Úterý 25. června, 2024
Evropský rozhled

Poslanec Třešňák (Piráti): ePreskripce by se měla pozastavit a detailně dopracovat

 
Petr TřešňákVěkový průměr praktických lékařů činí téměř 60 let. Nyní navíc hrozí, že ti starší se svou praxí reálně skončí. Důvodem je zavedení ePreskripce, ke kterému dojde začátkem ledna. Systém totiž stále není připraven. Pirátský poslanec a místopředseda Zdravotního výboru PS PČR Petr Třešňák proto apeloval na Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby vyhlášku detailně dopracovalo. Sám navíc předložil konkrétní návrh na její úpravu.
 
„V této podobě je pro většinu lékařů eRecept nepřijatelný. Z mého pohledu je to polotovar. Nepochybuji o tom, že musí postupem času k elektronizaci zdravotnictví dojít, ne však v této formě. Legislativní proces, v rámci kterého by bylo možné odložit povinnosti eReceptu, však ve Sněmovně ANO a ČSSD zablokovaly. Piráti se chtějí na elektronizaci zdravotnictví aktivně podílet. Vyhláška 415/2017 předložená ještě ministrem Ludvíkem má mnoho nedostatků, které je nutné dotáhnout,” upozorňuje Třešňák.

Piráti předložili Ministerstvu zdravotnictví ČR na schůzi sněmovního Výboru pro zdravotnictví návrh jednoduché úpravy této vyhlášky, která by celou věc značně zjednodušila. Navržené úpravy se týkaly konkrétně možnosti předepisovat klasický papírový recept v případě záskoků a stáží nebo v ordinacích doposud nevybavených počítačem, ale především odstranění požadavku na kvalifikovaný elektronický podpis. „Jde o podpis na úrovni stvrzení ověřeného notářem. Tato povinnost však zbytečně způsobuje problémy při prvotní registraci do systému a reálně i vystavuje lékaře bezpečnostnímu riziku. Elektronický podpis je totiž vlastně generální plná moc a není tedy možné ji dát nějakému IT pracovníkovi, ať tuto technickou stránku věci zařídí,” zmiňuje Třešňák a dodává: “Samozřejmě bude nutné dořešit další aspekty, jako například interakce, více položek na receptu, a další.“
 
Pirátský poslanec Třešňák navíc už dlouho upozorňuje na to, že spuštění eReceptu v této podobě může vést k hromadnému rušení ordinací praktických lékařů. A to i v Karlovarském kraji, kde působí jako krajský zastupitel  „Podle mého názoru měla být vyhláška změněna již minulý rok. Stále není vyřešeno, jak se bude s elektronickými recepty nakládat. Ministerstvo nezajistilo dostatečnou personální podporu SÚKLu, který teď obtížně řeší samotné registrace,“ dodává Třešňák.