Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Před ruskou ambasádu instalovali konve, přišel i starosta Řeporyjí

 
Ruce pryč od našich občanů
 

V pátek 22. května 2020 se od 17 hodiny večerní konala před budovou Velvyslanectví Ruské federace v České republice na náměstí Borise Němcova protestní akce nazvaná „Přineste konev na ruskou ambasádu“. Stalo se tak na protest proti vměšování se Ruské federace do vnitřních záležitostí České republiky nejen ve věci odstranění sochy maršála Koněva, ale i kvůli trestnímu stíhání pražských komunálních politiků za vykonávání svého zastupitelského mandátu ze strany Ruské federace. Akce se osobně zúčastnil starosta Řeporyjí Pavel Novotný, jeden ze tří komunálních politiků, kteří se ocitli pod policejní ochranou. Na závěr demonstrace byla před bránou ambasády rozlita červená barva z „krvavé“ konve.

Na shromáždění dohlížel nadstandardní počet policistů. Policejní vozy byly rozmístěny po celém obvodu ruské ambasády a před samotnou ambasádou postávalo tolik policistů, že na každého ze zhruba padesátky demonstrantů připadali až 2 policisté. Demonstranti si ale jejich přítomnosti vážili.

 
Projevy

Jako první promluvil předseda regionální organizace TOP 09 Prahy 6 Petr Exnar, který za nejdůležitější informaci označil skutečnost, že pomník maršála Koněva byl postaven v roce 1980. Tím zpochybnil, že by byl pomník postaven jako akt poděkování za osvobození Prahy. V roce 1980 bylo Československo okupováno a socha maršála Koněva je normalizační pomník, který byl postaven pohlaváry komunistického režimu.

Zastupitelstvo Prahy 6 se loni v září usneslo, že socha maršála Koněva bude přesunuta a na jejím místě vznikne památník všem obětem druhé světové války v Praze.

Vměšování se Ruské federace do situace považuje Petr Exnar za bezprecedentní ohrožení národních zájmů České republiky.

Podpořil starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře a odsoudil vyhrožování ruské rozvědky demokraticky zvoleným politikům za politické postoje. S politikou Ruské federace nesouhlasí i kvůli obsazení Krymu v roce 2014.

 

Petr Exnar uvedl, že socha maršála Koněva je normalizační pomník.
Petr Exnar uvedl, že socha maršála Koněva je normalizační pomník.

 

Ctirad Pavlů zahrál a zazpíval píseň od Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka.

David Šteffel, jeden z organizátorů, představil organizační skupinu COVIDENS, kterou tvoří on a Ivana Kudry. Skupina vznikla v reakci na jednání vlády během pandemie koronaviru. Není jim jedno, kam stát pod vedením Andreje Babiše směřuje, uvedl.

Poté citoval první větu článku 21 smlouvy o přátelství a spolupráci z 26. 8. 1993 (99/1996 Sb.):

„Každá Smluvní strana bude na svém území zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé Smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim.“

K tomu uvedl, že socha maršála Koněva je majetkem České republiky, potažmo městské části Prahy 6, a nikdy nebyla majetkem Ruské federace. Proto považuje za naprosto irelevantní odkazovat se na výše uvedenou smlouvu.

Připomněl, že v současnosti Ruská federace vyhrožuje třem demokraticky zvoleným politikům, Ondřeji Kolářovi, Zdeňku Hřibovi a Pavlu Novotnému, trestním stíháním a je zde i důvodná obava o jejich bezpečí. Kromě prezidenta Zemana kritizoval laxní a bojácný přístup vlády, který nevyvolává důvěru u našich partnerů v Evropské unii a NATO. „Vedou nás zpět do područí ruského medvěda,“ uvedl.

Na závěr odcitoval Václava Havla:

„Nevybudují-li zavčas vnitřní strukturu Evropy jako jediné politické entity demokraté, začnou ji budovat jiní a demokratům pak zbudou oči pro pláč. Démoni, kteří tak neblaze poznamenali dosavadní evropské dějiny, a nejhůř ve 20. století, čekají na svou chvíli.“

 

Podle Davida Šteffela je socha maršála majetkem Prahy 6 a nikoliv Ruské federace, nevztahuje se tak na ni smlouva o přátelství a spolupráci, jak uvádí článek 21.
Podle Davida Šteffela je socha maršála majetkem Prahy 6 a nikoliv Ruské federace, nevztahuje se tak na ni smlouva o přátelství a spolupráci, jak uvádí článek 21.

 

Ivana Kudry přečetla zdravici senátora Davida Smoljaka. Senátor sochu maršála Koněva považuje za památník doby, ale ne konce druhé světové války. Socha byla postavena v roce 1980 na důkaz podřízenosti Československa Moskvě. Je to socha normalizace, která vznikla deset let poté, co do Československa vpadly sovětské tanky. Současná místní samospráva se rozhodla pomník přemístit do Muzea paměti XX. století. Kreml a jeho oddaní čeští komunisté nakazují, abychom okamžitě učinili to či ono. David Smoljak ale na rovinu uvádí, že o Koněva vůbec nejde. Jde o památník doby, kdy jsme byli členy RVHP, Varšavské smlouvy a bezvýhradně poslušný sovětský satelit. Dnes jsme členy Evropské unie, NATO a zcela suverénní země. A to je to, s čím se čeští komunisté a prokremelští protektoři odmítají smířit.

