamentu skončilo.