Čtvrtek 7. prosince, 2023
Evropský rozhled

Poznámky generálního tajemníka OSN k Radě bezpečnosti o Blízkém východě, palestinské otázce

Ilustrační obrázek z propalestinského pochodu Prahou, 18. října 2023.

 

Projev generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, za který byl zkritizován izraelským velvyslancem při OSN Giladem Erdanem slovy: „Ospravedlňujete terorismus“.

 

Pane předsedající, s vaším dovolením pronesu malý úvod a poté požádám své kolegy, aby Radu bezpečnosti informovali o situaci na místě.

 

Excelence,

situace na Blízkém východě je každou hodinou horší a horší.

Válka v Gaze zuří a hrozí, že se rozšíří do celého regionu.

Společnosti se rozdělují. Hrozí, že napětí vyvře.

V tak klíčovém okamžiku, jako je tento, je nezbytné mít jasno v zásadách – počínaje základní zásadou respektování a ochrany civilistů.

Jednoznačně jsem odsoudil děsivé a bezprecedentní teroristické činy Hamásu ze 7. října v Izraeli.

Nic nemůže ospravedlnit úmyslné zabíjení, zraňování a únosy civilistů – ani odpalování raket na civilní cíle.

Se všemi rukojmími musí být zacházeno humánně a musí být okamžitě a bez podmínek propuštěni. S úctou beru na vědomí, že jsou mezi námi přítomni členové jejich rodin.

 

Excelence,

je důležité si uvědomit, že útoky Hamásu se neodehrály ve vzduchoprázdnu.

Palestinský lid byl 56 let vystaven dusivé okupaci.

Viděli, jak jejich půdu postupně pohlcují osady a sužuje násilí, jak je jejich hospodářství dusí, jak jsou jejich lidé vysídlováni a jejich domovy demolovány. Jejich naděje na politické řešení tíživé situace se rozplývaly.

Stížnosti palestinského lidu však nemohou ospravedlnit děsivé útoky Hamásu. A tyto děsivé útoky nemohou ospravedlnit kolektivní trestání palestinského lidu.

 

Excelence,

i válka má svá pravidla.

Musíme požadovat, aby všechny strany dodržovaly a respektovaly své závazky vyplývající z mezinárodního humanitárního práva; aby při vedení vojenských operací neustále dbaly na to, aby šetřily civilisty; aby respektovaly a chránily nemocnice a respektovaly nedotknutelnost zařízení OSN, která dnes poskytují útočiště více než 600 000 Palestinců.

Neustálé bombardování Gazy izraelskými silami, počet civilních obětí a rozsáhlé ničení čtvrtí stále narůstají a jsou velmi znepokojivé.

Truchlím a vzdávám čest desítkám kolegů z OSN pracujících pro agenturu UNRWA – bohužel jich bylo v posledních dvou týdnech při bombardování Gazy zabito nejméně 35 a jejich počet se stále zvyšuje.

Jejich rodinám dlužím odsouzení těchto a mnoha dalších podobných zabití.

Ochrana civilistů je v každém ozbrojeném konfliktu prvořadá.

Ochrana civilistů nikdy nesmí znamenat jejich využívání jako lidských štítů.

Chránit civilisty neznamená nařídit více než milionu lidí, aby se evakuovali na jih, kde není žádné přístřeší, žádné jídlo, žádná voda, žádné léky a žádné palivo, a pak pokračovat v bombardování samotného jihu.

Jsem hluboce znepokojen jasným porušováním mezinárodního humanitárního práva, jehož jsme v Gaze svědky.

Dovolte mi, abych se vyjádřil jasně: žádná strana ozbrojeného konfliktu nestojí nad mezinárodním humanitárním právem.

 

Excelence,

naštěstí se do Gazy konečně dostává nějaká humanitární pomoc.

Je to však jen kapka pomoci v moři potřeb.

Kromě toho nám v Gaze během několika dní dojdou zásoby pohonných hmot OSN. To by byla další katastrofa.

Bez pohonných hmot nebude možné dodávat pomoc, nemocnice nebudou mít elektřinu a pitnou vodu nebude možné čistit, a dokonce ani čerpat.

Obyvatelé Gazy potřebují nepřetržité dodávky pomoci v míře, která odpovídá jejich obrovským potřebám. Tato pomoc musí být dodávána bez omezení.

Vzdávám hold našim kolegům z OSN a humanitárním partnerům v Gaze, kteří pracují v nebezpečných podmínkách a riskují své životy, aby poskytli pomoc potřebným. Jsou pro nás inspirací.

Abychom zmírnili epické utrpení, usnadnili a zabezpečili poskytování pomoci a usnadnili propuštění rukojmích, znovu vyzývám k okamžitému humanitárnímu příměří.

 

Excelence,

ani v této chvíli vážného a bezprostředního nebezpečí nesmíme ztratit ze zřetele jediný realistický základ pro skutečný mír a stabilitu: dvoustátní řešení.

Izraelci musí vidět naplnění svých legitimních potřeb v oblasti bezpečnosti a Palestinci musí vidět realizaci svých legitimních aspirací na nezávislý stát v souladu s rezolucemi OSN, mezinárodním právem a předchozími dohodami.

V neposlední řadě musíme mít jasno v zásadě zachování lidské důstojnosti.

Polarizace a dehumanizace jsou živeny tsunami dezinformací.

Musíme se postavit silám antisemitismu, protimuslimského fanatismu a všem formám nenávisti.

 

Pane prezidente,

Excelence,

Dnes je Den Organizace spojených národů, kdy si připomínáme 78 let od vstupu Charty OSN v platnost.

Tato Charta odráží náš společný závazek podporovat mír, udržitelný rozvoj a lidská práva.

V tento Den OSN, v tuto kritickou hodinu, vyzývám všechny, aby se stáhli dřív, než si násilí vyžádá ještě více obětí a rozšíří se.

Děkuji vám za pozornost.

 

Odkazy:

Secretary-General’s Remarks to the Security Council on the Middle East, Palestinian Question

Tiskovou zprávu přeložila z angličtiny do češtiny umělá inteligence.