„Tahle země je naše, vezměte to už konečně na vědomí,“ zaznělo závěrem.

 

Ivana Kudry přečetla zdravici senátora Davida Smoljaka.
Ivana Kudry přečetla zdravici senátora Davida Smoljaka.

 

David Šteffel přečetl facebookový příspěvek Karla Schwarzenberga:

„Můj bývalý kolega, ruský ministr zahraničí Lavrov prohlásil, že je nezbytné, aby se socha maršála Koněva vrátila v České republice na místo, kde stála od roku 1980.

Když jsem si to přečetl, sám jsem se ptal, pro koho to je, prosím, nezbytné? Očividně ne pro obyvatele Prahy 6 a očividně ani pro obyvatele ostatních částí Prahy. Snad je to tedy nezbytné pro Ruskou federaci, ale proč?

Myslím, že to celé vychází z toho, že Sergej Lavrov, který vyrostl a dlouho žil v Sovětském svazu a nyní pod Vladimírem Vladimírovičem Putinem, vůbec nepochopil, co znamená svobodná země a demokracie. Že totiž ani prezident, ani vláda, nikdo v této zemi nemůže měnit rozhodnutí svobodně zvoleného zastupitelstva v čele se starostou. Na to nikdo nemá právo.

Samozřejmě, je těžko představitelné, že by se někde ve velké ruské říši nějaké zastupitelstvo odvážilo nejednat v souladu s Moskvou. Sovětský svaz byl tvrdou diktaturou a nynější je Rusko k ní opět na nejlepší cestě.

Ale my musíme trvat na své svobodné demokracii jejíž jedna z výhod je, že místní orgány nejsou podřízeny orgánům státním. Toto si musí každý uvědomit a doufám, že to pochopí i ruský ministr zahraničí. I kdyby se vláda stavěla na hlavu a pan prezident poskakoval před Lány, tak to ještě neznamená, že je musí svobodně zvolené zastupitelstvo poslouchat.“

Eugenie Číhalová během svého projevu mluvila rusky k ruské ambasádě. K výčitkám, že jsme se rozhodli dát sochu jinam, uvedla, že oni sundali 16. května ve tři v noci sochu admirála Kolčaka.

 

Evženie Číhalová zmínila, že 16. května byla sundána socha admirála Kolčaka.
Evženie Číhalová zmínila, že 16. května byla sundána socha admirála Kolčaka.

 

Poslední promluvil vzácný host, který byl do poslední chvíle utajovaný. Byl jím starosta Řeporyjí Pavel Novotný, jeden z komunálních politiků pod policejní ochranou.

„Dlouho přemýšlely, čím Řeporyje přijedou. Minule přijely obecní motokárou a byl z toho průšvih. Přijely proto Uberem,“ uvedl hned na začátek pro pobavení.

Pak se ale věnoval opět vážnému tématu. Ohradil se proti Miloši Zemanovi, Ruské federaci i Číně. Kdekoliv se vyskytne problém, Hrad jedná proti zájmu České republiky a jde proti bezpečnostním složkám. Hrad se změnil v rusko-čínskou ambasádu. To nemá v Evropě obdoby.

„Ta velmoc se musí bát pravdy,“ prohlásil. „Pravda je, že Koněv neosvobodil Prahu a socha Koněva patří Praze 6. Maršál Koněv byl jeden z nejhorších vojevůdců v dějinách Sovětského svazu, špína chlap a masový vrah, kterého chtěl Sovětský svaz sám zastřelit. Má na rukou krev ukrajinských rolníků, maďarských povstalců, zbytečně pobitých vojáků.“

 

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný je jedním ze tří komunálních politiků, kteří se ocitli pod policejní ochranou.
Starosta Řeporyjí Pavel Novotný je jedním ze tří komunálních politiků, kteří se ocitli pod policejní ochranou.

 

Instalace konví a rozlitá krev

Poté proběhla instalace konví na trávníku pod ruskou ambasádou. Konev byla vybrána proto, že jméno Koněv je bez diakritiky „konev“.

Otakar von Gemund držel po celou dobu v rukách „krvavou“ konev s červenou barvou, kterou po skončení demonstrace rozlil před bránou velvyslanectví. Poté nasedl na kolo a odjel.

 

Konve na trávníků pod ruskou ambasádou.
Konve na trávníků pod ruskou ambasádou.

Rozlévání "krve" z krvavé konve u brány ruského velvyslanectví.
Rozlévání „krve“ z krvavé konve u brány ruského velvyslanectví.

Odjezd Otakara von Gemunda z demonstrace.
Odjezd Otakara von Gemunda z demonstrace.

 

Zajímavosti

Shromáždění živě vysílal na Facebooku Vladimír Franta z české redakce Sputniku. Tomu víc než instalace konev vadilo, že Praha 6 na trávník před ruskou ambasádu umístila ceduli s nápisem „volné pobíhání psů povoleno“. Závěrečné vystoupení Otakara von Gemunda z iniciativy Kaputin nezaregistroval.